4. toukokuu 2016 09:45 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista 4.5.2016

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 4.5.2016 klo 09.45

Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 3.5.2016 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön välillinen osakeomistus Nokian Renkaista on noussut yli 5 %:n rajan 2.5.2016 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. BlackRock, Inc.:n välillinen osakeomistus Nokian Renkaista on noussut 7 014 013 osakkeeseen, mikä vastaa 5,20 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.

BlackRock, Inc.:n hallinnoimat rahastot omistivat kaupantekohetkellä yhteensä 7 420 770 kpl Nokian Renkaiden osaketta, mikä edustaa yhteensä 5,50 %:n osuutta yhtiön yhteensä 134 691 174 osakkeesta ja äänimäärästä.

BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteen-
laskettu %-osuus (A+B)
Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten kokonais-
määrä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 5,20 % 0,30 % 5,50 % 134 691 174
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus 4,87 % 0,31 % 5,18 %  

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Osakkeiden ja äänten %-osuus
  Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009005318   7 014 013   5,20 %
A YHTEENSÄ   7 014 013   5,20 %

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Securities Lent N/A N/A Physical 209 883 0,15 %
CFD N/A N/A Cash 196 874 0,14 %
B YHTEENSÄ       406 757 0,30 %

Nokian Renkaat Oyj

Antti-Jussi Tähtinen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokiantyres.com