8. elokuu 2002 21:00 kategoriassa Pörssitiedotteet
Pörssitiedote 9.8.2002 klo 8.00

NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2002


Konsernin liikevaihto ja liiketulos paranivat edellisvuodesta vuoden toisella neljänneksellä ja koko katsauskaudella. Tammi-kesäkuun liiketulos oli 8,7 milj. euroa (6,7 milj. euroa tammi-kesäkuu 2001). Tulos per osake oli 0,10 euroa (-0,07 euroa). Liikevaihto kasvoi 12,6 % ja oli 193,3 milj. euroa (171,6 milj. euroa). Vuoden 2002 tavoitteena on kasvultaan ja tulokseltaan vuotta 2001 parempi vuosi.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Tilanne Nokian Renkaiden päämarkkinoilla oli viimevuotista suotuisampi. Henkilöautonrenkaiden kysyntä kasvoi erityisesti Itä-Euroopassa, Pohjoismaissa, ja Venäjällä. Uusien autojen myynti kasvoi Suomessa, mutta laski edelleen muissa Pohjoismaissa. Maailman talouden epävarmuus heijastui yhä raskaiden renkaiden liiketoimintaan, mutta raskaiden erikoisrenkaiden kysyntä alkoi vähitellen piristyä.

Nokian Renkaiden myynti kasvoi ja markkinaosuudet paranivat keskeisellä markkina-alueilla Pohjoismaissa, Venäjällä, Euroopassa ja USA:ssa. Myynti painottui hyväkatteisiin tuotteisiin, kuten talvirenkaisiin, joiden osuus katsauskauden myynnistä nousi 46 %:iin (40 %). Myös Vianorin markkinaosuudet paranivat.

Huhti-kesäkuu 2002

Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto kasvoi 14,5 % ja oli 108,8 milj. euroa (95,0 milj. euroa vastaavalla kaudella vuonna 2001). Valmistustoiminnan liikevaihto kasvoi 13,1 % ja Vianorin liikevaihto 16,2 %. Vianorin luvuissa ovat mukana syksyllä 2001 Ruotsista hankitut 13 uutta myyntipistettä.

Kiinteät kustannukset kasvoivat 16,5 % ja olivat 42,0 milj. euroa (36,1 milj. euroa). Valmistustoiminnan raaka-ainehinnat olivat
6 % alhaisemmat kuin edellisvuonna vastaavana aikana.

Nokian Renkaat -konsernin liiketulos parani edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna sekä valmistustoiminnassa että Vianorissa. Konsernin liiketulos oli 9,8 milj. euroa (8,5 milj. euroa), valmistustoiminnan liiketulos 7,8 milj. euroa (6,6 milj. euroa) ja Vianorin liiketulos 2,1 milj. euroa (1,9 milj. euroa).

Tulos ennen veroja oli 6,4 milj. euroa (5,4 milj. euroa) ja katsauskauden tulos 4,3 milj. euroa (3,0 milj. euroa).

Tammi-kesäkuu 2002

Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2002 oli 193,3 milj. euroa (171,6 milj. euroa) eli 12,6 % enemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Valmistustoiminnan liikevaihto kasvoi 12,8 % ja Vianorin liikevaihto 13,8 % edellisvuodesta.

Myynnin kannattavuutta paransivat hinnankorotukset, uusien tuotteiden ansiosta parantunut myyntimix ja valmistustoiminnan edellisvuotta alhaisemmat materiaalikustannukset. Lisäksi tuottavuus (kg/mh) parani selvästi edellisvuodesta.

Rengasketjun ja valmistustoiminnan tuottamia synergiaetuja hyödynnettiin tehokkaasti, mikä näkyi myynnin ja markkinaosuuden kasvuna Pohjoismaissa.

