Nokian Renkaat Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2004

1. marraskuu 2004 06:00 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 1.11.2004 klo 8.00

NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2004

Konsernin liikevaihto kasvoi ja tulos parani vuoden kolmannella neljänneksellä ja koko katsauskaudella. Liikevaihto kasvoi 14,7 % ja oli 391,8 MEUR (341,5 MEUR tammi-syyskuu 2003). Liiketulos oli 60,2 MEUR (38,4 MEUR). Myös jokaisen tulosyksikön liiketulos parani. Tulos per osake nousi 3,57 euroon (2,05 euroa). Tavoitteena on liikevaihdoltaan ja tulokseltaan selvästi vuotta 2003 parempi vuosi.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Korkean nopeusluokan kesärenkaiden ja talvirenkaiden kysynnän kasvu jatkui Nokian Renkaiden päämarkkinoilla Pohjoismaissa, Venäjällä, Itä-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Myös metsärenkaiden ja traktoreiden erikoisrenkaiden kysyntä oli korkealla. Raaka-ainehinnat nousivat edelleen, ja rengasvalmistajat nostivat tuotteittensa hintoja.

Nokian Renkaiden kasvu jatkui vahvana koko katsauskauden yhtiön päämarkkinoilla Pohjoismaissa, Venäjällä ja Pohjois-Amerikassa. Henkilöautojen talvirenkaiden myynti voimistui syyskuun viimeisten viikkojen aikana. Pääosa myynnistä oli henkilöautojen talvirenkaita ja muita korkeakatteisia erikoistuotteita. Tuotevalikoimassa oli runsaasti uusia tuotteita, jotka tehtyjen hinnankorotusten ohella paransivat myynnin kannattavuutta. Tuotantomäärä Nokian tehtaalla kasvoi ja tuottavuus parani. Myös sopimusvalmistus lisääntyi merkittävästi. Raaka-ainehintojen nousun seurauksena tuotannon materiaalikustannukset olivat edellisvuotta korkeammat.

Heinä-syyskuu 2004

Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto kasvoi 7,9 % ja oli 141,0 MEUR (130,7 MEUR vastaavalla kaudella vuonna 2003). Valmistustoiminnan liikevaihto kasvoi 17,3 % ja oli 122,3 MEUR (104,0 MEUR) ja Vianor-rengasketjun liikevaihto 0,3 % ja oli 46,9 MEUR (46,8 MEUR).

Kiinteät kustannukset kasvoivat 3,8 % ja olivat 42,0 MEUR (40,4 MEUR). Kiinteiden kustannusten osuus liikevaihdosta oli 29,8 % (30,9 %).

Konsernin liiketulos parani edellisvuoteen verrattuna sekä valmistustoiminnassa että Vianorissa. Konsernin liiketulos oli 30,7 MEUR (21,7 MEUR). Valmistustoiminnan liiketulos oli 36,8 MEUR (25,6 MEUR ja Vianorin liiketulos ennen goodwill-poistoja oli 3,2 MEUR (3,0 MEUR). Goodwill-poistot olivat 1,8 MEUR (1,7 MEUR), ja ne kohdistuivat kokonaisuudessaan Vianor-rengasketjuun.

Tulos ennen veroja parani ja oli 28,0 MEUR (19,0 MEUR). Katsauskauden tulos oli 20,0 MEUR (13,5 MEUR).

Tammi-syyskuu 2004

Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa 2004 oli 391,8 MEUR (341,5 MEUR) eli 14,7 % enemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Valmistustoiminnan liikevaihto kasvoi 24,2 % ja oli 313,3 MEUR (252,2 MEUR) ja Vianorin liikevaihto kasvoi 8,3 % ja oli 139,9 MEUR (129,2 MEUR).

Konsernin laskutus Pohjoismaihin kasvoi 12,3 %, Venäjälle ja muihin IVY-maihin 40,4 % ja Pohjois-Amerikkaan 41,8 %.

Toteutetut hinnankorotukset, uusien tuotteiden ansiosta parantunut myyntimix ja edellisvuotta parempi tuottavuus paransivat kannattavuutta.

Valmistustoiminnan raaka-ainehinnat nousivat noin 5 % viime vuoden vastaavan katsauskauden keskihinnasta. Kiinteät kustannukset kasvoivat 10,8 MEUR (2,4 MEUR) eli 8,7 % edellisvuodesta ja olivat 135,2 MEUR (124,4 MEUR). Kiinteiden kustannusten osuus liikevaihdosta laski ja oli 34,5 % (36 %).

