25. huhtikuu 2002 21:00 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 26.4.2002 klo 8.00

NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2002


Nokian Renkaiden liikevaihto ja tulos paranivat viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Tulos per osake tammi-maaliskuussa 2002 oli -0,31 euroa (-0,35 euroa vastaavana aikana 2001). Liikevaihto kasvoi 10,3 % ja oli 84,5 milj. euroa (76,6 milj. euroa). Liiketulos nousi -1,0 milj. euroon (-1,9 milj. euroa). Nokian Renkaiden vuoden 2002 tavoitteena on kasvultaan ja tulokseltaan vuotta 2001 parempi vuosi.

LIIKEVAIHTO JA TULOS


Kysyntä Euroopan rengasmarkkinoilla oli edellisen vuoden tasolla. Henkilöautonrenkaiden kysyntä kasvoi Nokian Renkaille tärkeillä markkinoilla Pohjoismaissa, Itä-Euroopassa ja Venäjällä. Uusien autojen myynti laski edelleen Pohjoismaissa. Pohjoismaissa myytiin alkuvuodesta runsaasti henkilöauton talvirenkaita, koska kesärengassesonki ei ehtinyt vielä täysin alkaa. Maailmantalouden epävarmuus heijastui edelleen raskaiden renkaiden liiketoimintaan. Tilanne oli kuitenkin hieman myönteisempi kuin viime vuoden lopussa.

Nokian Renkaiden liikevaihto ja liiketulos kasvoivat edellisvuodesta ja Nokian-merkkisten renkaiden markkinaosuudet paranivat selvästi ydinmarkkinoilla. Myös Vianorin markkinaosuudet paranivat. Myynnin kasvu oli voimakkainta Pohjoismaissa, Itä-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Renkaiden kysyntä kasvoi edelleen myös Venäjällä. Myynnistä suurin osa oli hyväkatteisia henkilöauton talvirenkaita ja muita erikoistuotteita.

Nokian Renkaiden liikevaihto tammi-maaliskuussa 2002 oli 84,5 milj. euroa (76,6 milj. euroa) eli 10,3 % enemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin.

Kiinteät kustannukset olivat 41,5 milj. euroa (36,5 milj. euroa). Kiinteiden kustannusten osuus liikevaihdosta oli 49,1 % (47,7 %).
Rengasketjun osuus kiinteiden kustannusten kasvusta oli 2,2 milj. euroa. Goodwill-poistot olivat 1,8 milj. euroa (1,7 milj. euroa).

Valmistustoiminnan raaka-ainehinnat olivat 6 % pienemmät kuin edellisvuonna vastaavana aikana.

Nokian Renkaat -konsernin liiketulos parani ja oli -1,0 milj. euroa
(-1,9 milj. euroa). Valmistustoiminnan liiketulos oli 8,3 milj. euroa(4,8 milj. euroa). Vianor-rengasketjun liiketulos oli -8,5 milj. euroa (-6,6 milj. euroa).

Nettorahoituskulut olivat 2,9 milj. euroa (3,2 milj. euroa).

Tulos ennen veroja oli -4,0 milj. euroa (-5,0 milj. euroa). Katsauskauden nettotulos oli -3,3 milj. euroa (-3,7 milj. euroa). Tulos per osake oli -0,31 euroa (-0,35 euroa).

Liiketoimintaan sitoutuneen pääoman tuottoaste (RONA, liukuva 12 kk) oli 13,0 % (11,3 %). Tulorahoitus käyttöpääoman muutoksen, investointien ja käyttöomaisuuden myynnin jälkeen (kassavirta II) oli -19,0 milj. euroa (1,6 milj. euroa). Pääsyynä heikompaan kassavirtaan oli Vianorin edellisvuotta aikaisemmin kesärengasvarastoihin sitoutunut käyttöpääoma. Omavaraisuusaste oli 39,0 % (33,6 %) sisältäen pääomalainan.

Konsernin henkilöstön määrä oli keskimäärin 2.637 (2.489) henkilöä ja katsauskauden lopussa 2.601 (2.495). Rengasketjussa työskenteli katsauskauden lopussa 1.206 henkilöä (1.026).

HENKILÖAUTONRENKAAT


Nokian henkilöautonrenkaiden myynti oli 48,1 milj. euroa (39,2 milj. euroa), eli 22,4 % viimevuotista enemmän. Liiketulos oli 7,1 milj. euroa (4,0 milj. euroa).

