24. kesäkuu 2010 06:50 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 24.6.2010 klo 9.45

NOKIAN RENKAAT OYJ:N 2010A-OPTIO-OIKEUKSIEN OSAKEMERKINTÄHINTA JA MARKKINA-ARVONokian Renkaat Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 8.4.2010 optio-oikeuksien antamisesta Nokian Renkaat -konsernin henkilöstölle. Osakkeen merkintähinta 2010A-optio-oikeudella on 18,14 euroa/osake (osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.4.—30.4.2010 vähennettynä huhtikuussa maksetulla osingolla). Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksetut osingot ja pääoman palautukset.

2010A-optio-oikeuksilla voi merkitä yhteensä 1 320 000 Nokian Renkaat Oyj:n uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Osakkeiden merkintäaika on 1.5.2012—31.5.2014.

Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta vuosittain keväällä 2010, 2011 ja 2012. Järjestelmän kohderyhmänä on konsernin koko henkilöstö mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet. Optio-oikeuksien jakamiseen voi liittyä erityisiä ehtoja, jotka voivat koskea konsernin johtoryhmän jäsenen osakeomistusta tai yhtiön taloudellista menestystä.

Yhden 2010A-optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on 5,97 euroa/optio-oikeus. 2010A-optio-oikeuksien teoreettinen markkina-arvo on yhteensä noin 7,9 miljoonaa euroa. Yhden optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on laskettu optio-oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä Black & Scholes –mallilla seuraavin oletuksin: osakkeen kurssi 17,41 euroa, osakkeen merkintähinta 18,14 euroa, riskitön korko 1,80 %, optio-oikeuksien voimassaoloaika neljä vuotta ja volatiliteetti 43 %.

Optio-oikeuksiin 2010 liittyy lisäksi konsernin johtoryhmän jäseniä koskeva optiotuottoon sidottu osakeomistusvelvoite.

Optio-oikeuksien ehdot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nokiantyres.com.


Nokian Renkaat Oyj

Antti-Jussi Tähtinen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Lisätietoja: hallituksen sihteeri Susanna Tusa, puh. 010 401 7223

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy, media, www.nokiantyres.com