2. elokuu 2000 21:00 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 3.8.2000 klo 8.00

NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2000


Tulos per osake oli -0,39 euroa (0,16 euroa vastaavana aikana 1999). Liikevaihto kasvoi 25,4 % ja oli 152,2 milj. euroa (121,4 milj. euroa). Tulos oli suunniteltua heikompi lisääntyneiden kasvukustannusten sekä raskaiden renkaiden ja rengasketjun ennakoitua heikomman myynnin vuoksi. Vuoden 2000 tavoitteena säilyy 20 %:n myynnin ja tuloksen kasvu.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Nokian Renkaiden tammi-kesäkuun tulos jäi negatiiviseksi. Pääsyitä olivat raskaiden renkaiden ja rengasketjun ennakoitua heikompi myynti, muutos liiketuloksen ajoituksessa sekä strategisen aseman vahvistamiseksi tehdyt investoinnit ja yritysostot. Nokian Renkaat on viime vuosina laajentanut merkittävästi rengasketjuaan. Rengasketjun osuus liikevaihdosta oli kesäkuussa vuonna 1998 14 %, vuonna 1999 23 % ja tänä vuonna sen osuus oli 41 %.

Rengasketjun laajentumisen myötä yhtiön tulos syntyy aiempaakin enemmän toisella vuosipuoliskolla ja erityisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä. Koska konsernin sisäinen myyntiketju on pidentynyt, realisoituu tulos vasta siinä vaiheessa, kun kuluttaja ostaa tuotteen. Rengasketjulle on asetettu samat kasvu- ja kannattavuustavoitteet kuin Nokian Renkaiden muulle liiketoiminnalle.

Nokian Renkaiden liikevaihto tammi-kesäkuussa 2000 oli 152,2 milj. euroa (121,4 milj. euroa) eli 25,4 % enemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Vertailukelpoinen liikevaihto eli liikevaihto ilman vuonna 1999 tehtyjä yritysostoja oli 132,6 milj. euroa eli 9,2 % viimevuotista enemmän. Ulkomaisen laskutuksen osuus kokonaismyynnistä laski 69,0 %:iin (76,3 %) rengasketjun laajennuttua kotimaassa.

Kiinteät kustannukset kasvoivat 22,5 milj. euroa eli 51,3 % edellisvuodesta ja olivat 66,5 milj. euroa (44,0 milj. euroa). Yritysostojen osuus kiinteiden kustannusten kasvusta oli 70 %. Vertailukelpoinen kiinteiden kustannusten kasvu oli 15 %.

Liiketulos oli -1,5 milj. euroa (5,0 milj. euroa). Valmistustoiminnan liiketulos oli 5,3 milj. euroa (7,5 milj. euroa) ja rengasketjun liiketulos -6,0 milj. euroa (-2,6 milj. euroa). Nettorahoituskulut olivat 4,4 milj. euroa (2,5 milj. euroa).

Raaka-ainehinnat nousivat viime vuoden keskihinnasta 8 %.

Tulos ennen veroja oli -5,9 milj. euroa (2,5 milj. euroa). Katsauskauden tulos oli -4,1 milj. euroa (1,6 milj. euroa). Vertailukelpoinen katsauskauden tulos oli -1,2 milj. euroa (1,6 milj. euroa).

Nokian Renkaiden helmikuussa ostaman Rengasmestarit-Kumi-Helenius -ryhmän tulos ja tase yhdistetään konsernitilinpäätökseen syyskuun osavuosikatsauksessa. Katsauskauden konsernitilinpäätökseen sillä ei ole olennaista merkitystä.

Konsernin henkilöstön määrä oli keskimäärin 2.346 (1.842) henkilöä ja katsauskauden lopussa 2.611 (1.913). Henkilöstön määrä kasvoi eniten rengasketjussa. Rengasketjun henkilöstön määrä katsauskauden lopussa oli 1.078 (433).

