8. helmikuu 2019 09:30 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 8.2.2019 klo 9.30 

Nokian Renkaat on vastaanottanut 7.2.2019 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen The Income Fund of Americalta (“IFA”), jonka mukaisesti yhtiön suora osakeomistus Nokian Renkaista laski alle 5 %:n rajan 6.2.2019 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. The Income Fund of American suora osakeomistus Nokian Renkaista oli 6 896 211 osaketta, mikä edustaa 4,9948 %:n osuutta Nokian Renkaiden 138 065 719 osakkeesta ja 0 % äänimäärästä, jotka IFA on siirtänyt valtakirjalla Capital Research and Management Company:lle.

The Income Fund of American ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä
(A:n yhteismäärä)
 
% osakkeista ja äänistä
rahoitusvälineiden kautta
(B:n yhteismäärä)
Yhteen-
laskettu %-osuus (A+B)
 
Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten kokonais-
määrä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai
rikkoutumisen jälkeen
 
4,9948 % osakkeista ja
0 % äänistä
 
n/a 4,9948 % osakkeista ja
0 % äänistä
 
138 065 719 
Edellisessä liputusilmoituksessa
ilmoitettu osuus
 
5,014 % osakkeista ja
0 % äänistä
 
n/a 5,014 % osakkeista ja
0 % äänistä
 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi
 
Osakkeiden ja äänten lukumäärä  Osakkeiden ja äänten lukumäärä  Osakkeiden ja äänten %-osuus  Osakkeiden ja äänten %-osuus 
Suora
(AML 9:5)
 
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
 
Suora
(AML 9:5)
 
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
 
FI0009005318  6 896 211 4,9948 % osakkeista ja 0 % äänistä
A YHTEENSÄ  6 896 211 4,9948 % osakkeista ja 0 % äänistä 

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet: 

Rahoitusvälineen luonne  Eräpäivä  Toteutusaika  Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys)  Osakkeiden ja äänten lukumäärä  Osakkeiden ja äänten %-osuus 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
B YHTEENSÄ  n/a n/a

Nokian Renkaat Oyj

Päivi Antola, puh. +358 10 401 7327
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokiantyres.com