21. maaliskuu 2023 16:15 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 21.3.2023 klo 16.15

Nokian Renkaat on vastaanottanut 20.3.2023 The Goldman Sachs Group, Inc.:ltä Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaisesti The Goldman Sachs Group, Inc.:n yhteenlaskettu välillinen omistus ja omistus rahoitusvälineiden kautta nousi yli 5 %:n rajan Nokian Renkaiden osakkeista ja äänistä 17.3.2023 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

The Goldman Sachs Group, Inc.:n ja sen määräysvallassa olevien yritysten ja rahastojen yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaista nousi 8 147 687 osakkeeseen, mikä vastaa 5,86 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä. Ilmoituksen mukaisesti Goldman Sachs International:n omistus vastaa 5,80 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

 

% osakkeista ja äänistä
(A:n yhteis-
määrä)

% osakkeista ja äänistä
rahoitusväli-
neiden kautta
(B:n yhteismäärä)

Yhteen-
laskettu
%-osuus (A+B)

Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten
kokonais-
määrä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai
rikkoutumisen jälkeen

2,59 %

3,27 %

5,86 %

138 921 750

 

Edellisessä liputusilmoi-
tuksessa
ilmoitettu osuus

n/a

n/a

n/a

 

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi

Osakkeiden
ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja
äänten %-osuus

 

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

FI0009005318

 

600 877

 

2,59 %

US65528V1070

 

29

 

0,00002 %

A Yhteensä

600 906

2,59 %

 

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitus-välineen luonne

Eräpäivä

Toteu-tus-
aika

Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys)

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Securities Lending

Avoin

 

Osakeomistus

257 581

0,19 %

Swap

20/02/2026

 

Nettoarvon tilitys

987 538

0,71 %

Swap

20/02/2026

 

Nettoarvon tilitys

987 330

0,71 %

Future

17/03/2023

 

Nettoarvon tilitys

724 342

0,52 %

Future

18/12/2026

 

Nettoarvon tilitys

439 654

0,32 %

Future

20/12/2024

 

Nettoarvon tilitys

313 929

0,23 %

Future

16/06/2023

 

Nettoarvon tilitys

131 391

0,09 %

Future

19/12/2025

 

Nettoarvon tilitys

121 290

0,09 %

Future

16/06/2023

 

Nettoarvon tilitys

117 719

0,08 %

Future

18/12/2026

 

Nettoarvon tilitys

97 695

0,07 %

Future

16/06/2023

 

Nettoarvon tilitys

67 049

0,05 %

Future

16/06/2023

 

Nettoarvon tilitys

60 097

0,04 %

Swap

08/03/2033

 

Nettoarvon tilitys

48 781

0,04 %

Future

17/03/2023

 

Nettoarvon tilitys

40 096

0,03 %

Swap

13/01/2033

 

Nettoarvon tilitys

27 200

0,02 %

Future

17/03/2023

 

Nettoarvon tilitys

19 565

0,01 %

Swap

10/01/2028

 

Nettoarvon tilitys

17 091

0,01 %

Call Option

19/12/2025

 

Nettoarvon tilitys

12 331

0,01 %

Call Option

15/05/2024

 

Nettoarvon tilitys

10 880

0,01 %

Swap

29/01/2030

 

Nettoarvon tilitys

10 699

0,01 %

Swap

27/09/2024

 

Nettoarvon tilitys

10 386

0,01 %

Call Option

22/03/2027

 

Nettoarvon tilitys

10 240

0,01 %

Call Option

20/12/2024

 

Nettoarvon tilitys

5 219

0,004 %

Swap

13/01/2033

 

Nettoarvon tilitys

4 711

0,003 %

Call Option

15/12/2023

 

Nettoarvon tilitys

4 075

0,003 %

Put Option

20/12/2024

 

Nettoarvon tilitys

2 826

0,002 %

Future

17/03/2023

 

Nettoarvon tilitys

2 415

0,002 %

Call Option

20/12/2030

 

Nettoarvon tilitys

2 347

0,002 %

Swap

17/03/2033

 

Nettoarvon tilitys

2 123

0,002 %

Swap

29/04/2025

 

Nettoarvon tilitys

1 955

0,001 %

Put Option

15/12/2023

 

Nettoarvon tilitys

1 914

0,001 %

Swap

15/11/2032

 

Nettoarvon tilitys

1 796

0,001 %

Call Option

15/12/2028

 

Nettoarvon tilitys

1 517

0,001 %

Put Option

20/12/2030

 

Nettoarvon tilitys

1 078

0,001 %

Put Option

15/12/2028

 

Nettoarvon tilitys

764

0,001 %

Swap

15/12/2026

 

Nettoarvon tilitys

657

0,0005 %

Swap

16/03/2033

 

Nettoarvon tilitys

275

0,0002 %

Call Option

31/07/2024

 

Nettoarvon tilitys

81

0,0001 %

Call Option

28/03/2029

 

Nettoarvon tilitys

67

0,00005 %

Call Option

28/03/2029

 

Nettoarvon tilitys

67

0,00005 %

Call Option

06/11/2025

 

Nettoarvon tilitys

4

0,000003 %

Swap

15/05/2023

 

Nettoarvon tilitys

3

0,000002 %

 

 

 

B Yhteensä

4 546 781

3,27 %

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi

% osakkeista ja äänistä 

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Molemmat yhteensä

The Goldman Sachs Group, Inc.

 

 

 

Goldman Sachs (UK) L.L.C.

 

 

 

Goldman Sachs Group UK Limited

 

 

 

Goldman Sachs International

 

 

5,80 %

 

 

 

 

The Goldman Sachs Group, Inc.

 

 

 

GSAM Holdings LLC

 

 

 

Goldman Sachs Asset Management, L.P.

 

 

 

 

 

 

 

The Goldman Sachs Group, Inc.

 

 

 

Goldman Sachs & Co. LLC

 

 

 

 

 

 

 

The Goldman Sachs Group, Inc.

 

 

 

Goldman Sachs Bank USA

 

 

 

Goldman Sachs Bank Europe SE

 

 

 

 

 

 

 

The Goldman Sachs Group, Inc.

 

 

 

GSAM Holdings LLC

 

 

 

Goldman Sachs Asset Management Holdings LLC

 

 

 

Goldman Sachs Asset Management UK Holdings I Ltd

 

 

 

Goldman Sachs Asset Management UK Holdings II Ltd

 

 

 

Goldman Sachs Asset Management Holdings I B.V. / Goldman Sachs Asset Management Holdings II B.V.

 

 

 

Goldman Sachs Asset Management Holdings B.V.

 

 

 

 

 

 

 

The Goldman Sachs Group, Inc.

 

 

 

GSAM Holdings LLC

 

 

 

GSAMI Holdings I Ltd

 

 

 

GSAMI Holdings II Ltd

 

 

 

Goldman Sachs Asset Management International Holdings Ltd

 

 

 

Goldman Sachs Asset Management International

 

 

 

 

 

 

 

The Goldman Sachs Group, Inc.

 

 

 

Murray Street Corporation

 

 

 

Benson Street Limited

 

 

 


Lisätietoja:
Päivi Antola
Johtaja, viestintä, sijoittajasuhteet ja brändi
Puh. +358 10 401 7327, [email protected]