9. toukokuu 2014 12:20 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 9.5.2014 klo 12.20

Nokian Renkaat Oyj:n 2013B-optio-oikeuksien osakemerkintähinta ja markkina-arvo

Nokian Renkaat Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 11.4.2013 optio-oikeuksien antamisesta Nokian Renkaat –konsernin henkilöstölle ja yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Osakkeen merkintähinta 2013B-optio-oikeudella on 29,54 euroa osakkeelta (osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.1.- 30.4.2014). Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksetut osingot ja pääoman palautukset.

2013B-optio-oikeuksilla voi merkitä yhteensä 1 150 000 Nokian Renkaat Oyj:n uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Osakkeiden merkintäaika on 1.5.2016 - 31.5.2018.

Yhden 2013B-optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on 6,41 euroa per optio-oikeus. 2013B-optio-oikeuksien teoreettinen markkina-arvo on yhteensä 7 371 500 euroa. Yhden optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on laskettu optio-oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä Black & Scholes –mallilla seuraavin oletuksin: osakkeen kurssi 27,76 euroa, osakkeen merkintähinta 29,54 euroa, riskitön korko 0,60 %, optio-oikeuksien voimassaoloaika neljä vuotta ja volatiliteetti 31 %.

Optio-oikeuksien 2013 ehdot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi

Nokian Renkaat Oyj

Antti-Jussi Tähtinen Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Lisätietoja: talousjohtaja Anne Leskelä, puh. 010 401 7481

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, media ja www.nokiantyres.com