Konsernin liiketulos parani ja oli 60,2 MEUR (38,4 MEUR). Valmistustoiminnan liiketulos oli 71,1 MEUR (47,2 MEUR) ja Vianorin liiketulos ennen goodwill-poistoja oli 4,5 MEUR (2,0 MEUR). Goodwill-poistot olivat 5,4 MEUR (5,2 MEUR), ja ne kohdistuivat kokonaisuudessaan Vianor-rengasketjuun.

Nettorahoituskulut olivat 5,2 MEUR (6,6 MEUR).

Tulos ennen veroja oli 56,7 MEUR (31,8 MEUR) sisältäen satunnaisiin eriin vuoden toisella neljänneksellä kirjatun, Suomen yritysverokannan laskusta aiheutuvan laskennallisten verovelkojen ja
–saamisten nettomuutoksen 1,7 MEUR. Katsauskauden tulos oli 40,0 MEUR (21,8 MEUR). Tulos per osake nousi 3,57 euroon (2,05 euroon).

Liiketoimintaan sitoutuneen pääoman tuottoaste (RONA, liukuva 12 kk) oli 23,7 % (18,6 %). Tulorahoitus käyttöpääoman muutoksen ja investointien jälkeen (Kassavirta II) oli –50,8 MEUR (-48,3 MEUR). Omavaraisuusaste oli 46,9 % (41,3 %) sisältäen pääomalainan omassa pääomassa.

Konsernin henkilöstön määrä oli keskimäärin 2.789 (2.616) henkilöä ja katsauskauden lopussa 2.853 (2.710). Vianorin henkilöstön määrä katsauskauden lopussa oli 1.244 (1.224).

VALMISTUSTOIMINTA

Henkilöautonrenkaat

Nokian henkilöautonrenkaiden liikevaihto kasvoi 23,9 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikaan ja oli 245,7 MEUR (198,3 MEUR). Liiketulos oli 65,4 MEUR (41,8 MEUR).

Nokian henkilöautonrenkaiden myynti sujui hyvin koko katsauskauden. Vahvimmat kasvualueet olivat Venäjä ja USA. Myynti kasvoi edellisvuodesta myös Pohjoismaissa ja erityisesti Norjassa.
Myynti painottui talvirenkaisiin, muihin korkeakatteisiin erikoistuotteisiin sekä maihin, joissa yhtiön asema on vahvin. Pohjoismaissa Nokian-merkkisten renkaiden markkinaosuus nousi 22,3 %:sta 24,7 %:iin.

Talvirenkaiden ennakkomyynti oli vilkasta. Myyntiä lisäsi entistä kattavampi tuotevalikoima: nastallisen Nokian Hakkapeliitta 4:n lisäkokojen ohella kuluttajamyyntiin tuli ensimmäistä kertaa myös uusin kitkarengas, Nokian Hakkapeliitta RSi. Molemmat renkaat menestyivät hyvin uusimmissa alan lehtien talvirengasvertailuissa. Talvirenkaiden osuus oli 75 % (64,4 %) katsauskauden liikevaihdosta.

Parantuneen myyntimixin ja hinnankorotusten seurauksena renkaiden keskihinnat paranivat selvästi edellisvuodesta. Tuotantoon tehtyjen investointien ja tuottavuustoimenpiteiden seurauksena Nokian tehtaan tuotantomäärä kasvoi 11 % ja tuottavuus (kg/mh) parani 6 %. Tehokkaat logistiset ratkaisut paransivat toimituskykyä jälleenmyyjille.

Lisääntynyt matalan nopeusluokan kesärenkaiden sopimusvalmistus vapautti oman tehtaan kapasiteettia ydintuotteiden valmistamiseen. Kapasiteetti ei kuitenkaan riittänyt vastaamaan kysynnän kasvua kaikilla markkinoilla.

Uusi ympäristöystävällinen kesärengas, Nokian NRHi vahvisti yhtiön asemaa kesärengasvalmistajana Pohjoismaissa ja erityisesti Saksassa. Syyskuussa yhtiö esitteli ensimmäisenä rengasvalmistajana maailmassa täysin puhtaan, huippunopeaan ajoon suunnitellun henkilöautojen W-nopeusluokan (270 km/h) kesärenkaan. Uutuustuote Nokian Z kuuluu rengasmarkkinoilla voimakkaasti kasvavaan ultra high performance
-segmenttiin. Renkaan myynti alkaa Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Venäjällä keväällä 2005. Rengas valmistetaan täysin ilman haitalliseksi luokiteltuja korkea-aromaattisia öljyjä.

