14. helmikuu 2006 12:04 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 14.2.2006 klo 14.05

NOKIAN RENKAAT OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE


Hallituksen esitykset 6.4.2006 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle koskevat osingon maksamista ja hallitukselle myönnettävää valtuutusta osakepääoman korottamiseksi.

1. Hallituksen ehdotus osingonmaksusta

Hallitus on päättänyt ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2005 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 0,23 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2006 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingonmaksupäiväksi ehdotetaan 13.4.2006.

2. Hallituksen ehdotus valtuutuksesta osakepääoman korottamiseksi

Hallitus on päättänyt ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai ottamalla vaihtovelkakirjalainaa yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen seurauksena yhtiön osakepääoma saa nousta enintään 4 miljoonalla eurolla. Uusia 0,20 euron nimellisarvoisia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 20.000.000 kappaletta.

Hallituksella on myös oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on osakeyhtiölain 4:2a pykälässä viitattu yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää merkintään oikeutetuista, merkintähinnoista, merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ehdoista.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen tekemästä päätöksestä lukien. Samalla mitätöidään muut voimassaolevat valtuutukset osakepääoman korottamiseksi.

3. Muut ehdotukset

Nokian Renkaiden yhtiökokous päättää yllä mainittujen asioiden lisäksi seuraavan toimikauden ajaksi valittavista hallituksen jäsenistä sekä tilintarkastajasta. Hallitukseen ehdotettavat henkilöt sekä tilintarkastajat ilmoitetaan yhtiökokouskutsussa maaliskuussa 2006.


13. helmikuuta 2006

Hallitus

Nokian Renkaat Oyj

Rami Helminen
talousjohtaja
puh. (03) 340 7463.

Jakelu: OMX ja keskeiset tiedotusvälineet