Kiinteät kustannukset kasvoivat 10,8 milj. euroa eli 14,9 % edellisvuodesta ja olivat 83,5 milj. euroa (72,6 milj. euroa). Kiinteiden kustannusten osuus liikevaihdosta oli 43,2 % (42,3 %). Valmistustoiminnan raaka-ainehinnat laskivat 6 % viime vuoden vastaavan katsauskauden keskihinnasta.

Nokian Renkaat -konsernin liiketulos parani ja oli 8,7 milj. euroa (6,7 milj. euroa). Valmistustoiminnan liiketulos oli 16,1 milj. euroa (11,4 milj. euroa) ja Vianorin liiketulos ennen 4,0 milj. euron (3,7 milj. euron) goodwill-poistoja oli -2,5 milj. euroa (-1,0 milj. euroa).

Nettorahoituskulut olivat 6,3 milj. euroa (6,3 milj. euroa).

Tulos ennen veroja kasvoi 2,4 milj. euroon (0,4 milj. euroa). Katsauskauden tulos parani ja oli 1,0 milj. euroa (-0,8 milj. euroa).
Tulos per osake nousi 0,10 euroon (-0,07 euroa).

Liiketoimintaan sitoutuneen pääoman tuottoaste (RONA, 12 kk liukuma) oli 13,2 % (12,4 %).

Tulorahoitus käyttöpääoman muutoksen, investointien ja käyttöomaisuuden myynnin jälkeen (Kassavirta II) oli -18,8 milj. euroa (-22,8 milj. euroa) eli 4,0 milj. euroa edellisvuotta parempi. Omavaraisuusaste oli 38,2 % (33,9 %) sisältäen pääomalainan omassa pääomassa.

Konsernin henkilöstön määrä oli keskimäärin 2.624 (2.572) henkilöä ja katsauskauden lopussa 2.630 (2.572). Vianorin henkilöstön määrä katsauskauden lopussa oli 1.197 (1.065).

VALMISTUSTOIMINTA

Henkilöautonrenkaat

Nokian henkilöautonrenkaiden liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa
18,3 % edellisvuodesta ja oli 94,4 milj. euroa (79,8 milj. euroa).
Liiketulos oli 14,0 milj. euroa (9,2 milj. euroa).

Nokian henkilöautonrenkaiden myynti sujui hyvin koko katsauskauden ajan tärkeimmillä markkina-alueilla Euroopassa, USA:ssa ja Venäjällä. Pohjoismaissa hyödynnettiin tehokkaasti oman jakeluketjun antamia mahdollisuuksia ja erikoisosaamista. Myynti kasvoi ja markkinaosuudet paranivat aivan erityisesti Ruotsissa, missä Gislavedin tehtaan sulkeminen on vahvistanut Nokian Renkaiden asemaa. Uudet tuotteet, onnistunut tuotemix, toteutetut hinnankorotukset, selvästi parantunut tuottavuus ja ennakoitua alhaisemmat materiaalikustannukset paransivat kannattavuutta.

Tuotantoon tehtyjen investointien ja tuottavuustoimenpiteiden ansiosta tuotantomäärät lisääntyivät 8 % ja tuottavuus (kg/mh) parani 9 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Keskittyminen korkeakatteisiin erikoistuotteisiin on parantanut tuotannon arvoa ja vähentänyt tuotantokustannusten suhteellista osuutta.

Raskaat renkaat

Nokian raskaiden renkaiden liikevaihto oli 25,1 milj. euroa (24,9 milj. euroa) eli 0,7 % edellisvuotta enemmän. Liiketulos nousi 1,3 milj. euroon (0,6 milj. euroa).

Maailman talouden epävarmuus heijastui edelleen raskaiden renkaiden liiketoimintaan. Vuoden toisella neljänneksellä erikoisrenkaiden kysyntä alkoi kuitenkin vähitellen kasvaa. Myös USA:n metsäkonerengasmarkkinoilla kysyntä vilkastui selvästi. Radial-rakenteisten renkaiden kysyntä oli korkealla koko katsauskauden ajan.