HENKILÖAUTONRENKAAT

Henkilöautonrenkaiden kysyntä oli normaalia vähäisempää vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, mutta huhtikuussa kauppa alkoi selvästi vilkastua.

Nokian henkilöautonrenkaiden myynti kasvoi tammi-kesäkuussa 7,3 % edellisvuodesta ja oli 68,0 milj. euroa (63,3 milj. euroa). Myynti oli kesärengaspainotteisempaa kuin viime vuonna vastaavalla jaksolla. Huolimatta erityisesti kesärenkaisiin kohdistuvista voimakkaista hinnanalennuspaineista, suunnitellut hinnankorotukset toteutettiin. Erityisen hyvin myynti sujui Saksassa, Venäjällä ja Itä-Euroopan maissa. Saksassa myyntiä vauhdittivat uudet kesärenkaat, Nokian NRV ja Nokian NRH 2, sekä niiden menestys alan lehtien rengastesteissä. Myös Saksassa käynnistetty kohdennettu kuluttajamainonta alkoi vaikuttaa myyntiin.

Nokian henkilöautonrenkaiden loppuvuoden myyntinäkymät ovat hyvät ja tilauskanta korkealla. Alkuvuodesta esitellyn uuden talvirengasperheen, nastallisen Nokian Hakkapeliitta 2:n sekä kolmen uuden, eri markkina-alueille räätälöidyn jakeluauton talvirenkaan ennakkomyynti on käynnistynyt vilkkaasti. Ruotsissa ja Pohjois-Amerikassa talvirenkaiden kysyntä oli katsauskaudella edellisvuotta vähäisempää, koska rengasliikkeillä on edelliseltä talvelta runsaasti talvirenkaita varastoissaan. Syksyn aikana myös Nokian kesärengasperhe täydentyy uusilla tuotteilla. Uusien tuotteiden osuus vuoden 2000 myynnistä on vajaat 50 % niiden vaikutuksen ollessa pääosin toisella vuosipuoliskolla.

RASKAAT RENKAAT

Raskaiden renkaiden markkinoilla kysyntä jatkui suotuisana myös vuoden toisella neljänneksellä. Varsinkin radial-rakenteisten erikois-renkaiden kysyntä lisääntyi voimakkaasti.

Nokian raskaiden renkaiden myynti kasvoi 1,6 % ja oli 27,1 milj. euroa (26,7 milj. euroa). Myynnin kasvu oli odotettua vähäisempää kuorma-autonrenkaiden sekä satama- ja kaivoskoneenrenkaiden myynnin jäädessä tavoitteestaan. Maatalousrenkaiden myyntiä heikensivät sopimusvalmistuksen aiheuttamat ongelmat, jotka ovat poistumassa uuden yhteistyökumppanin myötä. Varmistaakseen asemansa maatalousrenkaiden markkinoilla, Nokian Renkaat otti katsauskauden aikana omaan tuotantoonsa myynnin kannalta tärkeimmät kuusi radial-rakenteista peltorengaskokoa. Metsäkoneenrenkaiden myynti sujui hyvin Euroopassa ja USA:ssa, missä myyntivoimia on lisätty uuden jälleenmyyntiverkoston avulla.


Nokian raskaiden renkaiden tuotevalikoimaan on tullut runsaasti uusia radial-rakenteisia tuotteita. Vuonna 1999 kyseisten renkaiden osuus raskaiden renkaiden liikevaihdosta oli noin 14 %, ja tavoitteena on lisätä niiden osuutta 20 %:iin liikevaihdosta vuoden 2000 aikana.

Raskaiden renkaiden syksyn tilauskanta ja loppuvuoden myyntinäkymät ovat hyvät. Uusien tuotteiden osuus vuoden 2000 myynnistä on noin 15 %. Niiden vaikutus painottuu erityisesti vuoden toiselle puoliskolle.

