16. syyskuu 2016 14:15 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista 16.9.2016

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 16.9.2016 klo 14.15

Nokian Renkaat on vastaanottanut The Income Fund of America:lta (“IFA”) 15.9.2016 ilmoituksen, jonka mukaisesti The Income Fund of America:n osakeomistus Nokian Renkaista nousi yli 5 %:n rajan 14.9.2016 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. IFA omistaa 6 815 161 osaketta; 5,014 % osakkeista ja 0 % äänistä, jotka IFA on siirtänyt valtakirjalla Capital Research and Management Company:lle. 

The Income Fund of American ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä)  % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä)  Yhteen-
laskettu %-osuus (A+B) 
Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten kokonais-
määrä 
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen  5,014 % osakkeista ja
0 % äänistä
0 5,014 %
osakkeista ja 0 % äänistä
135 911 395
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus  Alle 5 % Alle 5 % Alle 5 %  

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi 
Osakkeiden ja äänten lukumäärä  Osakkeiden ja äänten lukumäärä  Osakkeiden ja äänten %-osuus  Osakkeiden ja äänten %-osuus 
  Suora
(AML 9:5) 
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7) 
Suora
(AML 9:5) 
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7) 
FI0009005318  6 815 161   5,014 % osakkeista ja
0 % äänistä
 
A YHTEENSÄ  6 815 161   5,014 % osakkeista ja
0 % äänistä
 

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet: 

Rahoitusvälineen luonne  Eräpäivä  Toteutusaika  Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys)  Osakkeiden ja äänten lukumäärä  Osakkeiden ja äänten %-osuus 
Ei ole          
B YHTEENSÄ           

Nokian Renkaat Oyj

Antti-Jussi Tähtinen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokiantyres.com