Alan kiristyneestä hintakilpailusta huolimatta Nokian Renkaat nosti hintojaan.

Polkupyöränrenkaat

Nokian polkupyöränrenkaiden liikevaihto oli 2,8 milj. euroa (2,8 milj. euroa) eli edellisvuoden tasolla.

Polkupyöränrenkaiden kysyntä piristyi hieman ja korkeakatteiset uutuustuotteet paransivat myynnin kannattavuutta. Myynti kasvoi erityisesti USA:ssa, Kanadassa, Japanissa ja Filippiineillä. Lieksan tehtaan tehostamis- ja sopeuttamistoimet nostivat selvästi liiketulosta ja paransivat tuottavuutta.

Pinnoitusmateriaalit

Nokian pinnoitusmateriaalien liikevaihto oli 4,3 milj. euroa (4,6 milj. euroa) eli 7,6 % edellisvuotista vähemmän.

Sekä kuorma-autonrenkaiden että henkilöautonrenkaiden pinnoitteiden kysyntä oli edellisvuotta vähäisempää Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa. Nokian Noktop -kuorma-autonrengaspinnoitteiden myynti kasvoi edellisvuodesta ja hinnankorotukset toteutettiin. Pinnoitusmateriaalien myynti painottuu normaaliin tapaan loppuvuodelle.

VIANOR

Nokian rengasketjun liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 87,6 milj. euroa (77,0 milj. euroa) eli 13,8 % enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2001. Liiketulos ennen goodwill-poistoja oli -2,5 milj. euroa (-1,0 milj. euroa). Goodwill-poistot olivat 4,0 milj. euroa (3,7 milj. euroa). Kassavirta II oli -13,2 milj. euroa (3,5 milj. euroa). Vuoden 2001 kassavirta II -vertailulukuun sisältyy 2,8 milj. euroa käyttöomaisuuden myyntejä. Huhti-kesäkuun tulos ja kassavirta olivat edellisvuotta parempia.

Vianorin luvuissa ovat mukana viime vuoden lopulla Ruotsista hankitut 13 uutta myyntipistettä. Myynti painottuu loppuvuodelle, mutta rakenteesta aiheutuvat kustannukset painavat tulosta alkuvuodesta.

Vianorin liiketulos ja kassavirta painottuvat voimakkaasti vuoden viimeiselle neljännekselle.

Henkilöautojen kesärengassesonki oli hyvä kaikissa Pohjoismaissa ja Vianorin markkinaosuudet paranivat. Myös maatalousrenkaiden myynti kasvoi. Uusien ja pinnoitettujen kuorma-autonrenkaiden kysyntä sen sijaan oli vähäistä kaikissa Pohjoismaissa. Renkaiden kuluttajahintoja nostettiin.

Päähuomio kiinnitettiin kiinteiden kustannusten hallintaan. Päällekkäisiä toimintoja karsittiin ja heikosti kannattavia myyntipisteitä suljettiin ja myytiin Suomessa. Kustannusten sopeutusta toteutetaan toisella vuosipuoliskolla Ruotsissa ja Norjassa.

Katsauskauden lopussa Vianorilla oli 164 toimipistettä ja sen palveluksessa oli 1.197 (1.065) henkilöä.

ROADSNOOP

RoadSnoop-painevahti esiteltiin alkuvuodesta rengasalan tukku- ja vähittäiskauppiaille, ja tuote sai osakseen runsaasti mielenkiintoa. Kysyntä markkinoilla jopa ylitti odotukset ja tilauskanta on korkea.

Tuotteen valmistusvaiheeseen saattaminen on vienyt ennakoitua enemmän aikaa, jonka vuoksi tuotannon aloittamista siirrettiin elokuulle. Samalla kuitenkin tehtiin painevahtiin pieniä muutoksia, jotka parantavat tuotteen kannattavuutta ja toimivuutta sekä helpottavat asentamista. Yhtiö arvioi myyvänsä suunnittelemansa määrän painevahteja vuoden 2002 aikana. Uusien RoadSnoop-tuotteiden kehitystyö jatkuu.