POLKUPYÖRÄNRENKAAT

Nokian polkupyöränrenkaiden myynti oli 3,2 milj. euroa eli 12,3 % edellisvuotista (3,6 milj. euroa) vähemmän. Polkupyöränrenkaiden kysyntä vilkastui hieman alkuvuoteen verrattuna.

Toimenpiteet tuotevalikoiman ja tuotannon jalostusarvon nostamiseksi jatkuivat. Myös uudelleenjärjestelyt toimitusketjussa tukevat tuotealueen erikoistumisstrategian toteuttamista. Uusien tuotteiden osuus vuoden 2000 myynnistä on noin 30 %.

PINNOITUSMATERIAALIT

Nokian Renkaiden pinnoitusmateriaalien myynti oli 4,1 milj. euroa (3,9 milj. euroa) eli 4,0 % edellisvuotista enemmän. Henkilöautonrenkaiden pinnoitukseen tarvittavien materiaalien kysyntä väheni viime vuoteen verrattuna. Kuorma-autonrenkaiden pinnoitusmateriaalien kysyntä sen sijaan vilkastui.

Uusi talvivetopinta Noktop 31 esiteltiin toukokuussa ja tuotteelle tavoitellaan markkinoita Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa sekä Pohjois-Amerikassa. Uusien tuotteiden osuus vuoden 2000 myynnistä on noin 19 % niiden vaikutuksen painottuessa erityisesti toiselle vuosipuoliskolle.

RENGASKETJU

Poikkeuksellisen hiljaisen alkuvuoden jälkeen rengaskauppa Pohjoismaissa piristyi selvästi vuoden toisella neljänneksellä. Kesärengassesonki oli vilkas ja myös kuorma-autonrenkaiden myynti lähti hyvin käyntiin.

Nokian rengasketjun liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 62,2 milj. euroa (29,1 milj. euroa) eli 114,0 % enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 1999. Myynnin kasvua rajoitti kiristynyt hintakilpailu. Vertailukelpoinen liikevaihto ilman vuoden 1999 yritysostoja oli 32,9 milj. euroa.

Nokian Rengasketjussa on yhteensä 150 myyntipistettä ja henkilöstön määrä on 1.078.

Katsauskauden aikana jatkettiin Suomen rengasketjun toimintojen yhtenäistämistä. Se merkitsi pinnoitustoimintojen keskittämistä ja kuuden pinnoittamon sulkemista sekä Rengasmestarit-Kumi-Helenius -ryhmän hallintojen siirtoa Lappeenrantaan.

Rengasketjun loppuvuoden myyntinäkymät ovat hyvät. Loppuvuoden lukuihin vaikuttaa myös Rengasmestarit-Kumi-Helenius -ryhmän tulos. Ryhmän hankinnasta aiheutuneet kulut sisältyvät jo tämän katsauskauden lukuihin.

Rengasketjun tulos painottuu erittäin voimakkaasti vuoden viimeiselle neljännekselle.

INVESTOINNIT

Nokian Renkaiden investoinnit katsauskautena olivat 35,4 milj. euroa
(22,7 milj. euroa). Koneiden asennustyöt raskaiden renkaiden uudessa kokoonpanohallissa etenivät suunnitelmien mukaan ja saadaan päätökseen alkusyksyn aikana.

Yhtiö aikoo investoida perustoimintoihin vuoden 2000 aikana yhteensä noin 60 milj. euroa. Merkittävin yksittäinen investointi on sekoitusosaston laajennus, joka on suuruudeltaan 33 milj. euroa. Investointi toteutetaan leasing-järjestelyllä. Sen vaikutus vuoden 2000 investointeihin on noin 13 milj. euroa. Investoinnit ovat osa viiden vuoden ohjelmaa, jonka tavoitteena on nostaa vuosittaista tuotantomäärää 50 % nykyisestä. Tehdasrakennuksen laajennukset ja uusien koneiden ja laitteiden asennukset sitovat pääomaa ennen kuin uutta kapasiteettia päästään hyödyntämään. Ne ovat kuitenkin edellytys tavoitteen mukaisen orgaanisen kasvun saavuttamiseksi.

