7. helmikuu 2014 08:00 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj tilinpäätöstiedote 2013 7.2.2014 klo 8.00

Nokian Renkaat Oyj:n tulos 2013:


Markkinaosuuksien kasvu ja vahvat marginaalit haastavissa olosuhteissa10-12/2013Nokian Renkaat –konsernin liikevaihto oli viimeisellä neljänneksellä 411,8 MEUR (10-12/2012: 446,4 MEUR). Liikevoitto oli 93,2 MEUR (111,8) sisältäen 8,4 MEUR (0,4) kulukirjaukset luottotappioista ja -varauksista. Tilikauden tulos oli -36,4 MEUR (88,3), jota rasittivat 100,3 MEUR lisäverot Suomessa koskien vuosia 2007-2010. Osakekohtainen tulos oli -0,28 euroa (0,67 euroa).

1-12/2013Nokian Renkaat –konsernin liikevaihto laski 5,7 % ja oli 1 521,0 MEUR (2012: 1 612,4 MEUR). Liikevoitto laski 7,1 % ja oli 385,5 MEUR (415,0), sisältäen 14,3 MEUR (5,3) kulukirjaukset luottotappioista ja -varauksista. Tilikauden voitto oli 183,7 MEUR (330,9), jota rasittivat 100,3 MEUR lisäverot Suomessa koskien vuosia 2007-2010. Osakekohtainen tulos oli 1,39 euroa (2,52 euroa). Liiketoiminnan kassavirta oli 325,6 MEUR (262,3). Hallitus ehdottaa osingoksi 1,45 euroa (1,45 euroa) osakkeelta.

NäkymätHenkilöautonrenkaiden jälkimarkkinakysynnän odotetaan vuonna 2014 kasvavan Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa. Venäjällä BKT:n suhteellisen hidas kasvu ja ennallaan pysyvä automyynti rajoittavat rengaskysynnän kasvua. Raskaiden teollisuusrenkaiden kysynnän odotetaan Nokian Renkaiden ydintuoteryhmissä kohentuvan selvästi. Hinnoitteluympäristö vuonna 2014 on edelleen tiukka kaikissa tuoteryhmissä.

Vaikka ensimmäinen neljännes on haastava, Nokian Renkaiden koko vuoden myynnin arvioidaan kasvavan vuonna 2014. Myynnin arvioidaan kasvavan kaikilla kohdemarkkinoilla: Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa, Pohjois-Amerikassa sekä Venäjällä ja IVY-maissa. Tavoitteena on kasvaa maltillisesti kaikissa ydintuoteryhmissä. Vuoden 2014 katekehitystä tukevat raaka-ainekustannusten (€/kg) aleneminen arviolta 16 % ensimmäisellä neljänneksellä vs. Q1/2013 ja 5 % koko vuonna 2014, mikä antaa kustannushyötyä noin 22 MEUR edellisvuoteen verrattuna.

Taloudellinen ohjeistusVuonna 2014 yhtiöllä on edellytykset kasvattaa liikevaihtoa ja liikevoittoa vuoteen 2013 verrattuna.

Toimitusjohtaja Kim Gran:”Markkinajohtajuutemme vahvistui edelleen Venäjällä ja Pohjoismaissa vuonna 2013, kun onnistuimme jälleen sekä kasvattamaan markkinaosuuttamme että laajentamaan jakeluamme. Uutuustuotteemme Nokian Hakkapeliitta 8 asetti talvirenkaille uudet standardit ja auttoi samalla meitä säilyttämään hintajohtajuuden, parantamaan myyntimixiä sekä kasvamaan premium-segmentissä. Huolimatta vastatuulesta markkinoilla, säilytimme kohtuullisen hyvän kannattavuuden ja tuotimme vahvan kassavirran vuonna 2013. Yhtiö on nettovelaton ja tase on vahva, mikä tarjoaa meille hyvän pohjan luoda lisää kasvua ja kasvattaa omistaja-arvoa. Vuonna 2014 näemme elpymisen merkkejä, erityisesti Keski-Euroopassa, ja tavoitteemme on kasvattaa myyntiämme kannattavasti uudistettujen menestystuotteidemme, laajentuvan jakelumme, tehokkaan teollisen rakenteemme ja alenevien raaka-ainekustannustemme tukemana.

