5. maaliskuu 2020 16:05 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj: Kutsun julkistaminen vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen – taustatietoa muutettuihin ehdotuksiin liittyen

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 5.3.2020 klo 16.05

Nokian Renkaat Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus on tänään julkistanut kutsun vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen (“Yhtiökokous”), joka pidetään Tampereella Tampere-talossa 2.4.2020. Kutsu on julkistettu erillisellä pörssitiedotteella.

Hallitus on päivittänyt tiettyjä ehdotuksia Yhtiökokoukselle siihen nähden, missä muodossa ne on alun perin julkistettu 31.12.2019 päättynyttä tilikautta koskevan tilinpäätöstiedotteen yhteydessä. Päivitetyt hallituksen ehdotukset ovat tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla Yhtiön kotisivuilla. Hallitus antaa tällä tiedotteella taustatietoa muutettuihin ehdotuksiin liittyen.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen hallituksen jäsenten enimmäismäärän lisäämiseksi
Yhtiön aiemmin tiedottaman mukaisesti hallitus on ehdottanut, että Yhtiölle perustettaisiin suurimmista osakkeenomistajista tai näiden nimittämistä henkilöistä koostuva osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Ehdotetun nimitystoimikunnan tehtävänä olisi valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärää, kokoonpanoa, hallituksen puheenjohtajaa ja mahdollista varapuheenjohtajaa sekä hallituksen ja valiokuntien palkitsemista koskevia ehdotuksia sekä kartoittamaan hallituksen jäsenten mahdollisia seuraajaehdokkaita. Joustavuuden lisäämiseksi nimitystoimikunnan tehdessä ehdotuksia tuleville yhtiökokouksille sekä hallituksen asianmukaisen monimuotoisuuden ja laajan asiantuntemuksen edistämiseksi yhtiökokouskutsu sisältää ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että hallituksen jäsenten enimmäismäärää nostettaisiin kahdeksasta jäsenestä yhdeksään jäseneen.

Ehdotus valtuutuksesta omien osakkeiden hankkimiseksi – Pääomarakenteen tarkastelu
Osana Yhtiön tavanmukaista suunnitteluprosessia Yhtiö on arvioimassa konsernin optimaalista pitkän aikavälin pääomarakennetta. Prosessi sisältää arvioinnin osakkeenomistajien tuoton kasvattamisesta osinkojen, omien osakkeiden hankkimisen tai muiden mekanismien kautta. Yhtiön pääomarakenteen mahdolliset muutokset suunniteltaisiin parantamaan tuottoa osakkeenomistajille säilyttäen samalla vahva tase ja taloudellinen joustovara sekä suojaten Yhtiön kannattavaa kasvua kaikissa suhdanteissa. Yhtiökokouskutsu sisältää ehdotuksen hallituksen valtuuttamisesta päättämään enintään 13 800 000 Yhtiön oman osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa noin 9,9 % kaikista Yhtiön osakkeista. Ehdotus mahdollistaa tarpeellisen joustavuuden Yhtiölle siinä tapauksessa, että hallitus päättäisi varojen jakamisesta osakkeenomistajille omia osakkeita hankkimalla. Ehdotuksessa on lisätty valtuutuksen kattamien osakkeiden kokonaismäärää 31.12.2019 päättynyttä tilikautta koskevan tilinpäätöstiedotteen julkistamisen yhteydessä tehtyyn alkuperäiseen ehdotukseen nähden. Yhtiö säilyttää ennallaan osinkopolitiikkansa mukaisen tavoitteen maksaa osinkona yli 50 % nettovoitosta.

Nokian Renkaat Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Päivi Antola, puh. +358 10 401 7327
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Liite: Päivitetyt ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokiantyres.com


Liitteet