21. marraskuu 2005 13:30 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 21.11.2005 klo 15.30

NOKIAN RENKAAT KÄYNNISTI YT-NEUVOTTELUT


Nokian Renkaat on käynnistänyt tänään henkilöstönsä lomauttamista sekä noin 100 henkilöautonrenkaiden tuotannossa työskentelevän henkilön mahdollista irtisanomista koskevat yt-neuvottelut.
Toimenpiteellä pyritään sopeuttamaan henkilöautonrenkaiden tuotanto vastaamaan vallitsevaa kysyntä- ja varastotilannetta.

Enintään neljä viikkoa kestävä mahdollinen lomautus koskee kaikkia yhtiön Nokialla työskenteleviä henkilöstöryhmiä eli yhteensä noin 1.200 henkilöä. Mahdollinen lomautus ei koske Nokian Raskaat renkaat –tulosyksikön henkilöstöä eikä Venäjän tehtaan toimintaa.

Toimenpide ei muuta yhtiön 3.11.2005 antamaa myynti- ja tulosennustetta vuodelle 2005.

Nokian Renkaat informoi Yt-neuvottelujen tuloksesta niiden päätyttyä.

Nokian Renkaat Oyj

Raila Hietala-Hellman
viestintäjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Kim Gran, puh. (03) 340 7336.

Jakelu: OMX ja keskeiset tiedotusvälineet