5. toukokuu 2003 21:00 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 6.5.2003 klo 8.00

NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2003


Konsernin liikevaihto kasvoi, tulos oli positiivinen ja edellisvuotta parempi. Tulos per osake nousi 0,06 euroon (-0,31 euroa vastaavana aikana 2002). Liikevaihto kasvoi 13,2 % ja oli 95,7 MEUR (84,5 MEUR). Liiketulos parani ja oli 3,2 MEUR (-1,0 MEUR). Pääoman tuotto ja omavaraisuusaste paranivat edellisvuodesta. Vuoden 2003 tavoitteena on liikevaihdoltaan ja tulokseltaan vuotta 2002 parempi vuosi.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Henkilöauton renkaiden markkinat kasvoivat Pohjoismaissa, muilla keskeisillä markkinoilla Euroopassa ja Venäjällä, ja eurooppalaiset valmistajat toimittivat renkaita markkinoille selvästi viimevuotista enemmän. Kesärengassesonki ei ehtinyt täysin käynnistyä, ja Pohjoismaissa sekä Venäjällä myytiin vielä runsaasti talvirenkaita. Pohjoismaissa rengasmarkkinoiden kasvua vauhditti lisääntynyt uusien autojen myynti. Raskaiden erikoisrenkaiden kysyntä kasvoi edelleen voimakkaasti.

Nokian Renkaat kasvoi markkinakasvun mukana ja paransi markkinaosuuksiaan talvirenkaissa. Myös raskaiden renkaiden myynnin kasvu oli voimakasta. Konsernin liikevaihto kasvoi ja yhtiö teki positiivisen ja edellisvuotta paremman liiketuloksen. Myös Vianorin liiketulos oli edellisvuotta parempi. Myynti kasvoi eniten Pohjoismaissa ja Venäjällä. Myynnistä suurin osa oli hyväkatteisia henkilöautonrenkaita ja muita erikoistuotteita. Dollarin heikentynyt arvo heijastui myynnin kannattavuuteen USA:ssa.

Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa 2003 oli 95,7 MEUR (84,5 MEUR) eli 13,2 % enemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin.

Kiinteät kustannukset olivat 42,7 MEUR (41,5 MEUR). Kiinteiden kustannusten osuus liikevaihdosta laski ja oli 44,6 % (49,1 %).

Valmistustoiminnan raaka-ainehinnat olivat 5 % korkeammat kuin edellisvuonna vastaavana aikana. Raaka-ainekustannusten nousun seurauksena rengasala toteutti hinnankorotuksia. Nokian Renkaissa henkilöautonrenkaiden keskihinnat nousivat 5,2 % edellisvuodesta.

Nokian Renkaat -konsernin liiketulos parani ja oli 3,2 MEUR
(-1,0 MEUR). Valmistustoiminnan liiketulos oli 11,0 MEUR (8,3 MEUR). Vianor-rengasketjun liiketulos ennen goodwill-poistoja oli -5,2 MEUR
(-6,7 MEUR). Goodwill-poistot olivat 1,7 MEUR (1,8 MEUR), ja ne kohdistuivat kokonaisuudessaan Vianor-rengasketjuun.

Nettorahoituskulut olivat 1,6 MEUR (2,9 MEUR).

Tulos ennen veroja parani ja oli 1,6 MEUR (-4,0 MEUR). Katsauskauden nettotulos oli 0,7 MEUR (-3,3 MEUR). Tulos per osake nousi 0,06 euroon (-0,31 euroa).

Liiketoimintaan sitoutuneen pääoman tuottoaste (RONA, liukuva 12 kk) oli 16,2 % (13,0 %). Tulorahoitus käyttöpääoman muutoksen, investointien ja käyttöomaisuuden myynnin jälkeen (kassavirta II) oli -9,1 MEUR (-19,0 MEUR). Omavaraisuusaste oli 43,2 % (39,0 %) sisältäen pääomalainan.

Konsernin henkilöstön määrä oli keskimäärin 2.549 (2.637) henkilöä ja katsauskauden lopussa 2.595 (2.601). Rengasketjussa työskenteli katsauskauden lopussa 1.145 henkilöä (1.206).

HENKILÖAUTONRENKAAT

Nokian henkilöautonrenkaiden liikevaihto oli 57,8 MEUR (48,1 MEUR), eli 20,4 % viimevuotista enemmän. Liiketulos kasvoi ja oli 10,0 MEUR (7,1 MEUR).

