7. toukokuu 2013 11:00 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 7.5.2013 klo 11.00

Nokian Renkaat Oyj:n 2013A-optio-oikeuksien osakemerkintähinta ja markkina-arvoNokian Renkaat Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 11.4.2013 optio-oikeuksien antamisesta Nokian Renkaat –konsernin henkilöstölle ja yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Osakkeen merkintähinta 2013A-optio-oikeudella on 32,26 euroa osakkeelta (osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.1.—30.4.2013). Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksetut osingot ja pääoman palautukset.

2013A-optio-oikeuksilla voi merkitä yhteensä 1 150 000 Nokian Renkaat Oyj:n uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Osakkeiden merkintäaika on 1.5.2015—31.5.2017.

Yhden 2013A-optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on 8,20 euroa per optio-oikeus. 2013A-optio-oikeuksien teoreettinen markkina-arvo on yhteensä 9 430 000 euroa. Yhden optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on laskettu optio-oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä Black & Scholes –mallilla seuraavin oletuksin: osakkeen kurssi 32,00 euroa, osakkeen merkintähinta 32,26 euroa, riskitön korko 0,35 %, optio-oikeuksien voimassaoloaika neljä vuotta ja volatiliteetti 32 %.

Optio-oikeuksien 2013 ehdot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nokiantyres.com.

Nokian Renkaat Oyj
Antti-Jussi Tähtinen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Lisätietoja: talousjohtaja Anne Leskelä, puh. 010 401 7481

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, media ja www.nokiantyres.com