Myynti sujui edellisvuotta paremmin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, joissa omaa jakeluketjua ja sen erikoisosaamista hyödynnettiin erityisen tehokkaasti. Myynti sujui edelleen hyvin myös Itä-Euroopassa, USA:ssa ja Venäjällä. Myynti painottui talvirenkaisiin ja muihin korkeakatteisiin erikoistuotteisiin. Hyvän tuotemixin, alhaisempien materiaali-kustannusten ja hinnankorotusten ansiosta myynnin kannattavuus parani edelleen.

Panostukset brandiin ja yritysimagoon tuottivat hyvää tulosta Keski-Euroopassa, ja hyvät tulokset saksalaislehtien rengastesteissä lisäsivät brandin tunnettuutta. Nokian-merkkisten renkaiden hintapositio nousi merkittävästi keskeisillä markkina-alueilla Keski-Euroopassa.

Tuotantoon tehtyjen investointien ja tuottavuustoimenpiteiden seurauksena tuotantomäärät lisääntyivät ja tuottavuus (kg/mh) parani 11,8 % edellisvuodesta. Korkean suorituskykyluokan renkaiden (esim. V- ja W-nopeusluokat) valmistuksen tuottavuus nousi selvästi.

RASKAAT RENKAAT


Nokian raskaiden renkaiden myynti oli 12,0 milj. euroa (13,3 milj. euroa) eli 10,1 % vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana, jolloin raskaiden renkaiden kysyntä oli vielä korkealla. Raskaiden renkaiden liiketulos oli 0,9 milj. euroa (1,5 milj. euroa).

Maailman talouden epävarmuus heijastui edelleen kone- ja laitevalmistukseen sekä raskaiden renkaiden kysyntään. Kysyntä oli vähäistä sekä ensiasennuksessa että jälkimarkkinoilla. Tilanne oli erityisen haasteellinen Pohjois-Amerikan metsäkonerengasmarkkinoilla. Nokian Renkaat säilytti hintatasonsa ennallaan, vaikka hintakilpailu raskaiden renkaiden markkinoilla kiristyikin selvästi.

Kotimarkkinoilla oli havaittavissa piristymisen merkkejä loppuvuoden tilanteeseen verrattuna. Radial-rakenteisten renkaiden myynti sujui edelleen hyvin.

POLKUPYÖRÄNRENKAAT


Nokian polkupyöränrenkaiden myynti oli 1,5 milj. euroa (1,6 milj. euroa), eli 5 % vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Polkupyöränrenkaiden kysyntä piristyi hieman ja tehostamis- ja sopeuttamistoimenpiteet Lieksan tehtaalla paransivat selvästi liiketulosta. Tuottavuus parani ja tuotevalikoima supistui merkittävästi. Omaa myyntiä keskitettiin voimakkaasti Skandinaviaan ja kehitettiin maahantuojien kautta Euroopassa ja USA:ssa.

PINNOITUSMATERIAALIT


Nokian pinnoitusmateriaalien myynti oli 2,0 milj. euroa (2,4 milj. euroa) eli 14,4 % viimevuotista vähemmän.

Alkuvuosi oli pinnoitusmateriaalien osalta kotimaassa normaali, vaikkakin selvästi hiljaisempi kuin edellisvuonna, jolloin talvipinnoitteiden kysyntä oli myöhäisen talventulon vuoksi poikkeuksellisen vilkasta.

Pinnoitusmateriaalien vienti sujui suunnitellusti ja kasvoi viime vuodesta erityisesti Ruotsissa ja Norjassa.

VIANOR


Vianorin liikevaihto oli 32,3 milj. euroa (29,4 milj. euroa) eli 10 % enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Vianorin liiketulos oli
-8,5 milj. euroa (-6,6 milj. euroa). Kassavirta II oli -11,4 milj. euroa (8,0 milj. euroa). Vianorin varastotaso ennen kesärengassesongin alkamista oli edellisvuotta korkeampi.

Vianorin luvuissa ovat mukana viime vuoden lopulla Ruotsista hankitut 13 uutta myyntipistettä. Niiden myynti painottuu loppuvuodelle, mutta niistä aiheutuvat kustannukset painavat tulosta alkuvuodesta.

