27. maaliskuu 2020 08:20 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj: Hallitus päättänyt muuttaa osinkoehdotustaan yhtiökokoukselle. Kokouspaikka vaihdettu.

Nokian Renkaat Oyj Sisäpiiritieto 27.3.2020 klo 8.20

Nokian Renkaat Oyj: Hallitus päättänyt muuttaa osinkoehdotustaan yhtiökokoukselle. Nokian Renkaat asettaa useita varotoimenpiteitä tarkoituksenaan pitää varsinainen yhtiökokous suunnitellusti 2.4.2020. Kokouspaikka vaihdettu.

Johtuen COVID-19 -koronaviruspandemian aiheuttamasta lisääntyneestä epävarmuudesta auto- ja rengasmarkkinalla Nokian Renkaat Oyj:n (”Nokian Renkaat”) hallitus on päättänyt muuttaa osinkoehdotustaan 2.4.2020 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Nokian Renkaiden hallitus ehdottaa, että puolet alkuperäisestä ehdotetusta osingosta 1,58 euroa osakkeelta, eli 0,79 euroa osakkeelta, maksetaan hallituksen alkuperäisen ehdotuksen mukaisesti (mukaan lukien ehdotetut täsmäytys- ja maksupäivät). Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,79 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä myöhempänä ajankohtana, kun Nokian Renkaat kykenee arvioimaan tarkemmin COVID-19 -koronaviruspandemian vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan. Valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdollisen osingonjakopäätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä asiaankuuluvat täsmäytys- ja maksupäivät.

Nokian Renkaat pyytää ystävällisesti osakkeenomistajia, jotka ovat antaneet valtakirjan välityksellä äänestysohjeen 5.3.2020 julkistetun yhtiökokouskutsun päätöskohtaan numero 8, vahvistamaan aiemman äänestysohjeensa tai muuttamaan äänestysohjettaan lähettämällä yhtiölle uuden valtakirjan äänestysohjeineen 5.3.2020 julkistetun yhtiökokouskutsun ohjeiden mukaisesti. Lisäksi osakkeenomistajia, jotka ovat äänestäneet ennakkoon, pyydetään ystävällisesti vahvistamaan tai muuttamaan kyseisessä asiakohdassa antamansa äänet yhtiön internetsivuilla olevan ennakkoäänestyspalvelun kautta.

Nokian Renkaat asettaa useita varotoimenpiteitä tarkoituksenaan pitää varsinainen yhtiökokous suunnitellusti 2.4.2020. Yhtiökokouksen kokouspaikka vaihdettu.

Koronaviruksen vuoksi (COVID-19) Nokian Renkaat asettaa useita varotoimenpiteitä tarkoituksenaan pitää varsinainen yhtiökokous suunnitellusti 2.4.2020 koronavirusepidemian torjumiseksi annettuja viranomaismääräyksiä ja -rajoituksia noudattaen. Nämä toimenpiteet toteutetaan, jotta kokous voidaan kutsua koolle osakkeenomistajien terveys ja turvallisuus huomioiden ja jotta voidaan päättää esityslistalla olevista asioista, kuten osingonjaosta ja valtuutuksista.

Kokous pidetään vain, mikäli osallistuvien osakkeenomistajien lukumäärä on niin pieni, että kokous voidaan järjestää asianomaisten viranomaisten antamien ohjeiden ja rajoitusten mukaisesti. Tästä syystä kehotamme vakavasti kaikkia osakkeenomistajia, jotka ovat jo ilmoittautuneet tai ovat aikeissa ilmoittautua yhtiökokoukseen, harkitsemaan uudelleen osallistumistaan​​. Osakkeenomistajilla on mahdollisuus äänestää ennakkoon ja seurata kokousta etänä verkkolähetyksen kautta.

Niitä osakkeenomistajia, jotka ovat jo ilmoittautuneet kokoukseen ennakolta ja jotka eivät halua osallistua kokoukseen eivätkä käytä valtakirjoja, suositellaan ​​peruuttamaan ennakkoilmoittautumisensa puhelimitse +358 20 770 6892 tai sähköpostitse [email protected] 1.4.2020 klo 10.00 mennessä.

Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yhtiön internetsivujen kautta 30.3.2020 klo 10.00 saakka. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yhtiokokous2020. Ennakkoon äänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan arvo-osuustilin numero.

Varsinaista yhtiökokousta on mahdollista seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yhtiokokous2020. Webcastin aikana ei ole mahdollista kysyä kysymyksiä tai äänestää mutta osakkeenomistajat voivat etukäteen lähettää johdolle suunnattuja kysymyksiä osoitteeseen [email protected] 1.4.2020 klo 12 mennessä.

Yhtiökokouspaikka vaihtuu ja kokous järjestetään Tampere-talon sijaan Nokian Renkaiden pääkonttorissa osoitteessa Pirkkalaistie 7, 37100 Nokia. Kokous on suunniteltu järjestettäväksi 2.4.2020 klo 16.00 alkaen, kuten kokouskutsussa on ilmoitettu. Sen sijaan, ilmoittautuneiden vastaanottaminen kokouspaikalla alkaa klo 15.30.

Kokous ja kaikki esitykset, mukaan lukien toimitusjohtajan katsaus, ovat lyhyitä ja täyttävät vähimmäisvaatimukset. Hallituksen jäsenten ja konsernin johtoryhmän osallistuminen on rajoitettu minimiin. Ehdotettu uusi hallituksen jäsen ei ole läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa vaan hän esittäytyy kokousmateriaalien avulla.

Kokouspaikalla ei järjestetä kahvitarjoiluja eikä perinteisiä yhtiökokouslahjoja jaeta.

Ikä- tai sairaustilansa perusteella riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä, jotka ovat matkustaneet Suomen ulkopuolelle 14 päivää ennen yhtiökokousta, sekä henkilöitä, joilla on flunssaoireita, pyydetään olemaan osallistumatta henkilökohtaisesti.

Nokian Renkaat seuraa koronavirustilanteen kehitystä ja noudattaa kaikkia Suomen viranomaisten antamia ohjeita. Osakkeenomistajia kehotetaan seuraamaan yrityksen verkkosivustoa saadakseen uusimmat ohjeet yhtiökokouksesta.

Nokian Renkaat Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Päivi Antola, puh. +358 10 401 7327
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

 

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokianrenkaat.fi