22. joulukuu 2015 09:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 22.12.2015 klo 9.00

Nokian Renkaat Oyj:n optio-oikeuksilla merkityt osakkeet

Nokian Renkaat Oyj:n 18.8.2015 rekisteröityjen uusien osakkeiden jälkeen on vuoden 2013 optio-oikeuksien 2013A-optioilla merkitty 40 osaketta.

Optio-oikeuksien perusteella merkityt uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 22.12.2015. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien.

Optioilla tehdyillä merkinnöillä ei osakepääomaa koroteta, vaan koko merkintähinta, 1 174,40 euroa, kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintöjen seurauksena Nokian Renkaat Oyj:n osakkeiden määrä nousee 134 691 174 osakkeeseen.

Osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:ssä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 23.12.2015.

Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen perustiedot uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen:

Kaupankäyntitunnus: NRE1V
ISIN-koodi: FI0009005318
Osakemäärä: 134 691 174
Osakepääoma:  25 437 906,00 euroa

Nokian Renkaat Oyj
Antti-Jussi Tähtinen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokiantyres.com