Raskaat renkaat

Nokian raskaiden renkaiden liikevaihto oli 46,9 MEUR (43,6 MEUR) eli 7,4 % viimevuotista enemmän. Liiketulos oli 6,0 MEUR (4,4 MEUR).

Suotuisa kehitys raskaiden renkaiden markkinoilla jatkui. Erityisen hyvin sujui metsärenkaiden myynti, jota lisääntynyt konevalmistus vauhditti. Myös traktoreiden erikoisrenkaita ja erilaisten työkoneiden renkaita myytiin selvästi edellisvuotta enemmän. Hyvä myyntimix ja alkuvuodesta tehdyt hinnankorotukset paransivat kannattavuutta.

Raskaiden renkaiden tuotantomäärät lisääntyivät, tuottavuus parani ja tehtaan kapasiteetin käyttö tehostui. Vuoden kolmannen neljänneksen aikana tehdas toimi maksimikapasiteetilla. Myös sopimusvalmistuksen määrä lisääntyi.

Nokian Renkaat esitteli syyskuussa Nokian TRI2 –renkaan, joka sai markkinoilla hyvän vastaanoton. Uutuusrengas on tarkoitettu tienhoidon kalustolle ja traktoreihin. Se parantaa maanviljelystöiden sujuvuutta ja ajomukavuutta sekä edistää tiehuollon kunnossapitotöiden liikenneturvallisuutta. Uuden tuotteen kumisekoituksessa käytetään vain ympäristöystävällisiä matala-aromaattisia öljyjä. Raskaan renkaan tuotannossa siirryttiin elokuusta alkaen käyttämään pelkästään ympäristöystävällisiä, matala-aromaattisia öljyjä.Polkupyöränrenkaat

Nokian polkupyöränrenkaiden liikevaihto oli 3,5 MEUR (3,7 MEUR) eli 4,1 % edellisvuotista vähemmän. Liiketulos oli positiivinen ja edellisvuotta parempi.

Nokian Renkaat ilmoitti lokakuussa, että se on myymässä polkupyöränrenkaiden liiketoimintansa perustettavalle yhtiölle, Suomen Rengastehdas Oy:lle. Myös raskaiden sisärenkaiden valmistus siirtyy uudelle omistajalle, joka toimii jatkossa Nokian Renkaiden sisärenkaiden sopimusvalmistajana. Nokian polkupyöränrenkaat
-yksikössä ja raskaiden sisärenkaiden valmistuksessa olevat 59 henkilöä siirtyvät uuden omistajan palvelukseen vanhoina työntekijöinä 1.12.2004 alkaen.

Liiketoimintojen ja kiinteistön kokonaiskauppahinta on 3,6 miljoonaa euroa. Kauppa on ehdollinen ja toteutuu, mikäli Lieksan Teollisuuskylä Oy ostaa Lieksan tehdaskiinteistön. Kiinteistökauppa edellyttää Lieksan kaupunginvaltuuston hyväksyntää. Kauppa on tarkoitus vahvistaa 30.11.2004. Liiketoiminnan myynnistä aiheutuva myyntivoitto kirjataan vuoden viimeiselle neljännekselle.

Pinnoitustoiminnot

Nokian Renkaat organisoi pinnoitustoimintonsa vuoden 2003 lopussa, ja uusi yksikkö aloitti toimintansa vuoden 2004 alussa.
Pinnoitustoimintoihin kuuluu Nokian tehtaan pinnoitusmateriaalien valmistus, aiemmin Vianorin organisaatioon kuulunut pinnoitustoiminta Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa sekä vuonna 2003 Pietarista ostettu pinnoitustehdas. Muutoksen vuoksi yksikön liikevaihto ja liiketulos eivät ole vertailukelpoisia.

Nokian Renkaiden pinnoitusmateriaalien liikevaihto oli 17,4 MEUR (7,4 MEUR. Liiketulos oli positiivinen.

Pinnoitustoiminnoissa kesäsesonki sujui hyvin ja renkaiden pinnoittaminen lisääntyi Pohjoismaissa. Leuto alkutalvi siirsi talvisesongin alkamista edellisvuotta myöhäisemmäksi. Vientimaista vahvimmat kasvualueet olivat Norja, Baltia ja USA. Uudet tuotteet vauhdittivat myynnin kasvua ja paransivat kannattavuutta. Omissa pinnoittamissa käytettiin edellisvuotta enemmän oman konsernin tuotteita.