Vianorin myynti kasvoi edellisvuodesta Suomessa ja Ruotsissa ja markkinaosuudet paranivat. Renkaiden hintataso ei muuttunut merkittävästi. Vuoden ensimmäiset kuukaudet olivat rengasketjussa normaaliin tapaan varsin hiljaisia. Henkilöautonrenkaiden kesäsesonki ei ehtinyt vielä täysin käynnistyä ja kuorma-autonrenkaiden kysyntä laski edellisvuodesta.

Toimenpiteitä Vianor-ketjun laajentamiseksi Venäjälle jatkettiin. Palvelumuotoja kehitettiin edelleen ja toinen rengashotelli avattiin Turussa.

Integrointiprosessia jatkettiin ja erityishuomio kiinnitettiin kiinteiden kustannusten hallintaan. Päällekkäisiä toimintoja karsittiin ja heikosti kannattavia myyntipisteitä suljettiin ja myytiin Suomessa. Kustannusten leikkaukset vaikuttavat Vianorin tulokseen toisella vuosipuoliskolla. Katsauskauden lopussa Vianorilla oli 164 toimipistettä ja sen palveluksessa oli 1.206 henkilöä.

ROADSNOOP


RoadSnoop-painevahti esiteltiin alkuvuodesta rengasliikkeille ja tuote oli näyttävästi esillä myös Geneven autonäyttelyssä, Sveitsissä. Ennakkomyynti tuotteen jakeluportaalle käynnistyi lupaavasti ja tuotteet tulevat myyntiin Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Venäjällä kevään kuluessa. RoadSnoop-painevahtiin tehtiin katsauskauden aikana pieniä muutoksia, jotka parantavat tuotteen toimivuutta ja tekevät siitä helpomman asentaa.

INVESTOINNIT


Katsauskauden investoinnit olivat 6,7 milj. euroa (11,7 milj. euroa). Investointitahtia on edelleen hillitty ja tehtyjen investointien käyttöönottoa on tehostettu. Merkittävimmät investoinnit olivat uusien muottien hankintoja sekä kone- ja laiteinvestointeja
tuotantokapeikkojen poistamiseksi. Nokialle rakennettu uusi logistiikkakeskus otettiin käyttöön suunnitellusti.

Yhtiön kokonaisinvestoinnit vuodelle 2002 ovat 37 milj. euroa.

KATSAUSKAUDEN MUUT ASIAT

SOPIMUSVALMISTUS VENÄJÄLLÄ

Nokian Renkaat ilmoitti helmikuussa aloittavansa henkilöauton talvirenkaiden sopimusvalmistuksen Amtel Holdings Companyn kanssa
Venäjällä syksyn 2002 aikana. Tuotteet valmistetaan aluksi Nordman-tuotemerkillä, ja ne suunnataan Venäjän markkinoille. Tavoitteena on valmistaa 200.000 rengasta vuoden 2002 aikana ja laajentaa valmistustoimintaa vähitellen koskemaan myös kesärenkaita.

Yhteistyö Amtelin kanssa on Nokian Renkaille ensimmäinen ja merkittävä askel tavoitteessa etabloitua renkaiden valmistajana strategisesti tärkeälle ja kasvavalle markkina-alueelle.

NOKIAN RENKAAT OYJ:N YHTIÖKOKOUSPÄÄTÖKSET


Nokian Renkaiden varsinainen yhtiökokous 3.4.2002 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2001 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille. Osinkoa päätettiin maksaa 0,83 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 8.4.2002 ja maksupäivä 15.4.2002.

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin Bo-Erik Haglund, kauppat.tri h.c.; Satu Heikintalo, KTM; Olli-Pekka Kallasvuo, johtaja, rahoitus ja talous, Nokia Yhtymä; Matti Oksanen, johtaja, Fortum Oil and Gas; Hannu Penttilä, toimitusjohtaja, Stockmann Oyj Abp; Antti Saarialho, professori, ja Kim Gran, toimitusjohtaja Nokian Renkaat Oyj.

Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy.

Yhtiön osakepääoma euromääräisenä on 17.798.127,40 euroa.

Euroihin siirtymisen yhteydessä korotetaan nykyistä osakepääomaa 3.366.444,60 euron määräisellä rahastoannilla 21.164.572,00 euroon. Korotusta vastaava määrä siirretään osakepääomaan ylikurssirahastosta. Rahastoannissa ei anneta uusia osakkeita, eikä yhtiön osakkeiden lukumäärä muutu. Osakepääoman euromääräiseksi muuttamisen ja rahastoannin jälkeen kunkin osakkeen nimellisarvoksi tulee kaksi (2) euroa.

