6. maaliskuu 2000 22:00 kategoriassa Pörssitiedotteet
NOKIAN RENKAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.3.2000 klo 8.00

NOKIAN RENKAAT OSTAA RENGASMESTARIT-KUMI-HELENIUS -RYHMÄN


Nokian Renkaat vahvistaa Pohjoismaiden suurinta renkaiden vähit-täiskauppaverkostoaan ostamalla Rengasmestarit-Kumi-Helenius -ryhmän, jolla on 31 renkaiden vähittäiskauppapistettä Suomessa. Kaupan myötä Nokian Renkaiden vähittäiskauppaverkosto Suomessa laajenee koko maan kattavaksi. Kauppahinta on 8,3 miljoonaa euroa ja myyjänä on Matti Kupiainen lapsineen.

Kauppa maksetaan käteisellä vaiheittain maaliskuun aikana. Rengasmestarit-Kumi-Helenius -ryhmän tulos konsolidoidaan Nokian Renkaisiin viimeistään 1.3.2000. Kaupan toteutuminen vaatii kilpailuviraston hyväksynnän.

Rengasmestarit-ryhmä on perustettu vuonna 1966, ja päätoimipaikat ovat Kuopiossa ja Rovaniemellä. Sen liikevaihto vuonna 1999 oli noin 34 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on 240 henkilöä. Yhtiö on viime vuosina tehnyt hyvää tulosta.

Nokian Renkailla on yritysoston jälkeen yhteensä 153 renkaiden vähittäiskauppapistettä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa ja Latviassa. Vähittäiskaupan liikevaihto vuonna 1999 oli 100 miljoonaa euroa ja tavoitteena on noin 200 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2000. Vuonna 1999 vähittäiskaupan palveluksessa työskenteli noin 800 henkilöä. Rengasmestarit-Kumi-Helenius -ryhmän oston jälkeen Nokian Renkaille tulee 30 % osuus renkaiden erikoiskaupasta Suomessa ja sillä on yhteensä 69 vähittäiskauppapistettä.

Nokian Renkaiden lähiajan tavoitteena on vähittäiskauppaketjun toimintojen yhtenäistäminen ja kehittäminen sekä verkoston laajentaminen muutamalla pienellä yritysostolla erityisesti Ruotsissa.
Erityisesti pinnoitustoiminnan, varaosakaupan ja kiinteistöjen roolit vaativat selkiyttämistä.

Oman vähittäiskauppaverkoston avulla Nokian Renkaat puolustaa asemaansa ja turvaa tuotteidensa myynnin jatkuvan kasvun strategisesti tärkeällä kotimarkkina-alueellaan. Vähittäiskaupassa mukanaolo mahdollistaa rengasvalmistajalle myös suoran yhteydenpidon tuotteiden loppukäyttäjän kanssa. Laaja vähittäiskauppaverkosto merkitsee myös synergiaetuja ostoissa, markkinoinnissa ja hallinnossa.

Nokian Renkaiden vähittäiskaupan merkkipolitiikkana jatkuu se, että puolet myytävistä tuotteista on Nokian-merkkisiä ja puolet muiden rengasvalmistajien merkkejä. Nokian Renkaiden liikevaihdosta 2/3 tulee edelleenkin muiden kuin yhtiön omien vähittäiskauppapisteiden kautta.

Vähittäiskaupan osuuden kasvun myötä Nokian Renkaiden vuosittaisen liikevaihdon ja tuloksen muodostuminen painottuu entistä voimakkaammin vuoden viimeisille kuukausille. Vähittäiskauppatoiminnalle on asetettu samat kasvu- ja kannattavuustavoitteet kuin Nokian Renkaiden muulle liiketoiminnalle.

Nokian Renkaat Oyj

Raila Hietala-Hellman
viestintäjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Lasse Kurkilahti tai johtaja Juhani Kyrklund, puh. (03) 3407 111.