10. helmikuu 2023 10:05 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 10.2.2023 klo 10.05

Nokian Renkaat on vastaanottanut 9.2.2023 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Société Générale SA:lta (SG SA), jonka mukaisesti Société Générale SA:n yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaiden osakkeista ja äänistä laski alle 5 %:n rajan 7.2.2023 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

Société Générale SA:n yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaista laski 385 874 osakkeeseen, mikä vastaa 3,88 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

 

% osakkeista ja äänistä
(A:n yhteis-
määrä)

% osakkeista ja äänistä 
rahoitusväli-
neiden kautta
(B:n yhteismäärä)

Yhteen-
laskettu 
%-osuus (A+B)

Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten 
kokonais-
määrä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai 
rikkoutumisen jälkeen

0,10 %

3,78 %

3,88 %

138 921 750

Edellisessä liputusilmoi-
tuksessa ilmoitettu osuus

0,56 %

4,54 %

5,10 %

 

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

Suora 
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

FI0009005318
Ordinary shares

14 218

 121 754

0,01 %

 0,09 %

Yhteensä A

135 972

0,10 %

 

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitus-
välineen
luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa

Osakkeiden ja
äänten lukumäärä

Osakkeiden ja
äänten %-osuus

Right to recall lent securities

N/A

N/A

Osakeomistus

898 897

0,65 %

OTC Call Option on Basket

03/01/2033

03/01/2033 asti

Nettoarvon tilitys

278 968

0,20 %

OTC Call Option

03/01/2033

03/01/2033 asti

Nettoarvon tilitys

720 000

0,52 %

OTC Put Option

03/01/2033

03/01/2033 asti

Nettoarvon tilitys

1 186 630

0,85 %

Listed Call Warrant

03/01/2033

03/01/2033 asti

Nettoarvon tilitys

978 777

0,70 %

Listed Put Warrant

03/01/2033

03/01/2033 asti

Nettoarvon tilitys

186 630

0,85 %

 

 

 

Yhteensä B

249 902

3,78 %

 

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi

% osakkeista ja äänistä 

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Molemmat
yhteensä, %

Société Générale S.A.

0,01 %

2,21 %

2,22 %

Société Générale Effekten Gmbh

0,00 %

1,57 %

1,57 %

Codéis Securities S.A.

0,09 %

0,00 %

0,09 %

 

Lisätietoja:
Päivi Antola
Johtaja, viestintä, sijoittajasuhteet ja brändi
Puh. +358 10 401 7327, [email protected]