Yhtiöjärjestyksen 3 pykälä muutetaan siten, että yhtiön vähimmäispääoma on kuusitoistamiljoonaa (16.000.000) euroa ja enimmäispääoma kuusikymmentäneljämiljoonaa (64.000.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

Yhtiöjärjestyksen 4 pykälä muutetaan siten, että osakkeiden nimellisarvo on kaksi (2) euroa.

Yhtiökokous päätti, että osakeyhtiölain 9. luvun 1 pykälän 2. momenttiin tehdyn muutoksen vuoksi yhtiöjärjestyksen 12 pykälää muutetaan siten, että osakkeenomistajan ilmoittautuminen yhtiökokoukseen tulee tapahtua viimeistään kokouskutsussa mainittavana päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

Yhtiökokous valtuutti Nokian Renkaiden hallituksen vuoden kuluessa varsinaisesta yhtiökokouksesta päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä. Hallituksella on myös oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on osakeyhtiölain 4:2a pykälässä viitattu yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutukseen sisältyvien osakeantien seurauksena yhtiön osakepääoma saa nousta enintään 4 miljoonalla eurolla. Uusia 2 euron nimellisarvoisia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta. Samalla mitätöidään muut voimassaolevat valtuutukset osakepääoman korottamiseksi.

NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE


Yleinen talouden kehityssuunta on edelleen epävarma joistakin talouden elpymisen merkeistä huolimatta.

Nokian Renkaiden näkymät ovat ensimmäisen vuosipuoliskon sekä koko vuoden 2002 osalta kuitenkin hyvät. Nokian-merkin tunnettuus ja markkinaosuudet ovat kasvaneet ydinmarkkinoilla ja uusien tuotteiden osuus tuotevalikoimassa on korkea. Vianorin asema ja markkinaosuudet ovat parantuneet ja yhteistyö valmistustoiminnan kanssa tuo konsernille merkittäviä synergiaetuja.

Kesärengassesonki käynnistyi hyvin Pohjoismaissa ja talvirengassesonkiin yhtiö odottaa lisäkysyntää Nokian-merkkisille renkaille muuttuneen kilpailutilanteen seurauksena.

Talvirengassesongin arvioidaan olevan edellisvuotta parempi sekä Pohjoismaissa että muualla Euroopassa. Jakelutiessä ei ole ylisuuria talvirengasvarastoja runsaslumisen talven vuoksi. Ruotsissa talvirengaspakon voimaantulosta tulee tänä syksynä kuluneeksi kolme vuotta. Kuluvasta vuodesta tullee Ruotsissa talvirenkaiden uusimisvuosi.

Asiakaspalvelua tehostetaan erityisesti vilkkaimpien sesonkien aikana. Uuden logistiikkakeskuksen tarjoamat mahdollisuudet saatiin tehokäyttöön huhtikuusta alkaen. Vianorissa kuluttajakauppaa vauhditetaan tempauksilla ja panostetaan tukkukaupan ja työn myynnin lisäämiseen.

Tuotantomäärät ja tuottavuus kasvavat kaikissa yksiköissä. Sopimusvalmistus aloitetaan Venäjällä ja sitä lisätään Indonesiassa, Puolassa ja USA:ssa.

Pääoman tuottoa parannetaan kaikissa yksiköissä. Kiinteiden kustannusten kasvua rajoitetaan ja investointitahtia hillitään.

Raaka-ainehinnoissa on nousupaineita, mutta hintojen arvioidaan jäävän viime vuoden tasolle toisella vuosipuoliskolla.

Nokian Renkaiden koko vuoden tavoitteena on kasvultaan ja tulokseltaan vuotta 2001 parempi vuosi.
NOKIAN RENKAAT
KONSERNIN TULOSLASKELMA
1-3/02 1-3/01 Viim. 1-12/01
Miljoonina euroina 12 kk
Liikevaihto 84,5 76,6 431,4 423,4
Liiketoiminnan kulut 77,0 70,2 348,4 341,6
Poistot 8,5 8,2 31,6 31,3
Liiketulos -1,0 -1,9 51,3 50,5
Rahoitustuotot
ja -kulut -2,9 -3,2 -13,2 -13,5
Tulos ennen satunnai-
sia eriä ja veroja -4,0 -5,0 38,1 37,0
Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0
Tilikauden verot 1) -0,7 -1,3 12,5 11,9
Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 0,0
Tilikauden tulos -3,3 -3,7 25,6 25,2

