30. maaliskuu 2022 15:40 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj: Hallitus muuttaa osinkoehdotustaan yhtiökokoukselle, uuden kapasiteetin valmistelut Euroopassa alkavat

Nokian Renkaat Oyj Sisäpiiritieto 30.3.2022 klo 15.40

Sota Ukrainassa on aiheuttanut merkittävää epävarmuutta liittyen Nokian Renkaat Oyj:n (”Nokian Renkaat”) toimintaympäristöön ja tuotantokapasiteettiin. Tämän vuoksi yhtiö nopeuttaa suunnitelmiaan investoida uuteen tuotantokapasiteettiin Euroopassa. Nokian Renkaiden hallitus on näin ollen päättänyt muuttaa osinkoehdotustaan 28.4.2022 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Yhtiö jatkaa myös kapasiteetin kasvattamista tehtaissaan Suomessa ja Yhdysvalloissa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 maksetaan osinkoa 0,55 euroa osakkeelta, eli yhteensä noin 76,1 miljoonaa euroa perustuen Nokian Renkaiden ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärään ehdotuksen tekohetkellä. Osinkoehdotus vastaa osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaista vähemmistöosinkoa eli kahdeksaa prosenttia yhtiön omasta pääomasta.

Osinko ehdotetaan maksettavaksi osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.5.2022 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingon maksupäivä on 11.5.2022.

Hallituksen aiempi, 8.2.2022 julkaistu osingonmaksuehdotus tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 oli 1,32 euroa osakkeelta kahdessa erässä maksettuna.

Tilikauden 1.1.–31.12.2021 tilinpäätöksen mukaan Nokian Renkaiden jakokelpoiset varat olivat 742,7 miljoonaa euroa.
 

Nokian Renkaat Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Päivi Antola, puh. 010 401 7327
Konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Sijoittajat:
[email protected]

Media:
[email protected]

Jakelu: Nasdaq Helsinki, media ja www.nokianrenkaat.fi