RoadSnoop

Painevalvontalaitteiden markkinat kehittyivät edelleen hitaasti.
Katsauskauden aikana USA:ssa tuli voimaan laki, jonka mukaan painevalvontalaitteet tulevat pakollisiksi kaikkiin uusiin ajoneuvoihin vaiheittain vuodesta 2005 alkaen. Nokian Renkaiden RoadSnoop-yksikkö keskittyy kehittämään painevahdista sovellusta ensiasennukseen.

VIANOR

Vianorin liikevaihto oli 139,9 MEUR (129,2 MEUR) eli 8,3 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Vianorin liiketulos ennen goodwill-poistoja oli 4,5 MEUR (2,0 MEUR). Goodwill-poistot olivat 5,4 MEUR (5,2 MEUR). Vianorin kassavirta II oli –17,4 MEUR (-14,2 MEUR). Talvirengassesongin vuoksi Vianorin liiketulos ja kassavirta painottuvat voimakkaasti vuoden viimeiselle neljännekselle.

Kesärengassesonki ja sesongin hallinta sujuivat hyvin, ja kaikissa Pohjoismaissa kesärenkaiden vähittäiskauppa sujui selvästi edellisvuotta paremmin. Kattavan tuote- ja palveluvalikoiman ansiosta markkinaosuudet paranivat. Vianorin kustannustaso säilyi maltillisena ja tuotteiden keskihinnat olivat edellisvuotta korkeammat. Nokian-merkkisten renkaiden osuus myynnistä kasvoi, ja synergiaedut valmistustoiminnalle lisääntyivät.

Katsauskauden aikana Suomeen perustettiin kolme franchising-periaatteella toimivaa Vianor-pistettä. Uusia rengashotelleja avattiin Suomessa kolme ja Virossa yksi.

INVESTOINNIT

Nokian Renkaiden investoinnit katsauskautena olivat suunnitelman mukaiset 36,4 MEUR (31,2 MEUR). Yhtiön kokonaisinvestoinnit vuodelle 2004 ovat 64,0 MEUR (44,2 MEUR) sisältäen Venäjälle perustettavan uuden tehtaan alkuinvestoinnit 22 MEUR. Muut investoinnit ovat tuotannollisia investointeja ja uusien tuotteiden muotteja Nokian tehtaalle.

SOPIMUSVALMISTUS

Nokian-merkkisten henkilöautonrenkaiden sopimusvalmistus Indonesiassa, Slovakiassa ja USA:ssa sujui suunnitellusti ja tuotantomäärä lähes kaksinkertaistui edellisvuodesta.

Syyskuussa Nokia Renkaat Oyj ja kiinalainen Giti Tire allekirjoittivat sopimuksen, jonka mukaisesti Giti Tire ryhtyy valmistamaan Nokian Renkaille sopimusvalmistuksena henkilöautonrenkaita tehtaillaan Kiinassa. Giti Tire on Kiinan suurin rengasvalmistaja ja markkinajohtaja. Valmistettavat renkaat ovat ensivaiheessa Nokian-merkkisiä kesärenkaita, jotka on tarkoitettu pääasiassa Pohjois-Amerikan markkinoille. Tuotannon sisäänajo alkaa lokakuussa 2004. Tavoitteena on valmistaa 500.000 rengasta vuonna 2005 ja kasvattaa määrää vähitellen 1,5 miljoonaan renkaaseen.

Katsauskauden aikana sovittiin, että Nokian-merkkisten kuorma-autonrenkaiden sopimusvalmistus siirtyy Michelinin Puolan ja Unkarin tehtaita Bridgestonen Bilbaon tehtaalle Espanjaan alkuvuodesta 2005.

MUUT ASIAT

Nokian Renkaiden Venäjä-hankkeet

Nokian Renkaat ilmoitti maaliskuussa keskittyvänsä Venäjällä Nokian-merkkisten renkaiden myyntiin ja oman rengastehtaan rakentamiseen Vsevolozhskiin, Pietarin alueelle. Lisäksi yhtiö päätti lopettaa Nordman-merkkisten renkaiden myyntiin keskittyneen venäläisen yhteisyrityksensä, Amtel-Nokian Tyresin toiminnan.

Nokian Renkaiden uuteen tehdaskiinteistöön liittyvät maarakennustyöt alkoivat toukokuun alussa ja toukokuun lopussa allekirjoitettiin tehtaan rakentamista koskeva urakkasopimus Lemminkäinen-konserniin kuuluva Lemcon Oyn kanssa. Sopimuksen arvo on noin 21 miljoonaa euroa. Tehtaan peruskivi muurattiin kesäkuun lopussa. Rakennustyöt ovat edenneet suunnitellulla tavalla ja suunnitellussa aikataulussa.

