9. helmikuu 2011 06:05 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 9.2.2011 klo 08.05

Nokian Renkaat Oyj:n hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselleHallituksen ehdotukset 7.4.2011 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle koskevat osingon maksamista sekä Nokian Renkaiden hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valintaa.

1. Hallituksen ehdotus osingonmaksusta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 0,65 euroa osakkeelta.
Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.4.2011 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi ehdotetaan 27.4.2011.

2. Hallituksen jäsenet, hallituksen palkkiot ja tilitarkastaja
Nokian Renkaiden hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin seitsemän jäsentä, ja että nykyisistä jäsenistä kuusi (Kim Gran, Hille Korhonen, Hannu Penttilä, Petteri Walldén, Aleksey Vlasov ja Kai Öistämö) valittaisiin uudelleen vuoden kestäväksi toimikaudeksi. Uutena jäsenenä hallitukseen ehdotetaan valittavaksi Benoit Raulin (Bridgestone Europe).

Kim Gran on yhtiön toimitusjohtaja. Muut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Kaikki hallituksen jäsenet Benoit Raulinia lukuun ottamatta ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Lisätietoja ehdotetuista nykyisistä hallituksen jäsenistä on Nokian Renkaiden sijoittajasivuilla
www.nokiantyres.com/sijoittajat

Nokian Renkaiden hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot säilyvät ennallaan. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 70 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenelle 35 000 euroa vuodessa. Entisen käytännön mukaisesti vuosipalkkio maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 8.4.–29.4.2011 hankitaan Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajan lukuun 28 000 eurolla ja kunkin hallituksen jäsenen lukuun 14 000 eurolla. Tämä tarkoittaa hallituksen jäsenten lopullisen palkkion olevan riippuvainen yhtiön osakkeen kurssikehityksestä. Hallituksen jäsenille maksetaan lisäksi kokouspalkkio 600 euroa/kokous. Toimitusjohtajalle ei makseta eri korvausta hallitustyöskentelystä.

Nokian Renkaiden hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

9. helmikuuta 2011

Nokian Renkaat Oyj
Hallitus

Lisätietoja: talousjohtaja Anne Leskelä, puh. 010 401 7481
Jakelu: NASDAQ OMX, media ja www.nokiantyres.com