Nokian Renkaiden myynti Pohjoismaissa oli jälleen vahvaa; ennestään vankkaa markkina-asemaamme paransi myynnin selvä kasvu erityisesti Ruotsissa. Markkinaosuutemme talvirenkaissa nousi Pohjoismaissa kaikkien aikojen ennätyslukemiin, 37 %:iin. Venäjän myyntimme kasvu veti henkeä, vaikka onnistuimme heikommassa markkinatilanteessakin jälleen kasvattamaan selvästi talvirengasmyyntiämme. Yksi vuoden kohokohdista oli myynnin kääntyminen selvään kasvuun Keski-Euroopassa.

Jakeluverkostomme laajentaminen Keski-Euroopassa alkaa kantaa hedelmää, kun myyntimme kasvaa nopeammin kuin keskimääräinen markkinakysyntä. Kasvoimme selvästi Saksassa, Puolassa ja Ranskassa.

Myyntimiximme oli vahva, turvaten keskihinnan €/kg pysymisen lähes ennallaan (-1,1 %) haastavassa markkinatilanteessa. Katetasomme oli hyvä, kun taas tulokseemme vaikuttivat ristiriitaiset tekijät: toisaalta vahva myötätuuli raaka-ainekustannuksissa antoi tukea ja toisaalta Venäjän ruplan epäsuotuisa kurssikehitys ja vaativa hinnoitteluympäristö heikensivät kokonaisuutta. Suhteellisen hyvä tuotannon käyttöaste ja Venäjän-tehtaan kasvanut osuus tuotannosta kompensoivat kasvaneita poistoja ja markkinointikustannuksia.

Jatkoimme tuottavuutemme ja teollisen rakenteemme kehittämistä. Ensimmäisellä neljänneksellä otimme Venäjän-tehtaallamme käyttöön uuden tuotantolinjan (linja 12) ja toisella neljänneksellä valmistuivat linjan 13 asennukset. Vuosikapasiteettimme Venäjällä nousi yli 15 miljoonaan renkaaseen vuoden 2013 loppuun mennessä. Meillä on valmius vastata markkinoiden kasvuun lisäämällä tuotantoa nopeasti ilman suuria investointeja.

Jakeluverkostomme laajentaminen jatkui vuonna 2013, kun avasimme 169 uutta Vianor-myymälää, kokonaismäärän kasvaessa 1 206:een 27 maassa. Venäjällä Nokian jakeluyhteistyöverkostoissa on lähes 3 300 rengasliikettä ja autokauppaa. Uusi, kevyempi kumppanuusmallimme Nokian Authorized Dealer (NAD) lähti myös liikkeelle, kun Euroopassa ja Kiinassa solmittiin yhteensä 432 yhteistyösopimusta.

Viimeisellä neljänneksellä nettotuloksemme sai kovan kolauksen valuuttakurssimuutosten ja Suomessa määrättyjen 100,3 miljoonan euron lisäveromaksujen vuoksi. Olemme vahvasti eri mieltä verotuspäätöksestä, joka on käsityksemme mukaan lainsäädännön ja verosopimusten vastainen. Valitamme päätöksestä kaikkiin tarvittaviin oikeusasteisiin ja uskomme, että päätös muuttuu.

Suuntaamme tulevaisuuteen luottavaisina. Laajentunut tuotevalikoimamme ja ylivoimaiset testivoittomme kaikilla ydinmarkkinoilla vuonna 2013 takaavat sen, että tuotetarjontamme on nyt parempi kuin koskaan aikaisemmin. Kohdemarkkinamme näyttävät merkkejä kysynnän vahvistumisesta ja Vianor- ja NAD-myymäläverkostomme laajenevat edelleen, tarjoten meille hyvän pohjan myynnin kasvattamiselle vuonna 2014. Alhaisemmat materiaalikustannukset sekä Venäjän-tehtaiden kasvava osuus kokonaistuotannosta tukevat kannattavuuttamme.”

Lue tiedote kokonaisuudessaan täältä.