26. lokakuu 2000 21:00 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 27.10.2000 klo 8.00

NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2000Tulos per osake oli 0,26 euroa (0,95 euroa vastaavana aikana 1999). Liikevaihto kasvoi 29,9 % ja oli 258,6 milj.euroa (199 milj.euroa). Liiketulos oli 11,9 milj.euroa (18,4 milj. euroa). Koko vuoden tulos jää tavoiteltua heikommaksi kohonneiden raaka-ainehintojen, rakennemuutokseen liittyvien kustannusten ja odotettua vähäisemmän myynnin vuoksi.


LIIKEVAIHTO JA TULOS

Liikevaihto tammi-syyskuussa 2000 oli 258,6 milj. euroa (199 milj. euroa) eli 29,9 % enemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Vertailukelpoinen liikevaihto eli liikevaihto ilman vuonna 1999 ja 2000 tehtyjä yritysostoja oli 219,9 milj. euroa (199 milj. euroa) eli 10,5% viimevuotista enemmän. Ulkomaisen laskutuksen osuus oli 67 % (76 %) kokonaisliikevaihdosta.

Myyntiin vaikutti vähentynyt talvirenkaiden kysyntä Pohjoismaissa, viivästynyt talvirengassesonki sekä sopimusvalmistukseen liittyvät saatavuusongelmat. Lisäksi konsernin sisäinen myyntiketju on pidentynyt, ja sen seurauksena tulos realisoituu vasta siinä vaiheessa, kun kuluttaja ostaa tuotteen.

Kiinteät kustannukset kasvoivat 34,1 milj. euroa eli 50,9 % edellis-vuodesta ja olivat 101,3 milj. euroa (67 milj. euroa). Rengasketjun rakennemuutoksen osuus kiinteiden kustannusten kasvusta oli 67 %. Vertailukelpoinen kiinteiden kustannusten kasvu oli 16,9 %.

Liiketulos oli 11,9 milj. euroa (18,4 milj. euroa). Valmistustoiminnan liiketulos oli 23,4 milj. euroa (23,9 milj. euroa) ja rengasketjun liiketulos -9,4 milj.euroa (-3,8 milj. euroa). Nettorahoituskulut olivat 7,2 milj. euroa (4,4 milj. euroa).

Raaka-ainehinnat nousivat viime vuoden keskihinnasta 11,2 %. Raaka-ainekustannuksia lisäsi oman sekoituskapasiteetin puute, jonka vuoksi sekoituksia ostettiin muilta valmistajilta. Tämä nosti raaka-ainekustannusten kokonaisvaikutuksen 12,5 %:iin.

Tulos ennen veroja oli 4,7 milj. euroa (13,9 milj. euroa. Katsauskauden nettotulos oli 2,7 milj. euroa (9,9 milj. euroa). Vertailukelpoinen katsauskauden nettotulos oli 8,0 milj. euroa. Tulos per osake oli 0,26 euroa (0,95 euroa).

Konsernin henkilöstön määrä oli keskimäärin 2.418 (1.848) henkilöä ja katsauskauden lopussa 2.533 (1.862). Henkilöstön määrä kasvoi eniten rengasketjussa, jossa työskenteli katsauskauden lopussa 1.055 (447) henkilöä.

HENKILÖAUTONRENKAAT

Nokian henkilöautonrenkaiden
myynti kasvoi 11,2 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikaan ja oli 124,1 milj. euroa (111,7 milj. euroa). Myynti oli suunniteltua vähäisempää Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Itä-Euroopassa ja Alppialueella myynti kasvoi voimakkaasti.

Suunnitellut hinnankorotukset toteutettiin, ja paremman myyntimixin ansiosta onnistuttiin nostamaan keskihintaa suunniteltua enemmän.

Henkilöauton talvirenkaiden kysyntä väheni Pohjoismaissa ja erityisen voimakkaasti Ruotsissa. Korkeiden nopeusluokkien kesärenkaiden kysynnän kasvu jatkui lähes kaikilla päämarkkina-alueilla Euroopassa. Pohjoismaissa talvirengassesonki käynnistyi normaalia myöhemmin. Ruotsissa rengasliikkeet ylivarautuivat viime vuonna voimaan tulleeseen talvirenkaiden käyttöpakkoon ja sen seurauksena varastoihin jäi runsaasti talvirenkaita edelliseltä kaudelta.

