5. toukokuu 2010 12:13 kategoriassa Pörssitiedotteet
Pörssitiedote 5.5.2010 klo 15.20

Nokian Renkaat käynnistää yt-neuvottelut NokiallaNokian Renkaat Oyj käynnistää yt-neuvottelut 10.5.2010 tavoitteena Nokian-tehtaan tuotannon ja tukitoimintojen henkilöstömäärän sopeuttaminen vastaamaan vakiintunutta tilauskantaa ja vuorojärjestelmää. Sopeuttamistoimenpiteiden arvioidaan kohdistuvan noin 10 toimihenkilöön ja 60 työntekijään. Asiaa koskeva yt-neuvotteluesitys on annettu tänään.

Sopeutustoimenpiteet on aiottu toteuttaa siten, että osa vuoden 2009 tammikuusta lähtien kiertävän vuorolomautuksen piirissä olevien työntekijöiden lomautuksista muutetaan toistaiseksi voimassaoleviksi kokoaikalomautuksiksi ja osa työntekijöistä irtisanotaan. Irtisanomisuhan alaisena oleville tehdään työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma ja haetaan ratkaisuja uudelleen työllistymiseksi.


Nokian Renkaat Oyj

Antti-Jussi Tähtinen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Lisätiedot: tekninen johtaja Esa Eronen, puh. 010 401 7281.

Jakelu: NASDAQ OMX ja keskeiset tiedotusvälineet