Tehdas on täysin Nokian Renkaiden omistama ja siihen investoidaan tämän ja ensi vuoden aikana yhteensä noin 52 miljoonaa euroa. Tehtaan tuotanto käynnistyy vuonna 2005, ja tavoitteena on valmistaa noin 1,5 miljoonaa rengasta vuonna 2006.

Tehtaan ensimmäisen rakennusvaiheen kokonaisala on noin 21 000 neliömetriä, eli kapasiteetti riittää noin 4 miljoonan renkaan vuosituotantoon. Tehdasrakennusta laajennetaan vaiheittain lisäinvestoinnein tavoitteena 8 miljoonan renkaan kapasiteetti.
Tehtaan valmistamat Nokian-merkkiset henkilöautonrenkaat myydään ensisijaisesti Venäjän kasvaville rengasmarkkinoille. Uuteen rengastehtaaseen palkataan alkuvaiheessa noin 200 työntekijää, joista valtaosa on venäläisiä.

Nokian Renkaiden Moskovan ja Pietarin alueille perustamat logistiikkakeskukset vahvistavat edelleen Nokian-merkkisten renkaiden jakelua ja myyntiverkostoa Venäjällä.

Logistiikkakeskuksen laajennus

Nokian Renkaat Oyj ja Nordisk Renting Oy allekirjoittivat syyskuussa sopimuksen Nokian Renkaiden logistiikkakeskuksen laajennusosan rakentamisesta Nokialle. Nokian Renkaat on tehnyt kiinteistöstä 15 vuoden vuokrasopimuksen, johon sisältyy osto-optio. Investointi on arvoltaan noin 17 miljoonaa euroa. Logistiikkakeskuksen laajennus on suuruudeltaan 34.000 neliömetriä. Sen rakennustyöt aloitetaan syksyllä 2004 ja rakennus valmistuu vuoden 2005 lopulla. Uuteen tilaan voidaan varastoida 600.000 rengasta. Uusi laajennusosa nousee Nokian kaupungin alueelle vuonna 2001 valmistuneen 32.000 neliömetrin suuruisen logistiikkakeskuksen viereen. Nykyisen varastotilan maksimikapasiteetti on noin 600.000 rengasta.

Optio-oikeuksilla merkityt osakkeet

Nokian Renkaat Oyj:n vuoden 2001 optio-oikeuksien 2001A-optioilla merkittiin 10.12.2003 rekisteröidyn osakepääoman korotuksen jälkeen 2.460 osaketta. Merkinnöistä johtuva osakepääoman korotus 4.920 euroa merkittiin kaupparekisteriin 18.2.2004. Osakkeet tulivat kaupankäynnin kohteiksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 19.2.2004.
Nokian Renkaat Oyj:n osakepääoma korotuksen jälkeen on 21.368.882,00 euroa.

Nokian Renkaat Oyj:n vuoden 2001 optio-oikeuksien 2001A-optioilla merkittiin 18.2.2004 rekisteröidyn osakepääoman korotuksen jälkeen 15.250 osaketta ja 2001B-optiolla 36.785 osaketta. Merkinnöistä johtuva osakepääoman korotus 104.070 euroa merkittiin kaupparekisteriin 14.5.2004. Osakkeet tulivat kaupankäynnin kohteiksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 17.5.2004. Korotusten jälkeen Nokian Renkaiden osakemäärä on 10.736.476 kpl ja osakepääoma 21.472.952,00 euroa.

Nokian Renkaat Oyj:n vuoden 2001 optio-oikeuksien 2001A-optioilla merkittiin 14.5.2004 rekisteröidyn osakepääoman korotuksen jälkeen 13.270 osaketta ja 2001B-optiolla 51.965 osaketta. Merkinnöistä johtuva osakepääoman korotus 130.470 euroa merkittiin kaupparekisteriin 16.8.2004. Osakkeet tulivat kaupankäynnin kohteiksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 17.8.2004. Korotuksen jälkeen Nokian Renkaiden osakemäärä on 10.801.711 kappaletta ja osakepääoma
21.603.422,00 euroa.

YHTIÖKOKOUSPÄÄTÖKSET

Nokian Renkaiden varsinainen yhtiökokous 5.4.2004 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2003 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin maksaa 1,56 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 8.4.2004 ja maksupäivä 19.4.2004.

