27. maaliskuu 2019 15:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj: Lehtien suorittamia rengastestejä koskeva asia siirtynyt syyteharkintaan

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 27.3.2019 klo 15.00

Nokian Renkaat Oyj:n tietoon on tullut, että poliisi on siirtänyt syyteharkintaan yhtiön vuosina 2015–2016 toimineita hallituksen jäseniä, toimitusjohtajaa ja eräitä työntekijöitä koskevan arvopaperimarkkinarikosepäilyn. Asia liittyy lehtien suorittamiin rengastesteihin aikaisempina vuosina ja niitä koskeneisiin menettelytapoihin.  

Finanssivalvonta teki 17.5.2017 tutkintapyynnön koskien sitä, oliko yhtiön hallitus laiminlyönyt tiedottamisvelvoitteensa ja olivatko yhtiön eräät työntekijät käyttäneet hyväkseen sisäpiirintietoa arvopaperikaupassa.

Epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikokseen. Yhtiö ei kommentoi asiaa.

Nokian Renkaat Oyj

Päivi Antola, puh. +358 10 401 7327
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokianrenkaat.fi