15. maaliskuu 2023 14:00 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 15.3.2023 klo 14.00

Nokian Renkaat on vastaanottanut 14.3.2023 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Bank of America Corporationilta, jonka mukaisesti Bank of America Corporationin yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaiden osakkeista ja äänistä laski alle 5 %:n rajan 13.3.2023 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

Bank of America Corporationin yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaista laski 6 056 679 osakkeeseen, mikä vastaa 4,359777 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä. 

Bank of America Corporationin osuus ilmoituksen mukaan:

 

% osakkeista ja äänistä
(A:n yhteis-
määrä)

% osakkeista ja äänistä
rahoitusväli-
neiden kautta
(B:n yhteismäärä)

Yhteen-
laskettu
%-osuus (A+B)

Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten
kokonais-
määrä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai
rikkoutumisen jälkeen

 

0,694290 %

 

3,665487 %

 

4,359777 %


138 921 750

Edellisessä liputusilmoi-
tuksessa
ilmoitettu osuus

 

1,101324 %

 

4,325991 %

 

5,427315 %

 

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten
%-osuus

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

FI0009005318

0

964 343

0

0,694163

US65528V1070

0

177

0

0,000127

A Yhteensä

964 520

0,694290

 

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitus-välineen luonne

Eräpäivä

Toteutus-aika

Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys)

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Right to Recall

N/A

N/A

N/A

832 573

0,599311

Swaps

16/03/2023 -

15/02/2028

N/A

Nettoarvon ylitys 

4 259 586

3,066176

B Yhteensä

 

 

 

5 092 159

3,665487

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi

% osakkeista ja äänistä 

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Molemmat yhteensä

 

 

 

 

Bank of America Corporation

 

 

 

NB Holdings Corporation

 

 

 

BofAML Jersey Holdings Limited

 

 

 

BofAML EMEA Holdings 2 Limited

 

 

 

ML UK Capital Holdings Limited

 

 

 

Merrill Lynch International

 

 

 

 

 

 

 

Bank of America Corporation

 

 

 

NB Holdings Corporation

 

 

 

BAC North America Holdinq Company

 

 

 

Bank of America, National Association

 

 

 

 

 

 

 

Bank of America Corporation

 

 

 

NB Holdinqs Corporation

 

 

 

BofA Securities, Inc

 

 

 

Merrill Lynch Professional Clearing Corp.

 

 

 

 

 

 

 

Bank of America Corporation

 

 

 

NB Holdinqs Corporation

 

 

 

BofA Securities, Inc

 

 

 

 

Lisätietoja: 
Päivi Antola 
Johtaja, viestintä, sijoittajasuhteet ja brändi 
Puh. +358 10 401 7327, [email protected]