INVESTOINNIT

Katsauskauden investoinnit olivat 15,6 milj. euroa (26,4 miljoonaa euroa). Merkittävimmät investoinnit olivat uusien muottien hankintoja sekä kone- ja laiteinvestointeja tuotantokapeikkojen poistamiseksi. Yhtiön kokonaisinvestoinnit vuodelle 2002 ovat 37,0 milj. euroa.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET ASIAT

Nokian Renkaat ja Amtel -yhteistyö

Amtel Holding Company (Venäjä) ja Nokian Renkaat Oyj (Suomi) allekirjoittivat aiesopimuksen, jonka mukaisesti yhtiöt perustavat 50/50 -omistuspohjaan perustuvan yhteisyrityksen valmistamaan, markkinoimaan ja myymään premium-renkaita Venäjällä ja ns. IVY-maissa.

Aiesopimus on viimeisin vaihe Nokian Renkaiden ja Amtel Holding Companyn välillä tavoitteena yhtiöitten strateginen yhteistyö.

Yhteisyrityksen perustamissopimuksen on määrä valmistua syksyn 2002 aikana. Osapuolet ovat jo aiemmin sopineet Nordman-merkkisten renkaiden sopimusvalmistuksesta Amtelin tehtailla Venäjällä syksystä 2002 alkaen.

Yhteisyrityksen nimeksi tullee Amtel-Nokian Trading ja se valmistaa Nokian- ja Nordman-merkkisiä renkaita Venäjällä ja IVY-maissa. Tuotantokapasiteetti on 3 miljoonaa rengasta vuodessa. Ensimmäiset Nokian-merkkiset renkaat valmistetaan Venäjällä vuonna 2004. Täyteen kapasiteettiin arvioidaan päästävän vuonna 2007. Uuden tuotantolaitoksen kokonaisinvestoinnit ovat USD 110 miljoonaa, josta ensimmäisen vuoden eli vuoden 2003 osuudeksi tulee USD 38 miljoonaa omavaraisuusasteen ollessa 30-40%.

Amtel Holding Company on yksityinen yritys ja noin 30 % markkinaosuudellaan rengasteollisuuden markkinajohtaja IVY-maissa. Henkilöautojen ja kevyiden kuorma-autojen markkinasegmentillä Amtelin markkinaosuus on jopa korkeampi eli 36,5 %. Amtel on markkinajohtaja IVY-maissa myös polkupyöränrenkaiden ja moottoripyöränrenkaiden valmistajana, samoin lentokoneteollisuuden renkaissa, maansiirtokoneiden ja muiden suurten koneiden erikoisrenkaissa. Amtel omistaa raaka-ainetehtaita, jotka valmistavat muun muassa Nylon 6 ja Nylon 6,6 koordeja ja polyamidikuituja. Amtel valmistaa yli 30 % Venäjällä valmistettavasta noesta. Vuonna 2001 Amtel-ryhmä myi noin 11 miljoonaa rengasta ja sen palveluksessa oli noin 30.000 henkilöä.

NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE

Maailmantalouden yleistä kehitystä leimaa edelleen epävarmuus, mutta
Nokian Renkaiden näkymät ovat toisen vuosipuoliskon osalta suotuisat. Yhtiöllä on hyvät edellytykset saavuttaa kasvultaan ja tulokseltaan vuotta 2001 parempi vuosi.

Tulos painottuu voimakkaasti vuoden viimeiselle puoliskolle ja erityisesti viimeiselle vuosineljännekselle. Panostukset suunnataan voimakkaasti edessä olevaan talvirengassesonkiin sekä valmistustoiminnassa että rengasketjussa.