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kahdeksan. Hallituksen jäseninä jatkavat Rabbe Grönblom, hallituksen puheenjohtaja, Kotipizza Oyj; Bo-Erik Haglund, kauppat.tri h.c.; Satu Heikintalo, toimitusjohtaja G2 Helsinki Oy; Hannu Penttilä, toimitusjohtaja, Stockmann Oyj Abp; Henrik Therman,DI; Matti Vuoria, toimitusjohtaja Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma ja Kim Gran, toimitusjohtaja Nokian Renkaat Oyj. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Mitsuhira Shimazaki, Director, Sales Administration, Bridgestone Europe NV/SA. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Henrik Thermanin.

Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy.

Hallituksen valtuudet

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai ottamalla vaihtovelkakirjalainaa yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen seurauksena yhtiön osakepääoma saa nousta enintään
4 miljoonalla eurolla. Uusia 2 euron nimellisarvoisia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 2 miljoonaa kappaletta.

Hallituksella on myös oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on osakeyhtiölain 4:2a pykälässä viitattu yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupat tai muut yritysjärjestelyt.
Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää merkintään oikeutetuista, merkintähinnoista, merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ehdoista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen tekemästä päätöksestä lukien.

Optio-oikeudet

Lisäksi yhtiökokous päätti optio-oikeuksien liikkeeseen laskemisesta Nokian Renkaat -konsernin henkilöstölle ja Nokian Renkaat Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle, Direnic Oy:lle. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin henkilöstön kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksien määrä on 735.000 kappaletta.
Optio-oikeuksista 245.000 merkitään tunnuksella 2004A, 245.000 tunnuksella 2004B ja 245.000 tunnuksella 2004C. Optio-oikeuksilla voi merkitä Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita yhteensä enintään 735.000 kappaletta. Hallituksen esitti aikomuksensa jakaa optiot keväällä 2004 (2004A-optiot), 2005 (2004B-optiot)ja 2006 (2004C-optiot).

Osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella 2004A Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.1.–31.3.2004, optio-oikeudella 2004B Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.1.–31.3.2005 ja optio-oikeudella 2004C Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.1.–31.3.2006.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähintoja alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2004A on 1.3.2006 – 31.3.2008, optio-oikeudella 2004B 1.3.2007 – 31.3.2009 ja optio-oikeudella 2004C 1.3.2008 – 31.3.2010.

Nokian Renkaat Oyj:n osakepääoma voi vuoden 2004 optio-oikeuksilla tehtävien osakemerkintöjen seurauksena nousta enintään 1.470.000 eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään 735.000 uudella osakkeella.

Hallituksen päätös optio-oikeuksien jakamisesta

Nokian Renkaat Oyj:n hallitus päätti elokuun kokouksessaan yhtiökokouksen 5.4.2004 liikkeeseen laskemien optio-oikeuksien jakamisesta Nokian Renkaat -konsernin henkilöstölle ja Nokian Renkaat Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Nokian Renkaat –konsernin henkilöstölle jaettiin yhteensä 211.875 optio-oikeutta 2004A. Loput optio-oikeudet annettiin Nokian Renkaat Oyj:n tytäryhtiölle, Direnic Oy:lle, jaettavaksi myöhemmin Nokian Renkaat -konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville henkilöille.

Optio-oikeuksilla voi merkitä yhteensä enintään 735.000 Nokian Renkaat Oyj:n osaketta. Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla 2004A on 62,96 euroa (Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä tammi-maaliskuussa 2004), optio-oikeuksilla 2004B Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä tammi-maaliskuussa 2005 ja optio-oikeuksilla 2004C on Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä tammi-maaliskuussa 2006.
Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella 2004A 1.3.2006 – 31.3.2008, optio-oikeudella 2004B 1.3.2007 – 31.3.2009 ja optio-oikeudella 2004C 1.3.2008 – 31.3.2010.

Optio-oikeuksista päätettiin yhtiökokouksessa 5.4.2004 ja optio-oikeuksien ehdot julkaistiin pörssitiedotteena 12.2.2004.
Siirtyminen IFRS-raportointiin

Nokian Renkaat on valmis siirtymään IFRS-raportointiin siinä vaiheessa, kun uusi raportointikäytäntö astuu voimaan. Muutos ei aiheuta olennaisia vaikutuksia yhtiön tulokseen tai taseeseen. Nokian Renkaat julkaisee vuoden 2005 ensimmäisellä vuosineljänneksellä avaavan taseen, vertailuluvut ja laskentaperiaatteet täsmäytys-laskelmineen suomalaiseen tilinpäätöskäytäntöön vuodelta 2004. Lisää tietoa IFRS:ään siirtymisestä on yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.nokiantyres.com.

NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE

Nokian Renkaiden päämarkkinoilla loppuvuoden näkymät ovat myönteiset.
Henkilöautojen talvirenkaiden, korkean nopeusluokan kesärenkaiden, raskaiden erikoisrenkaiden kysynnän kasvu jatkuu Pohjoismaissa, Venäjällä, Itä-Euroopassa ja USA:ssa. Myös pinnoitusmateriaalien
näkymät ovat suotuisat. Yhtiöllä on hyvät edellytykset saavuttaa vuodelle 2004 asettamansa tavoite, eli liikevaihdoltaan ja tulokseltaan selvästi vuotta 2003 parempi vuosi.

Vahvan maailmantalouden ja Kiinan kasvavan rengastuotannon seurauksena raaka-ainehinnat jatkavat nousuaan. Nokian Renkaat arvioi raaka-ainehintojen nousun päätyvän vuoden viimeisellä neljänneksellä noin 8 % ja koko vuoden osalta noin 6 % korkeammalle tasolle kuin vastaavilla jaksoilla vuotta aiemmin.

Nokian Renkaiden tulos painottuu viimeiselle vuosipuoliskolle. Yhtiössä keskitytään hoitamaan menestyksellisesti tärkeä talvirengassesonki ja vuoden paras myyntikausi tavoitteena ylittää aikaisempien vuosien talvirengassesonkien myynti Pohjoismaissa ja Venäjällä. Hyviä myyntiedellytyksiä tukee korkea tilauskanta sekä uudistunut ja entistä kattavampi tuotevalikoima. Kuluttajamyynnissä ovat ensimmäistä kertaa uusin pohjoismainen kitkarengas, Nokian Hakkapeliitta Rsi, samoin Nokian Hakkapeliitta 4:n lisäkoot. Uutuustuotteet sekä toisen vuosipuoliskon aikana toteutetut hinnankorotukset parantavat myynnin kannattavuutta. Myös raskaiden renkaiden tilauskanta on korkealla. Pietarissa sijaitsevan pinnoitustehtaan kapasiteetti on yli kaksinkertaistettu vastaamaan paremmin pinnoitusmateriaalin kysynnän kasvunäkymiä Venäjällä.

Henkilöautonrenkaiden tuotannossa Nokialla lähestytään asetettua tavoitetta, eli yli 10 % kasvua vuosituotannossa vuonna 2004. Sopimusvalmistus tukee ydintuotteiden myyntiä ja parantaa palvelukykyä jakeluportaalle.

Sesonkiajan asiakaspalvelua ja logistiikkaa on entisestään tehostettu Pohjoismaissa. Venäjällä Moskovaan ja Pietariin perustetut logistiikkakeskukset parantavat palvelukykyä paikallisille asiakkaille. Vianorissa omien tuotteiden osuus kasvaa ja kustannusten sopeuttaminen jatkuu. Asiakaspalvelua tehostetaan muun muassa call center -toiminnan ja internet-pohjaisen ajanvarausjärjestelmän avulla.
NOKIAN RENKAAT
KONSERNIN TULOSLASKELMA
7-9/04 7-9/03 1-9/04 1-9/03 Viim. 1-12/03
Miljoonina euroina 12 kk

Liikevaihto 141,0 130,7 391,8 341,5 578,9 528,7
Liiketoiminnan kulut 100,8 99,4 303,2 275,5 441,3 413,6
Poistot 7,7 7,9 23,0 22,4 29,7 29,1
Liiketulos ennen kerta-
luonteisia eriä ja
liikearvon poistoja 32,5 23,4 65,6 43,5 108,1 86,0
Liiketoiminnan kerta-
luonteiset tuotot ja
kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Liikearvon poistot 1,8 1,7 5,4 5,2 6,9
Liiketulos 30,7 21,7 60,2 38,4 79,1
Rahoitustuotot
ja -kulut -2,5 -2,6 -5,2 -6,6 -8,1 -9,5
Tulos ennen satunnai-
sia eriä ja veroja 28,2 19,0 55,0 31,8 92,8 69,6
Satunnaiset erät -0,1 0,0 1,7 0,0 1,7 0,0
Tilikauden verot 1) 8,1 5,5 16,7 10,0 28,7 22,0
Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tilikauden tulos 20,0 13,5 40,0 21,8 65,8 47,6


KONSERNITASE 30.9.04 30.9.03 31.12.03

Aineettomat hyödykkeet 14,0 14,6 13,7
Konserniliikearvo 30,2 36,0 36,4
Aineelliset hyödykkeet 214,4 200,8 202,4
Sijoitukset 0,8 1,3 0,7
Vaihto-omaisuus 112,1 101,9 85,1
Saamiset 199,4 179,1 118,9
Rahoitusvarat 7,8 4,9 19,0

