11. toukokuu 2017 09:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj:n optio-oikeuksilla merkityt osakkeet

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 11.5.2017  klo 9.00

Nokian Renkaat Oyj:n 9.2.2017 rekisteröityjen uusien osakkeiden jälkeen on vuoden 2013 optio-oikeuksien 2013A-optioilla merkitty 371 314 osaketta ja 2013B optioilla 18 399 osaketta.

Optio-oikeuksien perusteella merkityt uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 11.5.2017. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien.

Optioilla tehdyillä merkinnöillä ei osakepääomaa koroteta, vaan koko merkintähinta, 10 238 862,86 euroa, kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintöjen seurauksena Nokian Renkaat Oyj:n osakkeiden määrä nousee 136 315 634 osakkeeseen.

Osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:ssä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 12.5.2017.

Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen perustiedot uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen:

Kaupankäyntitunnus: NRE1V

ISIN-koodi: FI0009005318

Osakemäärä: 136 315 634

Osakepääoma: 25 437 906.00 euroa

Nokian Renkaat Oyj

Antti-Jussi Tähtinen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokiantyres.com