27. lokakuu 2020 14:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj:n hallitus on päättänyt osingonjaon toisesta erästä perustuen yhtiökokouksen antamaan valtuutukseen

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 27.10.2020 klo 14.00

Nokian Renkaiden hallitus on tänään päättänyt osingon toisen erän maksamisesta perustuen yhtiökokouksen hallitukselle antamaan valtuutukseen. Osingon toinen erä, suuruudeltaan 0,35 euroa osakkeelta, maksetaan 9.12.2020 osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.10.2020 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Nokian Renkaiden yhtiökokous 2.4.2020 päätti, että vuodelta 2019 maksetaan osinkona 0,79 euroa osakkeelta 17.4.2020. Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,79 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä myöhempänä ajankohtana, kun Nokian Renkaat kykenee arvioimaan tarkemmin COVID-19 -koronaviruspandemian vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan. Yhtiökokouksen päätöksen ja hallituksen tänään tekemän päätöksen perusteella Nokian Renkaiden maksama osinko tilikaudelta 2019 on kokonaisuudessaan 1,14 euroa osakkeelta.

Nokian Renkaat Oyj

Päivi Antola
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. +358 10 401 7327

Jakelu: Nasdaq Helsinki, media ja www.nokianrenkaat.fi