MUUT ASIAT

Muutos yhtiön johdossa

Nokian Renkaat ilmoitti pörssitiedotteessaan 29.5.2000, että toimitusjohtaja Lasse Kurkilahti on nimitetty Raisio Yhtymän pääjohtajaksi 1.9.2000 alkaen. Lasse Kurkilahti jatkaa Nokian Renkaiden hallituksen jäsenenä. Yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi on 22.6.2000 nimitetty Nokian henkilö- ja jakeluautonrenkaiden johtaja, diplomiekonomi Kim Gran 1.9.2000 alkaen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET ASIAT

Nokian Renkaat ilmoitti 3.8.2000 valinneensa ranskalaisen Michelinin yhteistyökumppanikseen sopimusvalmistuksen kautta.
Nokian Renkaat ja Michelin ovat sopineet yhteistyön rakentamisesta henkilöautonrenkaiden ja raskaiden renkaiden sopimusvalmistuksen kautta. Päätavoite on keskittyä ydintuotteisiin ja parantaa tuottavuutta. Sopimuksen sisältö tarkentuu syyskuun loppuun mennessä. Sopimus ei sulje pois yhteistyötä muiden rengasvalmistajien kanssa.

NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE

Kova kilpailu ja hintapaineet jatkuvat henkilöautonrengasmarkkinoilla. Nokian Renkaiden ydintuotealueiden, nastattomien ja nastallisten talvirenkaiden sekä korkean nopeusluokan kesärenkaiden kysynnän odotetaan edelleen kasvavan. Myös raskaiden renkaiden ja pinnoitusmateriaalien markkinoilla näkymät ovat hyvät.

Viimeisimmän ennusteen mukaan raaka-ainehinnat nousevat viime vuodesta 12 %.

Nokian Renkaiden loppuvuoden arvioidaan sujuvan suunniteltua paremmin. Yhtiö tuo tänä vuonna kaikille tuotealueille ennätysmäärän uusia tuotteita, joiden vaikutus tulee erityisesti vuoden toiselle puoliskolle. Ydintuotteiden, kuten talvirenkaiden ja metsäkoneenrenkaiden osuus kokonaismyynnistä tulee olemaan suunniteltua korkeampi.

Tuotantoon tehtyjen investointien seurauksena tuotantomäärät ovat kasvamassa, ja lisääntynyt kysyntä voidaan paremmin hyödyntää. Yhtiön asema kotimarkkina-alueella on merkittävästi vahvistunut rengasketjun laajentumisen seurauksena. Panostuksia Nokian-tuotemerkin vahvistamiseksi on henkilöautonrenkaiden lisäksi tehty myös raskaissa renkaissa. Lisääntynyttä mediamarkkinointia suunnataan Pohjoismaiden lisäksi myös Saksaan ja Venäjälle.

Nokian Renkaiden tavoitteena vuonna 2000 on 20 %:n myynnin ja tuloksen kasvu.

Nokialla 3.8.2000

Nokian Renkaat Oyj


NOKIAN RENKAAT
KONSERNIN TULOSLASKELMA
 

4-6/00 4-6/99 1-6/00 1-6/99 Viim. 1-12/99
Miljoonina euroina 12 kk
Liikevaihto 85,1 64,7 152,2 121,4 353,4 322,6
Liiketoiminnan kulut 76,5 58,1 141,7 107,6 294,9 260,7
Poistot 5,6 4,2 11,9 8,8 22,9 19,8
Liikevoitto 3,0 2,3 -1,5 5,0 35,7 42,1
Rahoitustuotot
ja -kulut -2,3 -1,5 -4,4 -2,5 -8,1 -6,2
Tulos ennen satunnai-
sia eriä ja veroja 0,7 0,9 -5,9 2,5 27,5 35,9
Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 -0,4
Tilikauden verot 0,5 0,3 -1,7 0,9 7,2 9,8
Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tilikauden tulos 0,2 0,6 -4,1 1,6 19,9 25,7

