21. elokuu 2018 08:20 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj:n optio-oikeuksilla merkityt osakkeet

Nokian Renkaat Oyj  Osakkeiden kokonaismäärä ja -äänimäärä 21.8.2018 klo 8.20

Nokian Renkaat Oyj:n 22.5.2018 rekisteröityjen uusien osakkeiden jälkeen on vuoden 2013 optio-oikeuksien 2013B-optioilla merkitty 553 277 osaketta ja 2013C-optioilla 2 320 osaketta.

Optio-oikeuksien perusteella merkityt uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 21.8.2018. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien.

Optioilla tehdyillä merkinnöillä ei osakepääomaa koroteta, vaan koko merkintähinta, 13 048 015,10 euroa, kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Merkintöjen seurauksena Nokian Renkaat Oyj:n osakkeiden määrä nousee 138 040 257 osakkeeseen.

Osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:ssä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 22.8.2018.

Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen perustiedot uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen:

Kaupankäyntitunnus: NRE1V

ISIN-koodi: FI0009005318

Osakemäärä: 138 040 257

Osakepääoma: 25 437 906,00 euroa

Nokian Renkaat Oyj

Päivi Antola, puh. 010 401 7327
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokiantyres.com