19. joulukuu 2017 09:45 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 19.12.2017 klo 9.45 

Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 18.12.2017 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön välillinen osakeomistus Nokian Renkaista nousi yli 5 %:n rajan 15.12.2017 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. BlackRock, Inc.:n välillinen osakeomistus Nokian Renkaista nousi 7 169 828 osakkeeseen, mikä vastaa 5,22 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.

BlackRock, Inc.:n hallinnoimat rahastot omistivat kaupantekohetkellä yhteensä 7 437 228 kpl Nokian Renkaiden osaketta, mikä edustaa yhteensä 5,42 %:n osuutta yhtiön yhteensä 137 201 374 osakkeesta ja äänimäärästä.

BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä)  % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä)  Yhteen-
laskettu %-osuus (A+B)
 
Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten kokonais-
määrä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen  5,22 % 0,19 % 5,42 % 137 201 374 
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus  4,92 % 0,43 % 5,36 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi
 
Osakkeiden ja äänten lukumäärä  Osakkeiden ja äänten lukumäärä  Osakkeiden ja äänten %-osuus  Osakkeiden ja äänten %-osuus 
Suora
(AML 9:5)
 
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
 
Suora
(AML 9:5)
 
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
 
FI0009005318  7 169 828 5,22 %
A YHTEENSÄ  7 169 828 5,22 %

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet: 

Rahoitusvälineen luonne  Eräpäivä  Toteutusaika  Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys)  Osakkeiden ja äänten lukumäärä  Osakkeiden ja äänten %-osuus 
Securities Lent N/A N/A Physical 116,662 0,08 %
CFD N/A N/A Cash 150,738 0,10 %
B YHTEENSÄ  267,400 0,19 %

Nokian Renkaat Oyj

Antti-Jussi Tähtinen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokiantyres.com