25. tammikuu 2016 15:30 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 25.1.2016 klo 15.30

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 25.1.2016 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaista laski alle 5 %:n rajan 22.1.2016 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

 

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä)

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä)

Yhteen- laskettu %-osuus (A+B)

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonais- määrä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

Alle 5 %

Alle 5 %

Alle 5 %

134 691 174

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus

4,43 %

0,57 %

5,00 %

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

FI0009005318

 

Alle 5 %

 

Alle 5 %

A YHTEENSÄ

 

Alle 5 %

 

Alle 5 %

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys)

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Securities Lent

N/A

N/A

Physical

Alle 5 %

Alle 5 %

CFD

N/A

N/A

Cash

Alle 5 %

Alle 5 %

Total Return Swap

22.6.2016

N/A

Cash

Alle 5 %

Alle 5 %

B YHTEENSÄ

 

 

 

Alle 5 %

Alle 5 %

Nokian Renkaat Oyj
Antti-Jussi Tähtinen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokiantyres.com