Henkilöauton talvirenkaiden myynti kasvoi 30,2 % edellisvuodesta. Erityisen voimakasta myynnin kasvu oli Venäjällä ja muissa IVY-maissa sekä Suomessa. Suomessa rengaskauppaa vauhditti lisääntynyt uusien autojen myynti sekä yhtiön tehostettu palvelu autokauppiaille yhtiön siirrettyä kotimaan autokaupan myynnin Vianorilta emoyhtiölle vuoden 2002 lopussa. Myös Ruotsissa ja Norjassa Nokian-merkkisten renkaiden myynti kehittyi suotuisasti. Talvirenkaiden osuus yksikön liikevaihdosta oli 44,0 % (38,3 %). Henkilöautonrenkaiden hintoja korotettiin ja keskihinnat nousivat 5,2 % edellisvuodesta.

Tuotantoon tehtyjen investointien ja tuottavuustoimenpiteiden seurauksena tuotantomäärät lisääntyivät ja tuottavuus (kg/mh) parani edellisvuodesta.

Yhtiö esitteli katsauskauden aikana uuden, Pohjoismaiden ja Venäjän markkinoille suunnitellun nastallisen talvirenkaan, Nokian Hakkapeliitta 4:n. Renkaan pitokykyä parantavat tuotteeseen kehitetyt innovaatiot, kuten uudentyyppinen neliönmuotoinen nasta sekä kulutuspintaseoksessa käytetty ympäristöystävällinen rypsiöljy. Rengas tulee kuluttajamyyntiin syksyllä 2003.

RASKAAT RENKAAT

Nokian raskaiden renkaiden liikevaihto oli 15,0 MEUR (12,0 MEUR) eli 25,6 % enemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Raskaiden renkaiden liiketulos parani ja oli 1,8 MEUR (0,9 MEUR).

Raskaiden erityisrenkaiden kysyntä jatkoi kasvuaan ja myynti sujui suotuisasti sekä ensiasennus- että jälkimarkkinoilla. Metsäkoneiden valmistusvauhti oli huipussaan. Maatalouskäyttöön tarkoitettujen, ns. flotation-renkaiden sesonki ajoittui alkuvuoteen ja kysyntä oli vilkasta. Myös Nokian-merkkisiä kuorma-autonrenkaita myytiin Pohjoismaissa selvästi viimevuotista enemmän. Raskaiden renkaiden vahvimmat kasvualueet olivat Suomi, Norja ja Saksa. Suunnitellut hinnankorotukset toteutettiin. Korotus oli keskimäärin 3,1 %.

Tuotantomäärät lisääntyivät ja tuottavuus parani selvästi edellisvuodesta.

POLKUPYÖRÄNRENKAAT

Nokian polkupyöränrenkaiden liikevaihto oli 1,4 MEUR (1,5 MEUR), eli 11,0 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Liiketulos ja kassavirta olivat positiivisia ja edellisvuotta parempia.

Polkupyörien valmistus ja renkaiden kysyntä oli alhaisella tasolla. Suotuisimmin myynti kehittyi Keski-Euroopan ensiasennusmarkkinoilla.

PINNOITUSMATERIAALIT

Nokian pinnoitusmateriaalien liikevaihto oli 2,1 MEUR (2,0 MEUR) eli 5,0 % viimevuotista enemmän. Liiketulos ja kassavirta olivat positiivisia ja parempia kuin vuotta aiemmin.

Nokian Noktop -pinnoitteiden myynti sujui hyvin Suomessa ja Ruotsissa. Lisäksi Suomessa ja Baltiassa myytiin henkilöautonrenkaiden pinnoitusmateriaaleja edellisvuotta enemmän.

VIANOR

Vianorin liikevaihto oli 31,8 MEUR (32,3 MEUR) eli 1,4 % vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna vertailukelpoisen liikevaihdon kuitenkin kasvaessa 8 %. Edellisvuotta pienempään liikevaihtoon vaikutti kotimaan autokaupan myynnin siirto Vianorilta emoyhtiölle vuoden 2002 lopussa. Vianorin liikevaihdon vuoden 2002 vertailulukuun sisältyi myynti autokauppiaille, kun se vuonna 2003 sisältyy Nokian henkilöautonrenkaat -yksikön liikevaihtolukuun.

