2. maaliskuu 2016 13:20 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista 2.3.2016

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 2.3.2016 klo 13.20

Nokian Renkaat on vastaanottanut Sprucegrow Investment Management Ltd:ltä 26.2.2016 ilmoituksen ja 1.3.2016 korjatun ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaista on laskenut alle 5 %:n rajan 25.2.2016 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Nokian Renkaiden käsityksen mukaan raja on alittunut jo aiemmin johtuen Nokian Renkaiden kokonaisosakemäärän kasvusta vuoden 2015 aikana.

B Sprucegrow Investment Management Ltd ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteen-
  laskettu %-osuus (A+B)
Kohdeyhtiön   osakkeiden
  ja äänten kokonais-
  määrä
Osuus   liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen Alle 5   % Alle 5   % Alle 5   % 6 661   350
Edellisessä   liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus 5,04 % 0,0 % 5,04 %  

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
  ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Osakkeiden ja äänten %-osuus
  Suora
  (AML 9:5)
Välillinen
  (AML 9:6 ja 9:7)
Suora
  (AML 9:5)
Välillinen
  (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009005318   Alle 5   %   Alle 5 %
A YHTEENSÄ   Alle 5   %   Alle 5   %

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Securities   Lent N/A N/A Physical Alle 5   % Alle 5   %
CFD N/A N/A Cash Alle 5   % Alle 5   %
Total   Return Swap N/A N/A Cash Alle 5   % Alle 5   %
B YHTEENSÄ       Alle 5   % Alle 5   %

Nokian Renkaat Oyj

Antti-Jussi Tähtinen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokiantyres.com