Talvirengassesongin odotetaan olevan edellisvuotta parempi Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa. Alan varastotaso on matala viime vuoden runsaslumisen talven poistettua jakelutien ylisuuret talvirengasvarastot. Ruotsissa talvirenkaiden kysynnän odotetaan kasvavan, koska kuluva vuosi on talvirenkaiden uusimisvuosi talvirengaspakon tultua voimaan kolme vuotta sitten. Lisäksi Gislavedin tehtaan sulkemisen myötä Nokian Renkaiden asema talvirengasvalmistajana on entistä vahvempi. Myös Venäjällä ja USA:ssa talvirenkaiden kysynnän uskotaan lisääntyvän.

Tehtyjen investointien ja tehostamistoimenpiteiden ansiosta tuotantomäärät lisääntyvät ja tuottavuutta parannetaan. Lisäkapasiteettia saadaan sopimusvalmistuksen avulla Puolasta, Indonesiasta ja USA:sta sekä nyt myös Venäjältä, missä Amtel valmistaa noin 200.000 kpl Nordman-merkkisiä renkaita Venäjän markkinoita varten loppuvuoden aikana.

Tuotevalikoimassa on runsaasti uutuustuotteita ja Nokian-merkkisten renkaiden tunnettuus ja markkinaosuudet ovat parantuneet ydinmarkkinoilla. Myös Vianorin markkinaosuudet ovat parantuneet ja tiivis yhteistyö valmistustoiminnan kanssa tuo lisää synergiaetuja.

Asiakaspalvelua tehostetaan sekä valmistustoiminnassa että Vianorissa huippusesongin aikana. Keväällä käyttöön otettu uusi logistiikkakeskus on saatu tehokäyttöön, jonka seurauksena palvelutaso on talvirengassesongin aikana entistä parempi.

Raskaiden erikoisrenkaiden kysyntä näyttää yhä hitaasti elpyvän ja pinnoitusmateriaalien kysynnän uskotaan piristyvän toisella vuosipuoliskolla.

Raaka-ainehintojen uskotaan säilyvän edellisvuoden tasolla toisella vuosipuoliskolla, joten koko vuoden osalta raaka-ainehintojen arvioidaan jäävän noin 3 % edellisvuotta alhaisemmiksi.

Kustannuksia sopeutetaan ja rakenteen tervehdyttämistä tehostetaan erityisesti Vianorissa Ruotsissa ja Norjassa. Erityistä huomiota kiinnitetään edelleen taseen ja kassavirran vahvistamiseen.


 NOKIAN RENKAAT
KONSERNIN TULOSLASKELMA
4-6/02 4-6/01 1-6/02 1-6/01 Viim. 1-12/01
Miljoonina euroina 12 kk
Liikevaihto 108,8 95,0 193,3 171,6 445,1 423,4
Liiketoiminnan kulut 90,4 78,3 167,5 148,2 360,8 341,6
Poistot 8,6 8,2 17,1 16,7 31,7 31,3
Liiketulos 9,8 8,5 8,7 6,7 52,6 50,5
Rahoitustuotot
ja -kulut -3,4 -3,1 -6,3 -6,3 -13,5 -13,5
Tulos ennen satunnai-
sia eriä ja veroja 6,4 5,4 2,4 0,4 39,1 37,0
Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tilikauden verot 1) 2,1 2,5 1,4 1,2 12,1 11,9
Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tilikauden tulos 4,3 3,0 1,0 -0,8 27,0 25,2


7(8)
KONSERNITASE 30.6.02 30.6.01 31.12.01

Aineettomat hyödykkeet 13,4 14,6 14,0
Konserniliikearvo 44,2 47,5 47,8
Aineelliset hyödykkeet 199,1 198,0 196,5
Sijoitukset 0,6 0,3 0,4
Vaihto-omaisuus 99,6 98,7 87,0
Saamiset 103,4 101,4 95,9
Rahoitusvarat 6,8 9,5 18,2