Renkaiden markkinahinnat laskivat alkuvuoden, mutta syksyn aikana hinnat kääntyivät nousuun.

Loppuvuoden myyntinäkymät ovat talvirengassesongin alkaessa hyvät myynnin painottuessa korkeampikatteisiin uutuustuotteisiin.

RASKAAT RENKAAT

Raskaiden renkaiden markkinoilla erityisesti metsäkoneenrenkaiden ja radial-rakenteisten erikoisrenkaiden kysyntä oli korkealla.

Nokian raskaiden renkaiden myynti oli 40,8 milj. euroa (39,7 milj. euroa) eli 2,9 % viimevuotista enemmän. Myyntiä heikensi kuorma-autonrenkaiden vähäinen kysyntä erityisesti Norjassa. Lisäksi sopimusvalmistuksen aiheuttamat ongelmat maatalousrenkaiden ja kuorma-autonrenkaiden toimituskyvyssä vaikuttivat myyntiin. Metsäkoneenrenkaiden ja satamakoneenrenkaiden kauppa oli vilkasta.

Näkymät loppuvuodelle ovat hyvät ja tilauskanta korkealla. Loppuvuoden myynti painottuu korkeamman hintaluokan renkaisiin.

POLKUPYÖRÄNRENKAAT

Nokian polkupyöränrenkaiden myynti oli 4,8 milj. euroa (5,3 milj. euroa) eli 9,9 % edellisvuotista vähemmän.
Nokian Renkaat jatkaa toimenpiteitä tuotevalikoiman ja tuotannon jalostusarvon nostamiseksi sekä järjestelee uudelleen toimitusketjuaan sekä kotimaassa että vientimarkkinoilla. Myös toimenpiteet erikoistumistrategian toteuttamiseksi jatkuvat.

PINNOITUSMATERIAALIT

Nokian Renkaiden pinnoitusmateriaalien myynti oli 7,4 milj. euroa (7,5 milj. euroa) eli edellisvuoden tasolla. Myyntiä heikensi henkilöautonrenkaiden pinnotteiden vähentynyt kysyntä Suomessa ja Ruotsissa. Kuorma-autonrenkaiden pinnoitteiden myynti sen sijaan sujui hyvin kaikilla päämarkkina-alueilla, ja tilanteen odotetaan jatkuvan suotuisana koko loppuvuoden.

RENGASKETJU

Nokian Renkaiden rengasketjun liikevaihto oli 107,9 milj. euroa (43,0 milj. euroa) eli 152 % enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 1999. Vertailukelpoinen liikevaihto eli liikevaihto ilman vuoden 1999 ja 2000 yritysostoja oli 48,9 milj. euroa.

Pohjoismaissa myyntiin vaikutti henkilöauton talvirenkaiden vähäinen kysyntä sekä viivästynyt talvirengassesonki. Ruotsiin on syntynyt talvirengaspakon seurauksena aikaisempaa selvemmin kaksi eri sesonkia. Kun kuluttajat ovat aiemmin ostaneet vielä syksylläkin kesärenkaita, niin nyt kesärengashankintoja siirretään kevääseen.

Loppuvuoden myyntinäkymät ovat Ruotsia lukuun ottamatta hyvät.

Katsauskauden aikana saatiin päätökseen hanke Nokian rengasketjun yhteisestä toiminimestä ja visuaalisesta ilmeestä. Koko pohjoismaisen ketjun nimeksi tuli Vianor, joka oli aiemmin rengasketjun nimenä Norjassa. Suomessa Vianor-nimi korvaa Isko- ja Mestarit-ryhmän rengasliikkeiden nimet. Myös Ruotsissa se yhtenäistää yksityiset ketjunimet.

Toimenpiteet rengasketjun rakenteen täsmentämiseksi sekä toimintojen
yhtenäistämiseksi ja tehostamiseksi ovat meneillään.