Oma pääoma 235,1 186,4 211,2
Pääomalaina 36,0 36,0 36,0
Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0
Pitkäaikaiset velat
korolliset 116,0 122,6 82,2
korottomat 21,6 21,2 22,0
Lyhytaikaiset velat
korolliset 74,7 79,0 36,8
korottomat 95,1 93,5 87,9

Taseen loppusumma 578,5 538,6 476,1

Korollinen nettovelka 183,0 196,6 100,0
Investoinnit 36,4 31,2 44,2
Henkilöstö keskimäärin 2 789 2 616 2 650

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 30.9.04 30.9.03 31.12.03

Liiketoiminta
Liiketoiminnan rahavirta
ennen rahoituseriä ja
veroja -8,0 -11,4 107,3
Rahoituserät ja verot -27,6 -18,4 -28,2
Liiketoiminnan rahavirta -35,6 -29,8 79,0

Investoinnit
Investointien rahavirta -38,5 -29,6 -42,7

Rahoitus
Maksullinen osakeanti 2,5 1,3 1,6
Lyhytaikaisten saamisten
ja lainojen muutos 43,3 28,9 -13,7
Pitkäaikaisten saamisten
ja lainojen muutos 33,9 25,5 -14,1
Maksetut osingot -16,7 -11,7 -11,7
Rahoituksen rahavirta 63,0 44,0 -37,9

Rahavarojen muutos -11,2 -15,5 -1,5

NOKIAN RENKAAT Viim.
TUNNUSLUVUT 30.9.04 30.9.03 12 kk 31.12.03

Tulos/osake, euro 3,57 2,05 6,04 4,48
Omavaraisuusaste, % 2) 46,9 41,3 51,9
Omavaraisuusaste, % 40,6 34,6 44,4
Gearing, % 2) 67,5 88,4 40,5
Oma pääoma/osake, euro 21,76 17,49 19,77

Osakkeiden
lukumäärä (1 000 kpl) 10 802 10 656 10 682

1)Katsauskauden verojen laskentaperusteena on käytetty
katsauskauden tulosta vastaavaa veroa.
2) pääomalaina omassa pääomassa

TOIMIALAERITTELY 7-9/04 7-9/03 1-9/04 1-9/03 1-12/03

Liikevaihto 141,0 130,7 391,8 341,5 528,7
Valmistustoiminta 122,3 104,0 313,3 252,2 372,3
Vianor 46,9 46,8 139,9 129,2 213,0

Liiketulos 30,7 21,7 60,2 38,4 79,1
Valmistustoiminta 36,8 25,6 71,1 47,2 75,6
Vianor 1,4 1,3 -0,8 -3,2 4,9

Liiketulos ennen liike-
arvon poistoja
Vianor 3,2 3,0 4,5 2,0 11,8

Kassavirta II -29,8 -25,7 -50,8 -48,3 65,7
Valmistustoiminta -21,9 -20,6 -31,4 -35,4 60,1
Vianor -7,6 -5,3 -17,4 -14,2 1,8

VASTUUSITOUMUKSET 30.9.04 30.9.03 31.12.03
miljoonina euroina

OMASTA VELASTA
Kiinteistökiinnitykset 0,0 1,1 1,0
Pantit 0,5 0,0 0,5

MUIDEN PUOLESTA
Takaukset 0,0 0,1 0,1

MUUT OMAT VASTUUT
Takaukset 1,0 1,0 1,0
Leasing- ja vuokra-
vastuut 33,9 35,4 34,9
Lunastussitoumukset 0,7 1,0 0,7

KORKOJOHDANNAISET
Koronvaihtosopimukset
Käypä arvo -1,6 -2,7 -2,2
Kohde-etuuksien arvo 30,0 40,0 36,5

VALUUTTAJOHDANNAISET
Termiinisopimukset
Käypä arvo 0,0 -0,6 0,9
Kohde-etuuksien arvo 107,2 83,9 92,4


Valuuttajohdannaisia käytetään konsernin nettovaluutta-aseman suo-
jaustarkoituksessa.

Valuuttajohdannaisten markkina-arvo on kirjattu tulokseen lukuun-
ottamatta tilauskantaan ja budjetoituun nettopositioon kohdis-
tuvia suojauksia, jotka kirjataan tulosvaikutteisesti kassa-
virran toteutuessa.

(Luvut tilintarkastamattomia)

Nokian Renkaat Oyj

Raila Hietala-Hellman
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Kim Gran, puh. (03) 340 7336.


Jakelu: OMX ja keskeiset tiedotusvälineet