Oma pääoma 142,4 123,4 149,0
Pääomalaina 36,0 36,0 36,0
Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0
Pitkäaikaiset velat
korolliset 115,3 161,2 137,0
korottomat 19,6 17,1 19,1
Lyhytaikaiset velat
korolliset 87,5 64,3 39,4
korottomat 66,3 68,0 79,2

Taseen loppusumma 467,1 470,1 459,8

Korollinen nettovelka 195,9 216,0 158,2
Investoinnit 15,6 26,4 45,3
Henkilöstö keskimäärin 2 624 2 572 2 636

TUNNUSLUVUT 30.6.02 30.6.01 Viim. 31.12.01
12 kk
Tulos/osake, euro 0,10 -0,07 2,55 2,38
Omavaraisuusaste, % 2) 38,2 33,9 40,2
Omavaraisuusaste, % 30,5 26,2 32,4
Gearing, % 2) 109,8 135,5 85,5
Oma pääoma/osake, euro 13,46 11,66 14,08
Osakkeiden
lukumäärä (1 000 kpl) 10 582 10 582 10 582

1)Katsauskauden verojen laskentaperusteena on käytetty
katsauskauden tulosta vastaavaa veroa.
2) pääomalaina omassa pääomassa

TOIMIALAERITTELY 4-6/02 4-6/01 1-6/02 1-6/01 1-12/01

Liikevaihto 108,8 95,0 193,3 171,6 423,4
Valmistustoiminta 63,0 55,6 126,6 112,2 274,7
Vianor 55,3 47,6 87,6 77,0 193,5

Liiketulos 9,8 8,5 8,7 6,7 50,5
Valmistustoiminta 7,8 6,6 16,1 11,4 50,3
Vianor 2,1 1,9 -6,5 -4,7 -0,5

Kassavirta II 0,3 -24,4 -18,8 -22,8 47,7
Valmistustoiminta 1,8 -16,4 -6,4 -22,3 30,0
Vianor -1,8 -4,5 -13,2 3,5 18,4
8(8)
VASTUUSITOUMUKSET miljoonina euroina

OMASTA VELASTA
Kiinteistökiinnitykset 0,7 0,7 0,7
Pantit 0,0 0,1 0,1
Takaukset 2,8 4,3 1,2

Velat, joita vastaan on annettu
vakuuksia 0,0 2,9 0,0

MUIDEN PUOLESTA
Takaukset 0,1 0,0 0,0

MUUT OMAT VASTUUT
Leasing- ja vuokra-
vastuut 38,5 30,2 27,6
Lunastussitoumukset 0,2 5,3 0,6

KORKOJOHDANNAISET
Koronvaihtosopimukset
Käypä arvo -0,6 0,3 -1,0
Kohde-etuuksien arvo 40,0 33,4 37,5

VALUUTTAJOHDANNAISET
Termiinisopimukset
Käypä arvo 0,6 -0,8 -0,4
Kohde-etuuksien arvo 60,3 46,5 50,9

Optiosopimukset, ostetut
Käypä arvo 0,0 0,0 0,0
Kohde-etuuksien arvo 0,0 0,0 3,0
Optiosopimukset, asetetut
Käypä arvo 0,0 0,0 0,0
Kohde-etuuksien arvo 0,0 0,0 4,0

Valuuttajohdannaisia käytetään konsernin nettovaluutta-aseman suo-
jaustarkoituksessa.
Valuuttajohdannaisten markkina-arvo on kirjattu tulokseen lukuun-
ottamatta tilauskantaan ja budjetoituun nettopositioon kohdis-
tuvia suojauksia, jotka kirjataan tulosvaikutteisesti kassa-
virran toteutuessa.
(Luvut tilintarkastamattomia)

Nokian Renkaat Oyj

Raila Hietala-Hellman
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Kim Gran puh. 03-340 7336
JAKELU HEX
Keskeiset tiedotusvälineet