8. huhtikuu 2014 18:20 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 8.4.2014 klo 18.20  

Nokian Renkaat Oyj:n yhtiökokouspäätökset

Nokian Renkaiden varsinainen yhtiökokous 8.4.2014 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2013 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 1,45 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2014 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi päätettiin 25.4.2014.

Hallitus ja tilintarkastaja

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin seitsemän. Hallituksen jäseninä jatkavat nykyiset Kim Gran, Hille Korhonen, Risto Murto, Hannu Penttilä ja Petteri Walldén. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Raimo Lind ja Inka Mero.

Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa 80 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenelle 40 000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin, että jokaisesta mahdollisesta hallituksen tai sen valiokunnan kokouksesta maksetaan 600 euroa kokouspalkkiota jokaiselle läsnä olleelle jäsenelle, toimitusjohtajaa lukuun ottamatta.

Vuosipalkkio päätettiin maksaa 50-prosenttisesti rahana ja 50-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 9.4.–30.4.2014 hankitaan Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajan lukuun 40 000 eurolla ja kunkin hallituksen jäsenen lukuun 20 000 eurolla. Palkkiopäätös tarkoittaa hallituksen jäsenten lopullisen palkkion olevan riippuvainen yhtiön osakkeen kurssikehityksestä. Toimitusjohtajalle ei makseta eri korvausta hallitustyöskentelystä.

 

Nokian Renkaat Oyj

Antti-Jussi Tähtinen Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Lisätietoja: talousjohtaja Anne Leskelä, puh. 010 401 7481

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, media ja www.nokiantyres.com