INVESTOINNIT

Nokian Renkaiden investoinnit katsauskautena olivat 44,5 milj. euroa
(30,9 milj. euroa). Vuoden 2000 investoinneista merkittävin on sekoitusosaston laajennus, joka valmistuu kesään 2001 mennessä. Investointi on suuruudeltaan 33 milj. euroa, ja se rahoitetaan osin leasing-järjestelyllä. Vuoden 2000 investoinnit ovat yhteensä 60 milj.euroa.

MUUT ASIAT

Välimiesoikeus vahvisti Nokian Renkaiden lunastusoikeuden
Keskuskauppakamarin nimeämä välimiesoikeus totesi 16.8.2000 pidetyssä istunnossaan, että Nokian Renkaat Oyj:llä on riidaton oikeus lunastaa Isko Oyj:n vähemmistöosakkeet ja hyväksynyt Nokian Renkaat Oyj:n asettaman vakuuden.
Osakeyhtiölain nojalla omistusoikeus Iskon vähemmistöosakkeisiin siirtyi Nokian Renkaille, koska Nokian Renkaat oli asettanut välimiesoikeuden hyväksymän vakuuden. Tämän seurauksena sen omistusoikeus Iskossa oli noussut sataan prosenttiin.
Iskon vähemmistöosakkeenomistajilta ei tässä vaiheessa edellytetty mitään toimenpiteitä. Keskuskauppakamarin nimeämä välimiesoikeuden oli määrä antaa päätös lunastushinnasta 11.9.2000. Isko jätti 16.8.2000 Helsingin Pörssin hallitukselle hakemuksen osakkeidensa poistamisesta Helsingin Pörssin I-listalta.
Välimiesoikeus päätti 11.9.2000 Iskon vähemmistöosakkeiden lunastushinnaksi 151,00 mk/osake.

Nokian Renkaiden ja Michelin Groupin yhteistyö

Nokian Renkaat ja Michelin Group allekirjoittivat 29.9.yhteistyötään koskevan puitesopimuksen ja 5.10. kaksi valmistussopimusta. Sopimukset koskevat Nokian-merkkisten maatalous- ja teollisuusrenkaiden sekä kuorma-autonrenkaiden valmistusta Michelinin tehtailla. Sopimukset ovat voimassa kolme vuotta. Sen jälkeen ne vahvistetaan aina vuodeksi kerrallaan.

Maatalous- ja teollisuusrenkaiden koevalmistus on jo aloitettu Michelinin tehtaalla Puolassa, ja ensimmäiset renkaat on tarkoitus saada myyntiin vuoden 2000 aikana. Näiden renkaiden osuus Nokian raskaiden renkaiden liikevaihdosta on viime vuosina ollut 3-4 %.

Yhteistyö kuorma-autonrenkaiden valmistuksen aloittamiseksi on myös käynnistynyt ja ensimmäiset renkaat saadaan tuotantoon vuonna 2001. Kuorma-autonrenkaat valmistetaan Michelinin uudella kuorma-autonrengastehtaalla Puolassa. Kuorma-autonrenkaiden osuus on ollut noin 15 % Nokian raskaiden renkaiden liikevaihdosta.

Sopimusvalmistusyhteistyö Michelinin kanssa antaa Nokian Renkaille mahdollisuuden kasvattaa kyseisten tuotealueiden myyntiä, laajentaa tuotevalikoimaa ja parantaa selvästi palvelutasoa. Lisäksi Nokian Renkaat voi keskittyä omassa tuotannossaan ydinalueisiinsa sekä parantaa tuottavuuttaan.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET ASIAT

Nokian Renkailta Bluetooth-älyrengasteknologiaa

Nokian Renkaat ilmoitti 23.10. kehittäneensä ensimmäisenä rengasvalmistajana maailmassa uuden älyrengasjärjestelmän, jonka avulla autoilija saa tulevaisuudessa matkapuhelimeensa reaaliaikaista tietoa rengaspaineista ilman autoon asennettavia lisälaitteita. Nokian Renkaat omistaa tuoteoikeudet, ja järjestelmälle on haettu patenttia.

Nokian Renkaiden älyrengasteknologia tarkoittaa sitä, että auton alla olevat renkaat ovat jatkuvasti yhteydessä toisiinsa. Kunkin renkaan sisälle kiinnitetty äly-yksikkö toimii mittauslaitteena. Äly-yksikkö rekisteröi rengaspaineen ja renkaan lämpötilan muutokset ja välittää tiedon vastaanottimena toimivaan Bluetooth-kykyiseen matkapuhelimeen, jossa on järjestelmää tukeva käyttöliittymä.

