16. helmikuu 2023 14:15 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 16.2.2023 klo 14.15

Nokian Renkaat on vastaanottanut 15.2.2023 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Norges Bankilta (The Central Bank of Norway), jonka mukaisesti Norges Bankin (The Central Bank of Norway) yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaiden osakkeista ja äänistä laski alle 5 %:n rajan 14.2.2023 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

Norges Bankin (The Central Bank of Norway) yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaista laski 6 135 556 osakkeeseen, mikä vastaa 4,42 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

 

% osakkeista ja äänistä
(A:n yhteis-
määrä)

% osakkeista ja äänistä 
rahoitusväli-
neiden kautta
(B:n yhteismäärä)

Yhteen-
laskettu 
%-osuus (A+B)

Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten 
kokonais-
määrä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai 
rikkoutumisen jälkeen

4,28 %

0,13 %

4,42 %

138 921 750

Edellisessä liputusilmoi-
tuksessa ilmoitettu osuus

4,88 %

0,13 %

5,01 %

 

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

Suora 
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

FI0009005318

185 431

 

3,73 %

 

FI0009005318
(collateral shares)

765 376

 

0,55 %

 

Yhteensä A

950 807

4,28 %

 

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitus-
välineen luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa

Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus

Lainassa olevat osakkeet (oikeus takaisinottoon)

N/A

Milloin tahansa

Osake-omistus

184 749

0,13 %

 

 

 

Yhteensä B

184 749

0,13 %


Tietoja liputusvelvollisesta:
Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella ole määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.

Lisätietoja:
Päivi Antola
Johtaja, viestintä, sijoittajasuhteet ja brändi
Puh. +358 10 401 7327, [email protected]