KONSERNITASE 30.6.00 30.6.99 31.12.99

Konserniliikearvo 49,4 14,5 50,7
Käyttöomaisuus 182,5 139,4 163,6
Vaihto-omaisuus 85,3 66,3 68,4
Saamiset 95,6 79,5 94,9
Rahoitusvarat 9,0 9,0 14,3

Oma pääoma 108,4 95,7 121,0
Pääomalaina 36,0
Vähemmistöosuus 0,2 0,1
Pitkäaikaiset velat
korolliset 144,9 95,7 127,5
korottomat 16,9 13,7 16,6
Lyhytaikaiset velat
korolliset 48,7 53,7 57,2
korottomat 66,6 49,9 69,4

Taseen loppusumma 421,6 308,6 391,8

Korollinen nettovelka 184,6 140,4 170,4
Investoinnit 35,4 22,7 85,7
Henkilöstö 2 346 1 842 2 023

NOKIAN RENKAAT Viim.
TUNNUSLUVUT 30.6.00 30.6.99 12 kk 31.12.99

Tulos/osake, euro -0,39 0,16 1,94 2,51
Omavaraisuusaste, % *) 34,3 31,0 30,9
Omavaraisuusaste, % 25,7 31,0 30,9
Gearing, % *) 127,7 146,7 140,6
Oma pääoma/osake, euro *) 13,65 9,17 11,47

Osakkeiden
lukumäärä (1 000 kpl) 10 582 10 437 10 545

*) pääomalaina omassa pääomassa

VASTUUSITOUMUKSET
Miljoonina euroina
OMASTA VELASTA
Kiinteistökiinnitykset 1,2 0,5 7,4
Yrityskiinnitykset 1,3 0,0 11,4
Pantit 0,1 0,0 0,1
Takaukset 5,3 1,2 1,2

MUIDEN PUOLESTA
Takaukset 0,0 0,0 0,0

MUUT OMAT VASTUUT
Leasing- ja vuokra-
vastuut 15,7 2,3 3,0
Lunastussitoumukset 5,0 0,0 5,1
Pääomalainan kuluksi
kirjaamaton korko 0,7

KORKOJOHDANNAISET
Koronvaihtosopimukset
Käypä arvo 0,3 0,7 0,3
Kohde-etuuksien arvo 8,4 8,4 8,4
Optiosopimukset
Käypä arvo 0,1 0,0 0,0
Kohde-etuuksien arvo 5,0 0,0 5,0

VALUUTTAJOHDANNAISET
Termiinisopimukset
Käypä arvo -0,3 -0,6 -1,3
Kohde-etuuksien arvo 50,2 36,3 58,4

Optiosopimukset, ostetut
Käypä arvo 0,1 0,0 0,1
Kohde-etuuksien arvo 9,0 6,0 7,0
Optiosopimukset, asetetut
Käypä arvo -0,4 -0,1 -0,2
Kohde-etuuksien arvo 22,0 5,0 11,0
Valuuttajohdannaisia käytetään konsernin nettovaluutta-aseman
suojaustarkoituksessa. Valuuttajohdannaisten markkina-arvo on kirjattu tulokseen lukuun ottamatta tilauskantaan ja budjetoituun nettopositioon kohdistuvia suojauksia, jotka kirjataan tulosvaikutteisesti kassavirran toteutuessa.
(Luvut tilintarkastamattomia)
Nokian Renkaat Oyj

Raila Hietala-Hellman
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Lasse Kurkilahti puh. 03-340 7336 ja johtaja Kim Gran, puh. 03-340 7524

JAKELU
HEX
Keskeiset tiedotusvälineet