Nokian Renkaiden älyrengasprojekti etenee toimivaksi järjestelmäksi samaan tahtiin kuin tarvittava teknologiaympäristö kehittyy.

Ensimmäisessä kehitysvaiheessa Nokian Renkaiden älyrengasteknologia keskittyy renkaiden lämpötilan ja paineen mittaamiseen. Jatkossa järjestelmää voidaan soveltaa ja laajentaa lukuisille alueille, kuten esimerkiksi vesi- ja sohjoliirron ennakoimiseen, renkaiden kulumisseurantaan, varashälytykseen, ajoneuvon paikallistamiseen ja logistiikkaratkaisuihin.

Älyrengasjärjestelmä merkitsee Nokian Renkaille uutta teknologista ja liiketoiminnallista aluevaltausta. Vuoden 2001 aikana yhtiö aikoo kaupallistaa ja globalisoida järjestelmän. Yhteistyökumppaneiden valinta eri sovellusalueille on jo käynnissä.

Ensimmäiset älyrengasjärjestelmän kaupalliset sovellukset toteutetaan kuorma-auton-, pakettiauton- ja korkean nopeusluokan henkilöautonrenkaissa. Älyrengasjärjestelmää on kehitetty yhteistyössä Flextronics Internationalin, Nokian, VTI Hamlinin ja VTT:n kanssa.

Ensimmäiset älyrengasjärjestelmän kaupalliset sovellukset toteutetaan kuorma-auton-, pakettiauton- ja korkean nopeusluokan henkilöautonrenkaissa.

NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE

Nokian Renkaiden ydintuotealueilla renkaiden kysynnän odotetaan kasvavan. Raaka-aineiden hintojen arvioidaan edelleen nousevan. Viimeisimmän ennusteen mukaan ne nousevat viime vuodesta 15 %. Raaka-ainehintojen nousu on laukaissut alalla tuntuvia hinnankorotus-paineita. Tämä antaa Nokian Renkaille mahdollisuuden tehdä hinnantarkistuksia vielä tämän vuoden aikana.

Nokian Renkaat panostaa sekä valmistuksessa että rengasketjussa erityisen voimakkaasti loppuvuoden myyntiin ja yhtiölle tärkeään talvirengassesonkiin. Tuotevalikoimassa on runsaasti uusia korkeakatteisia tuotteita, joiden myynnin odotetaan sujuvan suotuisasti. Selvät rengastestivoitot kaikissa alan lehdissä Pohjoismaissa tukevat myyntiponnisteluja. Tilauskanta kaikilla tuotealueilla on korkea.

Ennätyssuurten investointien ja rakennemuutoksen vuoksi konsernin kiinteiden kustannusten osuus on kasvanut rajusti liikevaihdon kasvuun verrattuna. Erikoistoimenpiteet konsernirakenteen toiminnan tehostamiseksi ja kiinteiden kustannusten kasvun hillitsemiseksi on käynnistetty. Toimenpiteet myynnin ja tuotannon tason nostamiseksi on myös aloitettu. Näillä toimenpiteillä pyritään varmistamaan tulevien vuosien tuloskunto.

Yhtiö odottaa vuoden 2000 myynnin kasvavan yli 20 %, mutta tuloksen arvioidaan jäävän jonkin verran viime vuoden tasosta.

Nokialla 26.10.2000


KONSERNIN TULOSLASKELMA
6/7
7-9/00 7-9/99 1-9/00 1-9/99 Viim. 1-12/99
Miljoonina euroina 12 kk
Liikevaihto 106,4 77,6 258,6 199,0 382,2 322,6
Liiketoiminnan kulut 83,7 59,6 225,5 167,3 319,0 260,7
Poistot 9,4 4,6 21,3 13,4 27,6 19,8
Liikevoitto 13,3 13,4 11,9 18,4 35,6 42,1
Rahoitustuotot
ja -kulut -2,8 -2,0 -7,2 -4,4 -8,9 -6,2
Tulos ennen satunnai-
sia eriä ja veroja 10,5 11,4 4,7 13,9 26,7 35,9
Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 -0,4
Tilikauden verot 3,7 3,1 1,9 4,0 7,7 9,8
Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tilikauden tulos 6,9 8,3 2,7 9,9 18,5 25,7

