22. toukokuu 2018 08:50 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj:n optio-oikeuksilla merkityt osakkeet

Nokian Renkaat Oyj   Osakkeiden kokonaismäärä ja -äänimäärä  22.5.2018 klo 8.50

Nokian Renkaat Oyj:n 8.2.2018 rekisteröityjen uusien osakkeiden jälkeen on vuoden 2013 optio-oikeuksien 2013B-optioilla merkitty 206 882 osaketta ja 2013C-optioilla 706 osaketta.

Optio-oikeuksien perusteella merkityt uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 22.5.2018. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien.

Optioilla tehdyillä merkinnöillä ei osakepääomaa koroteta, vaan koko merkintähinta, 4 876 709,78 euroa, kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Merkintöjen seurauksena Nokian Renkaat Oyj:n osakkeiden määrä nousee 137 484 660 osakkeeseen.

Osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:ssä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 23.5.2018.

Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen perustiedot uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen:

Kaupankäyntitunnus: NRE1V

ISIN-koodi: FI0009005318

Osakemäärä: 137 484 660

Osakepääoma: 25 437 906,00 euroa

Nokian Renkaat Oyj

Päivi Antola, puh. 010 401 7327
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokiantyres.com