NOKIAN RENKAAT
KONSERNITASE 31.3.02 31.3.01 31.12.01

Aineettomat hyödykkeet 13,8 12,6 14,0
Konserniliikearvo 46,1 48,4 47,8
Aineelliset hyödykkeet 197,1 194,8 196,5
Sijoitukset 0,4 0,4 0,4
Vaihto-omaisuus 102,8 93,1 87,0
Saamiset 99,2 103,4 95,9
Rahoitusvarat 7,8 12,6 18,2

Oma pääoma 146,1 120,4 149,0
Pääomalaina 36,0 36,0 36,0
Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0
Pitkäaikaiset velat
korolliset 136,8 124,1 137,0
korottomat 19,8 18,0 19,1
Lyhytaikaiset velat
korolliset 54,2 80,9 39,4
korottomat 74,5 85,9 79,2

Taseen loppusumma 467,3 465,4 459,8

Korollinen nettovelka 183,2 192,4 158,2
Investoinnit 6,7 11,7 45,3
Henkilöstö keskimäärin 2 637 2 489 2 636

Viim.
TUNNUSLUVUT 31.3.02 31.3.01 12 kk 31.12.01

Tulos/osake, euro -0,31 -0,35 2,42 2,38
Omavaraisuusaste, % 2) 39,0 33,6 40,2
Omavaraisuusaste, % 31,3 25,9 32,4
Gearing, % 2) 100,6 123,0 85,5
Oma pääoma/osake, euro 13,80 11,38 14,08

Osakkeiden
lukumäärä (1 000 kpl) 10 582 10 582 10 582

1)Katsauskauden verojen laskentaperusteena on käytetty
katsauskauden tulosta vastaavaa veroa.
2) pääomalaina omassa pääomassa

7 (8)

TOIMIALAERITTELY 1-3/02 1-3/01 1-12/01

Liikevaihto 84,5 76,6 423,4
Valmistustoiminta 63,5 56,6 274,7
Vianor 32,3 29,4 193,5

Liiketulos -1,0 -1,9 50,5
Valmistustoiminta 8,3 4,8 50,3
Vianor -8,5 -6,6 -0,5

Kassavirta II -19,0 1,6 47,7
Valmistustoiminta -8,2 -5,9 30,0
Vianor -11,4 8,0 18,4

VASTUUSITOUMUKSET
miljoonina euroina

OMASTA VELASTA
Kiinteistökiinnitykset 0,7 0,7 0,7
Yrityskiinnitykset 0,0 0,0 0,0
Pantit 0,0 0,1 0,1
Takaukset 1,2 1,2 1,2

Velat, joita vastaan on
annettu vakuuksia 0,0 2,3 0,0

MUIDEN PUOLESTA
Takaukset 0,0 0,0 0,0

MUUT OMAT VASTUUT
Leasing- ja vuokra-
vastuut 38,5 16,9 27,6
Lunastussitoumukset 0,2 5,3 0,6

KORKOJOHDANNAISET
Koronvaihtosopimukset
Käypä arvo -0,8 0,0 -1,0
Kohde-etuuksien arvo 46,5 8,4 37,5

VALUUTTAJOHDANNAISET
Termiinisopimukset
Käypä arvo -0,6 -1,1 -0,4
Kohde-etuuksien arvo 42,9 51,2 50,9

Optiosopimukset, ostetut
Käypä arvo 0,0 0,0 0,0
Kohde-etuuksien arvo 0,0 0,0 3,0
Optiosopimukset, asetetut
Käypä arvo 0,0 0,0 0,0
Kohde-etuuksien arvo 0,0 0,0 4,0
Valuuttajohdannaisia käytetään konsernin nettovaluutta-aseman suo-
jaustarkoituksessa.
Valuuttajohdannaisten markkina-arvo on kirjattu tulokseen lukuun-
ottamatta tilauskantaan ja budjetoituun nettopositioon kohdis-
tuvia suojauksia, jotka kirjataan tulosvaikutteisesti kassa-
virran toteutuessa.

(Luvut tilintarkastamattomia)


Nokian Renkaat Oyj

Raila Hietala-Hellman
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Kim Gran, puh. (03) 340 7336.

Jakelu: Hex ja keskeiset tiedotusvälineet