20. elokuu 2019 14:15 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj:n optio-oikeuksilla merkityt osakkeet

Nokian Renkaat Oyj  Osakkeiden kokonaismäärä ja -äänimäärä 20.8.2019 klo 14.15

Nokian Renkaat Oyj:n 22.5.2019 rekisteröityjen uusien osakkeiden jälkeen on vuoden 2013 optio-oikeuksien 2013C-optioilla merkitty 822 315 osaketta.

Optio-oikeuksien perusteella merkityt uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 20.8.2019. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien.

Optioilla tehdyillä merkinnöillä ei osakepääomaa koroteta, vaan koko merkintähinta, 15 007 248,75 euroa, kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Merkintöjen seurauksena Nokian Renkaat Oyj:n osakkeiden määrä nousee 138 921 750
osakkeeseen.

Osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:ssä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 21.8.2019.

Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen perustiedot uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen:

Kaupankäyntitunnus: TYRES
ISIN-koodi: FI0009005318
Osakemäärä: 138 921 750
Osakepääoma: 25 437 906,00 euroa

Nokian Renkaat Oyj

Päivi Antola
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. +358 10 401 7327
 

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokiantyres.com