7. toukokuu 2024 15:15 kategoriassa Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 7.5.2024 klo 15.15

Nokian Renkaat on vastaanottanut 6.5.2024 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Société Générale SA:lta (SG SA), jonka mukaisesti Société Générale SA:n omistus rahoitusvälineiden kautta sekä yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaiden osakkeista ja äänistä laski alle 5 %:n rajan 2.5.2024 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

Société Générale SA:n omistus rahoitusvälineiden kautta Nokian Renkaista laski 5 347 429 osakkeeseen, mikä vastaa 3,85 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä sekä yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaista laski 5 413 686 osakkeeseen, mikä vastaa 3,90 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

 

% osakkeista ja äänistä
(A:n yhteis-
määrä)

% osakkeista ja äänistä 
rahoitusväli-
neiden kautta
(B:n yhteismäärä)

Yhteen-
laskettu 
%-osuus (A+B)

Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten 
kokonais-
määrä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai 
rikkoutumisen jälkeen

0,05 %

3,85 %

3,90 %

138 921 750

Edellisessä liputusilmoi-
tuksessa ilmoitettu osuus

0,00 %

6,11 %

6,11 %

 

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

Suora 
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

FI0009005318
Ordinary shares

66 257

 

0,05 %

 

Yhteensä A

66 257

0,05 %

 

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitus-
välineen
luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa

Osakkeiden ja
äänten lukumäärä

Osakkeiden ja
äänten %-osuus

Listed Call Warrant on Basket

03/01/2033

03/01/2033 asti

Nettoarvon tilitys

312 922

0,23 %

OTC Call Option on Basket

03/01/2033

03/01/2033 asti

Nettoarvon tilitys

319 602

0,23 %

OTC Call Option

03/01/2033

03/01/2033 asti

Nettoarvon tilitys

1 430 000

1,03 %

OTC Put Option

03/01/2033

03/01/2033 asti

Nettoarvon tilitys

910 230

0,65 %

Listed Call Warrant

03/01/2033

03/01/2033 asti

Nettoarvon tilitys

1 427 450

1,03 %

Listed Put Warrant

03/01/2033

03/01/2033 asti

Nettoarvon tilitys

910 230

0,65 %

Contract for differents

N/A

N/A

Nettoarvon tilitys

36 995

0,03 %

 

 

 

Yhteensä B

5 347 429

3,85 %

 

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi

% osakkeista ja äänistä 

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Molemmat yhteensä, %

Société Générale S.A.

0,05 %

1,93 %

1,98 %

Société Générale Effekten Gmbh

0,00 %

1,92 %

1,92 %

 

Lisätietoja:
Päivi Antola
Johtaja, viestintä, sijoittajasuhteet ja brändi
Puh. +358 10 401 7327, [email protected]

 

Nokian Renkaat kehittää ja valmistaa premium-renkaita ihmisille, jotka arvostavat turvallisuutta, vastuullisuutta ja luotettavuutta. Pohjoisen perintömme innoittamana valmistamme henkilöautoihin, kuorma-autoihin ja raskaisiin työkoneisiin innovatiivisia tuotteita, jotka tarjoavat mielenrauhaa kaikissa olosuhteissa. Vianor-ketjumme on erikoistunut autonhuoltoon ja rengaspalveluihin. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli noin 1 174 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 lopussa työllistimme yli 3 400 asiantuntijaa. Nokian Renkaat on listattu Nasdaq Helsinkiin. Lisätietoja: www.nokianrenkaat.fi.