Vianorin liiketulos ennen goodwill-poistoja parani ja oli -5,2 MEUR (-6,7 MEUR). Goodwill-poistot olivat 1,7 MEUR (1,8 MEUR). Kassavirta II oli -9,0 MEUR (-11,4 MEUR). Katetaso parani koko Vianorissa. Nettomyynti, kate ja toiminta kokonaisuudessaan paranivat selvästi Ruotsissa.

Kesärenkaiden kuluttajamyynti ei ehtinyt myöhäisen pääsiäisen vuoksi vielä täysin alkaa. Henkilöautonrenkaiden tukkukauppa sen sijaan sujui varsin hyvin Suomessa ja Ruotsissa. Uusien ja pinnoitettujen kuorma-autonrenkaiden kysyntä oli vielä alkuvuodesta vähäistä.

ROADSNOOP

RoadSnoop-painevahtien tuotanto käynnistyi huhtikuussa ja ensimmäiset painevahdit toimitettiin asiakkaille. Tuotteen myynti on käynnistynyt lupaavasti. Tuotetta myydään maailmanlaajuisesti ja erityisesti Nokian Renkaiden keskeisille markkinoille. Jälleenmyyjinä toimivat omat Vianor-myyntipisteet sekä muut rengasliikkeet.
Tuotantokapasiteettia nostetaan vaiheittain kesän ja syksyn aikana.

Nyt myyntiin tulleesta painevahdista on kehitetty uusia versioita eri loppukäyttäjille. Suunnitelmissa on tuoda seuraavaksi markkinoille painevahti, joka on tarkoitettu paljon tiellä liikkuville ammattiautoilijoille, kuten takseille, poliiseille ja ambulansseihin.

INVESTOINNIT

Katsauskauden investoinnit olivat 6,4 MEUR (6,7 MEUR).
Yhtiön kokonaisinvestoinnit vuodelle 2003 ovat 42,0 MEUR aiemmin ilmoitetun 52,0 MEUR:n sijasta. Vähennys investoinneissa johtuu siitä, että Amtelin yhteisyritykseen suunniteltu 10 MEUR investointi on päätetty toteuttaa leasingjärjestelynä, joka ei rasita Nokian Renkaiden kassavirtaa eikä tasetta. Vuoden 2003 investoinnit ovat pääasiassa tuotannollisia investointeja ja uusien tuotteiden muotteja.

SOPIMUSVALMISTUS

Yhteistyö Amtelin kanssa on edennyt suunnitellusti ja Nordman-renkaiden sopimusvalmistus Amtelin Kirovin tehtaalla on edennyt sovitulla tavalla. Amtelin Voronezin tehtaan uudistamistyö on edennyt ensimmäisten koneiden asennusvaiheeseen. Tavoitteena on saada Voronezin tehdas tuotantovalmiuteen ja koetuotantoon tämän vuoden aikana ja käynnistää varsinainen tuotanto vuoden 2004 alusta lukien.

Sopimusvalmistuksessa on toistaiseksi keskitytty Nordman-talvirenkaisiin. Kesärenkaiden valmistusta lisätään ja uusi henkilöautonrengasbrandi tuodaan markkinoille kuluvan vuoden lopulla.

Voronezin tehtaan kapasiteettia nostetaan vuoden 2004 aikana vastaamaan suunniteltua 2 miljoonan renkaan vuosituotantoa.

Sopimusvalmistus Slovakiassa ja Indonesiassa kasvoi edelleen.

NOKIAN RENKAAT OYJ:N YHTIÖKOKOUSPÄÄTÖKSET

Nokian Renkaiden varsinainen yhtiökokous 26.3.2003 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2002 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin maksaa 1,11 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 31.3.2003 ja maksupäivä 7.4.2003.

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin Rabbe Grönblom, hallituksen puheenjohtaja, Kotipizza Oyj; Bo-Erik Haglund, kauppat.tri h.c.; Satu Heikintalo, KTM; Hannu Penttilä, toimitusjohtaja, Stockmann Oyj Abp; Henrik Therman, DI; Matti Vuoria, hallituksen puheenjohtaja, Fortum Oyj; Kim Gran, toimitusjohtaja, Nokian Renkaat Oyj.

Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai ottamalla vaihtovelkakirjalainaa yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen seurauksena yhtiön osakepääoma saa nousta enintään
4 miljoonalla eurolla. Uusia 2 euron nimellisarvoisia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta.

Hallituksella on myös oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on osakeyhtiölain 4:2a pykälässä viitattu yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupat tai muut yritysjärjestelyt.

Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää merkintään oikeutetuista, merkintähinnoista, merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ehdoista.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen tekemästä päätöksestä lukien. Samalla mitätöidään muut voimassaolevat valtuutukset osakepääoman korottamiseksi.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa Nokian Renkaiden hallitus valitsi uudeksi puheenjohtajakseen Matti Vuorian.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET ASIAT

Nokian Renkaat ja Amtel Holdings ilmoittivat 25.4.2003, että ne ovat perustaneet ja virallisesti rekisteröineet Venäjällä yhteisyrityksensä Amtel-Nokian Tyres LLC:n. Amtel-Nokian Tyres LLC eli ANT on perustettu osapuolten joulukuussa 2002 allekirjoittaman raamisopimuksen mukaisesti. ANT aloittaa toimintansa välittömästi tavoitteenaan myydä 600.000 Nordman-merkkistä rengasta vuonna 2003 ja 2 miljoonaa rengasta vuonna 2004.

Nokian Renkaat omistaa yhteisyrityksestä 50 % ja Amtel Holdings 50 %.

NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE

Maailman talouden kehityssuunta jatkuu epävarmana. Raaka-ainehintojen nousu heijastuu edelleen rengasalaan ja heikentynyt US-dollarin kurssi vaikuttaa rengasmyynnin kannattavuuteen USA:ssa. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana raaka-ainehintojen arvioidaan päätyvän 6 % korkeammalle tasolle kuin vastaavana aikana viime vuonna.

Henkilöautojen talvirenkaiden, korkeiden nopeusluokkien kesärenkaiden ja raskaiden erikoisrenkaiden kysynnän arvioidaan jatkavan kasvuaan Nokian Renkaille tärkeillä markkina-alueilla.

Alkuvuosi käynnistyi suotuisasti ja yhtiöllä on hyvät mahdollisuudet vastata kysynnän kasvuun myös koko vuoden osalta.

Yhtiön markkina-asema ydinmarkkinoilla on vahvistunut ja tuotevalikoimassa on runsaasti uusia tuotteita. Kesärengassesongissa ovat ensimmäistä kauttaan mukana kesärenkaiden huippusegmenttiin suunnitellut ultra high performance -kesärengasuutuudet Nokian NRVi ja Nokian NRY, jotka ovat saaneet markkinoilla osakseen runsaasti mielenkiitoa. Seuraavan talvirengassesongin aikana myyntiin tulee uusi nastallinen talvirengas, Nokian Hakkapeliitta 4. Talvirenkaisiin tulee samantasoinen hinnankorotus, kuin kesärengashintoihin tehtiin alkuvuodesta.

Sopimusvalmistuksen osuus kasvaa tasaisesti, ja sen avulla yhtiö vastaa entistä paremmin voimakkaaseen markkinakasvuun Venäjällä ja Itä-Euroopassa.

Vianorin toimintojen tehostaminen jatkuu, omien tuotteiden osuutta nostetaan ja kustannuksia sopeutetaan erityisesti Ruotsissa ja Norjassa.

Oman tehtaan tuotantomäärät lisääntyvät ja tuottavuus paranee.
Yhteisyrityksen toiminta Venäjällä käynnistyy ja myynti alkaa todenteolla toisella vuosipuoliskolla.

Pääoman tuottoa parannetaan edelleen ja kiinteiden kustannusten kasvua rajoitetaan.

Nokian Renkaiden vuoden 2003 tavoitteena on saavuttaa liikevaihdoltaan ja tulokseltaan vuotta 2002 parempi vuosi.

  NOKIAN RENKAAT
KONSERNIN TULOSLASKELMA
1-3/03 1-3/02 Viim. 1-12/02
Miljoonina euroina 12 kk
Liikevaihto 95,7 84,5 490,3 479,2
Liiketoiminnan kulut 83,7 77,0 390,8 384,2
Poistot 7,1 6,7 27,4 27,0
Liiketulos ennen kerta-
luonteisia eriä ja
liikearvon poistoja 4,9 0,8 72,1 68,0
Liikearvon poistot 1,7 1,8 7,8 7,9
Liiketulos 3,2 -1,0 64,3 60,1
Rahoitustuotot
ja -kulut -1,6 -2,9 -10,7 -12,1
Tulos ennen satunnai-
sia eriä ja veroja 1,6 -4,0 53,6 48,0
Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0
Tilikauden verot 1) 1,0 -0,7 16,1 14,4
Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 0,0
Tilikauden tulos 0,7 -3,3 37,5 33,6