KONSERNITASE 30.9.00 30.9.99 31.12.99

Konserniliikearvo 51,5 13,9 50,7
Käyttöomaisuus 196,4 142,7 163,6
Vaihto-omaisuus 95,4 68,6 68,4
Saamiset 121,4 119,6 94,9
Rahoitusvarat 5,8 5,9 14,3

Oma pääoma 115,0 104,0 121,0
Pääomalaina 36,0
Vähemmistöosuus 0,1 0,1
Pitkäaikaiset velat
korolliset 145,0 117,0 127,5
korottomat 17,0 13,8 16,6
Lyhytaikaiset velat
korolliset 78,7 57,1 57,2
korottomat 78,7 58,8 69,4

Taseen loppusumma 470,5 350,8 391,8

Korollinen nettovelka 217,9 168,2 170,4
Investoinnit 44,5 30,9 85,7
Henkilöstö keskimäärin 2 418 1 848 2 023
Viim.
TUNNUSLUVUT 30.9.00 30.9.99 12 kk 31.12.99

Tulos/osake, euro 0,26 0,95 1,80 2,51
Omavaraisuusaste, % *) 32,1 29,7 30,9
Omavaraisuusaste, % 24,5 29,7 30,9
Gearing, % *) 144,2 161,7 140,6
Oma pääoma/osake, euro *) 14,27 9,97 11,47
Osakkeiden
lukumäärä (1 000 kpl) 10 582 10 437 10 545
*) pääomalaina omassa pääomassa

Katsauskauden verojen laskentaperusteena on käytetty
katsauskauden tulosta vastaavaa veroa.
7/7
VASTUUSITOUMUKSET Miljoonina euroina
OMASTA VELASTA
Kiinteistökiinnitykset 9,5 0,5 7,4
Yrityskiinnitykset 5,6 0,0 11,4
Pantit 0,1 0,0 0,1
Takaukset 5,0 1,2 1,2

Velat, joiden vakuudeksi on annettu
kiinnityksiä tai pantteja 7,9 0,4 6,5
Kiinnitysten määrä vähenee merkittävästi vuoden loppuun mennessä
rengasketjun lainojen uudelleenjärjestelyn yhteydessä.

MUIDEN PUOLESTA
Takaukset 0,0 0,0 0,0

MUUT OMAT VASTUUT
Leasing- ja vuokra-
vastuut 15,3 2,7 3,0
Lunastussitoumukset 4,4 0,0 5,1
Pääomalainan kuluksi
kirjaamaton korko 1,3

KORKOJOHDANNAISET
Koronvaihtosopimukset
Käypä arvo 0,3 0,7 0,3
Kohde-etuuksien arvo 8,4 8,4 8,4
Optiosopimukset
Käypä arvo 0,1 0,0 0,0
Kohde-etuuksien arvo 5,0 0,0 5,0

VALUUTTAJOHDANNAISET
Termiinisopimukset
Käypä arvo -1,2 0,6 -1,3
Kohde-etuuksien arvo 51,4 62,5 58,4

Optiosopimukset, ostetut
Käypä arvo 0,0 0,1 0,1
Kohde-etuuksien arvo 6,0 6,0 7,0
Optiosopimukset, asetetut
Käypä arvo -1,1 0,0 -0,2
Kohde-etuuksien arvo 16,0 7,0 11,0


Valuuttajohdannaisia käytetään konsernin nettovaluutta-aseman suo-
jaustarkoituksessa. Valuuttajohdannaisten markkina-arvo on kirjattu tulokseen lukuunottamatta tilauskantaan ja budjetoituun nettopositioon kohdistuvia suojauksia, jotka kirjataan tulosvaikutteisesti kassavirran toteutuessa. (Luvut tilintarkastamattomia)
Nokian Renkaat Oyj
Raila Hietala-Hellman, viestintäjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Kim Gran, puh (03) 340 7336.
Jakelu: HEX ja keskeiset tiedotusvälineet