30. huhtikuu 2013 08:00 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 30.4.2013 klo 8.00

Nokian Renkaat Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästäNokian Renkaat Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uuden järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan perustuva palkkiojärjestelmä.

Uudessa osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2013, 2014 ja 2015. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2013 perustuu Nokian Renkaat –konsernin liikevaihtoon ja liikevoittoon.

Palkkiot ansaintajaksolta 2013 maksetaan vuonna 2015 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa osakkeille asetetun noin kahden vuoden mittaisen rajoitusjakson aikana. Ansaintajaksolta 2013 ansaittujen osakkeiden osalta rajoitusjakso päättyy 31.12.2016.

Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 40 henkilöä. Ansaintajakson 2013 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 100 000 Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Nokian Renkaat Oyj
Antti-Jussi Tähtinen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja
Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, Media ja www.nokiantyres.com