7. huhtikuu 2011 14:50 kategoriassa Pörssitiedotteet

NOKIAN RENKAAT OYJ:N YHTIÖKOKOUSPÄÄTÖKSETNokian Renkaiden varsinainen yhtiökokous 7.4.2011 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2010 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 0,65 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.4.2011 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi päätettiin 27.4.2011.

Hallitus ja tilintarkastajaHallituksen jäsenmääräksi päätettiin kuusi. Hallituksen jäseninä jatkavat Kim Gran, Hille Korhonen, Hannu Penttilä, Petteri Walldén ja Aleksey Vlasov. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Benoit Raulin.

Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.


Hallituksen jäsenten palkkiotHallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa 70.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenelle 35.000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin, että jokaisesta mahdollisesta hallituksen tai sen valiokunnan kokouksesta maksetaan 600 euroa kokouspalkkiota jokaiselle läsnä olleelle jäsenelle, toimitusjohtajaa lukuun ottamatta.

Vuosipalkkio päätettiin maksaa 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 8.4.–29.4.2011 hankitaan Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajan lukuun 28.000 eurolla ja kunkin hallituksen jäsenen lukuun 14.000 eurolla. Palkkiopäätös tarkoittaa hallituksen jäsenten lopullisen palkkion olevan riippuvainen yhtiön osakkeen kurssikehityksestä. Toimitusjohtajalle ei makseta eri korvausta hallitustyöskentelystä.

Nokian Renkaat Oyj

Antti-Jussi Tähtinen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Lisätietoja: talousjohtaja Anne Leskelä, puh. 010 401 7481

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, media ja www.nokiantyres.com