8. elokuu 2014 08:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 8.8.2014 klo 8.00

Nokian Renkaat Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014:

Vahvaa kasvua länsimarkkinoilla – Venäjä vastatuulessa

4-6/2014

Nokian Renkaat –konsernin liikevaihto laski 11,8 % ja oli 369,5 MEUR (4-6/2013: 419,1 MEUR). Liikevoitto oli 90,7 MEUR (120,2 MEUR). Tilikauden voitto oli 66,1 MEUR (85,6). Osakekohtainen tulos oli 0,50 euroa (0,65 euroa).

1-6/2014

Nokian Renkaat –konsernin liikevaihto laski 9,4 % ja oli 681,5 MEUR (1-6/2013: 752,2 MEUR). Valuuttakurssit leikkasivat myyntiä 51,2 MEUR vertailuajanjakson kursseihin verrattuna. Liikevoitto oli 159,1 MEUR (196,6 MEUR). Tilikauden voitto oli 104,8 MEUR (149,2). Osakekohtainen tulos oli 0,79 euroa (1,13 euroa).

Näkymät

Henkilöautonrenkaiden jälkimarkkinakysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan vuoden 2014 toisella puoliskolla Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Venäjällä ja IVY-maissa yleinen epävarmuus, Ukrainan kriisi sekä selvästi heikentyneet valuutat ovat vahingoittaneet maiden talouksia heikentäen BKT:n kasvua, uusien autojen myyntiä ja renkaiden kysyntää. Raskaiden renkaiden kysyntä Nokian Renkaiden ydintuoteryhmissä elpyy ja kysynnän odotetaan edelleen paranevan. Hinnoitteluympäristö on kaikissa tuoteryhmissä edelleen tiukka vuonna 2014.

Nokian Renkaiden kappalemääräisen myynnin arvioidaan kasvavan ja yhtiön markkina-aseman paranevan vuonna 2014 Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Venäjällä ja IVY-maissa kappalemääräisen myynnin odotetaan laskevan. Yhtiön liikevaihdon arvioidaan laskevan johtuen valuuttakurssikehityksestä sekä heikommasta myyntimixistä ja keskihinnasta. Valmistustoiminta Venäjällä tuo Nokian Renkaille edelleen kilpailuetuja. Venäjän tuotannosta 55 % menee vientiin, ja euromääräisten vientitulojen ja ruplissa toteutuvien tuotantokustannusten välinen erotus on kasvanut. Raaka-ainekustannusten laskun arvioidaan tukevan kannattavuutta ja tuovan kustannushyötyä 50 MEUR vuonna 2014. Tämä ei kuitenkaan riitä täysin kompensoimaan heikentyneitä markkinaolosuhteita Venäjällä ja IVY-maissa vuonna 2014.

Taloudellinen ohjeistus (ennallaan)

Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan laskevan vuonna 2014 vuoteen 2013 verrattuna.

Toimitusjohtaja Kim Gran:

”Nokian Renkaat suoriutui markkinaolosuhteisiin nähden hyvin kaikilla markkinoilla. Hyvänä onnistumisena voimme pitää tervettä kasvua Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, joissa myynti, kannattavuus ja markkinaosuudet paranivat. Toisaalta Venäjän-Ukrainan kriisin laajentumisen, valuuttojen devalvoitumisen sekä hitaasta talouskasvusta aiheutuneen myynnin arvon selvän laskun tuloksena Venäjän ja IVY-maiden markkinat osoittautuivat arvioitua haastavammiksi. Tuotanto- ja raaka-ainekustannusten aleneminen, tuottavuuden kasvu ja hyvä kehitys länsimarkkinoilla eivät riittäneet kompensoimaan Venäjän ja IVY-maiden aiheuttamia heikennyksiä. Myynnin arvon ja marginaalien heikentymisestä huolimatta olimme edelleen kohtuullisen kannattavia ja paransimme kassavirtaamme. Yhtiön tase on vahva, mikä yhdessä tuotantokapasiteettireservimme kanssa antaa meille hyvän pohjan edelleen kehittää liiketoimintaamme ja tuottaa hyvää kassavirtaa. Yhtiöllä on edellytykset suoriutua päämarkkinoillaan yleistä kehitystä paremmin vuonna 2014 ja tulevaisuudessa.

Henkilöautonrenkaidemme kappalemääräinen myynti kasvoi 4 %, mutta menetimme yli 50 MEUR valuuttakurssien, erityisesti Venäjän ruplan, heikentymisen takia. Kesärengasmyynnin kasvu sekä hyvä talvirenkaiden ennakkomyynti Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa varmistivat meille kuitenkin kohtuullisen liikevaihdon ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Henkilöautorenkaidemme myynti poislukien Venäjä ja IVY-maat kasvoi 20 % ja markkinaosuutemme kasvoivat jälleen kaikilla länsimarkkinoillamme. Jakeluverkostomme laajentaminen alkaa kantaa hedelmää Keski-Euroopassa, missä kappalemääräisen myyntimme kasvuvauhti oli markkinan kasvua tuplasti nopeampaa.

Hinnoitteluympäristö pysyy vuonna 2014 tiukkana kaikilla markkinoilla. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla valuuttakurssikehitys ja B-segmentin talvirenkaiden kasvanut osuus Venäjän myynnistä heikensivät keskihintaamme. Onnistuimme kuitenkin varmistamaan kannattavuutemme raaka-ainekustannusten ja Venäjän tuotantokustannusten laskun avulla. Korkeasti automatisoidun Venäjän-tehtaamme suuri osuus tuotannosta paransi tuottavuutta.

Jatkamme kasvumoottorimme kehittämistä jakeluverkostoa laajentaen, keihäänkärkinä Vianor ja kevyempi kumppaniverkosto Nokian Tyres Authorized Dealers (NAD). Avasimme ensimmäisellä vuosipuoliskolla 54 uutta Vianor-pistettä, kokonaismäärän kasvaessa 1 260:een 27 maassa. NAD-verkosto kasvoi katsauskaudella 240 pisteellä yhteensä 672:een myyntipisteeseen Italiassa, Saksassa, Ukrainassa, Kiinassa, Tanskassa, Ranskassa, Tsekissä ja Bulgariassa. Venäjällä jakeluyhteistyöverkostoissamme on yli 3 600 rengasliikettä ja autokauppaa.

Vuonna 2014 odotamme länsimarkkinoiden elpyvän Keski-Euroopassa, Pohjoismaissa ja Pohjois-Amerikassa. Aiomme edelleen parantaa markkina-asemaamme ja tavoittelemme hyvää katetasoa uudistetun ja menestyksekkään rengasvalikoimamme, laajenevan jakelumme, vahvan teollisen rakenteemme ja pienentyneiden raaka-ainekustannusten avulla. Viime aikojen heikosta kehityksestä huolimatta luotamme edelleen siihen että myös Venäjä, kuten historian perusteella on odotettavissa, kääntyy ajallaan hyvään kasvuun. Koska elpymiseen voi mennä jonkin aikaa, teemme tänä vuonna päättäväisiä toimenpiteitä myynnin maksimoimiseksi ja asemamme puolustamiseksi Venäjän markkinoilla.”

Lue tiedote kokonaisuudessaan täältä.