KONSERNITASE 31.3.03 31.3.02 31.12.02

Aineettomat hyödykkeet 10,6 13,8 12,5
Konserniliikearvo 41,0 46,1 40,8
Aineelliset hyödykkeet 193,5 197,1 195,4
Sijoitukset 0,5 0,4 0,6
Vaihto-omaisuus 93,1 102,8 78,8
Saamiset 114,4 99,2 102,2
Rahoitusvarat 8,1 7,8 20,5

Oma pääoma 163,2 146,1 175,4
Pääomalaina 36,0 36,0 36,0
Pitkäaikaiset velat
korolliset 77,6 136,8 98,0
korottomat 20,9 19,8 20,5
Lyhytaikaiset velat
korolliset 67,4 54,2 44,9
korottomat 96,1 74,5 76,1

Taseen loppusumma 461,2 467,3 450,9

Korollinen nettovelka 136,8 183,2 122,5
Investoinnit 6,4 6,7 26,0
Henkilöstö keskimäärin 2 549 2 637 2 663


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

Liiketoiminta
Liiketoiminnan rahavirta
ennen rahoituseriä ja
veroja -5,3 -13,6 91,3
Rahoituserät ja verot -3,3 -4,1 -22,0
Liiketoiminnan rahavirta -8,6 -17,7 69,3

Investoinnit
Investointien rahavirta -5,9 -7,6 -26,2

Rahoitus
Lyhytaikaisten saamisten
ja lainojen muutos 22,1 15,2 5,3
Pitkäaikaisten saamisten
ja lainojen muutos -20,0 -0,4 -37,4
Maksetut osingot 0,0 0,0 -8,8
Rahoituksen rahavirta 2,1 14,8 -40,9

Rahavarojen muutos -12,3 -10,5 2,2

Viim.
TUNNUSLUVUT 31.3.03 31.3.02 12 kk 31.12.02

Tulos/osake, euro 0,06 -0,31 3,55 3,17
Omavaraisuusaste, % 2) 43,2 39,0 46,9
Omavaraisuusaste, % 35,4 31,3 38,9
Gearing, % 2) 68,7 100,6 57,9
Oma pääoma/osake, euro 15,42 13,80 16,57

Osakkeiden
lukumäärä (1 000 kpl) 10 582 10 582 10 582

1)Katsauskauden verojen laskentaperusteena on käytetty
katsauskauden tulosta vastaavaa veroa.
2) pääomalaina omassa pääomassa

TOIMIALAERITTELY 1-3/03 1-3/02 1-12/02

Liikevaihto 95,7 84,5 479,2
Valmistustoiminta 75,0 63,5 314,5
Vianor 31,8 32,3 216,2

Liiketulos 3,2 -1,0 60,1
Valmistustoiminta 11,0 8,3 59,5
Vianor -7,0 -8,5 0,9

Liiketulos ennen liike-
arvon poistoja
Vianor -5,2 -6,7 8,9

Kassavirta II -9,1 -19,0 70,1
Valmistustoiminta -1,5 -8,2 59,3
Vianor -9,0 -11,4 10,3

VASTUUSITOUMUKSET
miljoonina euroina

OMASTA VELASTA
Kiinteistökiinnitykset 1,0 0,7 1,0
Pantit 0,0 0,0 0,0

MUIDEN PUOLESTA
Takaukset 0,0 0,0 0,0

MUUT OMAT VASTUUT
Takaukset 1,0 1,2 1,0
Leasing- ja vuokra-
vastuut 36,9 38,5 38,7
Lunastussitoumukset 1,1 0,2 1,2

KORKOJOHDANNAISET
Koronvaihtosopimukset
Käypä arvo -2,5 -0,8 -2,1
Kohde-etuuksien arvo 46,5 46,5 46,5

VALUUTTAJOHDANNAISET
Termiinisopimukset
Käypä arvo 0,8 -0,6 0,8
Kohde-etuuksien arvo 43,9 42,9 50,5

Valuuttajohdannaisia käytetään konserninnettovaluutta-aseman suojaustarkoituksessa.Valuuttajohdannaisten markkina-arvo on kirjattu tulokseenlukuun ottamatta tilauskantaan ja budjetoituun nettopositioonkohdistuvia suojauksia, jotka kirjataan tulosvaikutteisestikassavirran toteutuessa.
(Luvut tilintarkastamattomia)

Nokian Renkaat Oyj

Raila Hietala-Hellman
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Kim Gran, puh. (03) 340 7336.