27. tammikuu 2023 09:25 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 27.1.2023 klo 9.25

Nokian Renkaat on vastaanottanut 26.1.2023 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Société Générale SA:lta (SG SA), jonka mukaisesti Société Générale SA:n yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaiden osakkeista ja äänistä ylitti 5 %:n rajan 24.1.2023 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

Société Générale SA:n yhteenlaskettu omistusosuus nousi 7 078 947 osakkeeseen, mikä vastaa 5,10 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

 

% osakkeista ja äänistä
(A:n yhteis-
määrä)

% osakkeista ja äänistä 
rahoitusväli-
neiden kautta
(B:n yhteismäärä)

Yhteen-
laskettu 
%-osuus (A+B)

Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten 
kokonais-
määrä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai 
rikkoutumisen jälkeen

0,56 %

4,54 %

5,10 %

138 921 750

Edellisessä liputusilmoi-
tuksessa ilmoitettu osuus

0,16 %

4,78 %

4,94 %

 

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji ISIN-koodi

Osakkeiden ja
äänten lukumäärä

Osakkeiden ja
äänten %-osuus

 

Suora 
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

FI0009005318
Ordinary shares

646 610

121 754

0,47 %

0,09 %

Yhteensä A

768 364

0,56 %

 

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitus-
välineen
luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa

Osakkeiden ja
äänten lukumäärä

Osakkeiden ja
äänten %-osuus

Right to recall lent securities

N/A

N/A

Osakeomistus

179 306

0,13 %

OTC Call Option on Basket

03/01/2033

03/01/2033 asti

Nettoarvon tilitys

401 543

0,29 %

OTC Call Option

03/01/2033

03/01/2033 asti

Nettoarvon tilitys

480 000

1,07 %

OTC Put Option

03/01/2033

03/01/2033 asti

Nettoarvon tilitys

186 400

0,85 %

Listed Call Warrant

03/01/2033

03/01/2033 asti

Nettoarvon tilitys

876 934

1,35 %

Listed Put Warrant

03/01/2033

03/01/2033 asti

Nettoarvon tilitys

186 400

0,85 %

 

 

 

Yhteensä B

310 583

4,54 %

 

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi

% osakkeista ja äänistä 

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Molemmat yhteensä, %

Société Générale S.A.

0,47 %

2,33 %

2,80 %

Société Générale Effekten Gmbh

0,00 %

2,21 %

2,21 %

Codéis Securities S.A.

0,09 %

0,00 %

0,09 %

 

Lisätietoja:
Päivi Antola
Johtaja, viestintä, sijoittajasuhteet ja brändi
Puh. +358 10 401 7327, [email protected]