14. heinäkuu 2023 10:20 kategoriassa Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 14.7.2023 klo 10.20

Nokian Renkaat on vastaanottanut 13.7.2023 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Société Générale SA:lta (SG SA), jonka mukaisesti Société Générale SA:n omistus rahoitusvälineiden kautta sekä yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaiden osakkeista ja äänistä laski alle 5 %:n rajan 12.7.2023 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

Société Générale SA:n omistus rahoitusvälineiden kautta Nokian Renkaista laski 6 447 662 osakkeeseen, mikä vastaa 4,64 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä sekä yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaista laski 6 500 873 osakkeeseen, mikä vastaa 4,68 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

 

% osakkeista ja äänistä
(A:n yhteis-
määrä)

% osakkeista ja äänistä 
rahoitusväli-
neiden kautta
(B:n yhteismäärä)

Yhteen-
laskettu 
%-osuus (A+B)

Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten 
kokonais-
määrä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai 
rikkoutumisen jälkeen

0,04 %

4,64 %

4,68 %

138 921 750

Edellisessä liputusilmoi-
tuksessa ilmoitettu osuus

0,08 %

5,24 %

5,32 %

 

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

Suora 
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

FI0009005318
Ordinary shares

53 211

 

0,04 %

 

Yhteensä A

53 211

0,04 %

 

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitus-
välineen
luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa

Osakkeiden ja
äänten lukumäärä

Osakkeiden ja
äänten %-osuus

Right to recall lent securities

N/A

N/A

Osakeomistus

174 522

0,14 %

Listed Call Warrant on Basket

03/01/2033

03/01/2033 asti

Nettoarvon tilitys

216 762

0,15 %

OTC Call Option on Basket

03/01/2033

03/01/2033 asti

Nettoarvon tilitys

224 457

0,15 %

OTC Call Option

03/01/2033

03/01/2033 asti

Nettoarvon tilitys

1 197 000

0,86 %

OTC Put Option

03/01/2033

03/01/2033 asti

Nettoarvon tilitys

1 696 230

1,22 %

Listed Call Warrant

03/01/2033

03/01/2033 asti

Nettoarvon tilitys

1 187 700

0,85 %

Listed Put Warrant

03/01/2033

03/01/2033 asti

Nettoarvon tilitys

1 696 230

1,22 %

Contract For Difference

N/A

N/A

Nettoarvon tilitys

54 761

0,05 %

 

 

 

Yhteensä B

6 447 662

4,64 %

 

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi

% osakkeista ja äänistä 

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Molemmat yhteensä, %

Société Générale S.A.

0,04 %

2,40 %

2,44 %

Société Générale Effekten Gmbh

0,00 %

2,24 %

2,24 %

 

Lisätietoja:
Päivi Antola
Johtaja, viestintä, sijoittajasuhteet ja brändi
Puh. +358 10 401 7327, [email protected]