2. joulukuu 2022 15:55 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 2.12.2022 klo 15.55

Nokian Renkaat on vastaanottanut 2.12.2022 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Société Générale SA:lta (SG SA), jonka mukaisesti Société Générale SA:n yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaista laski alle 5 %:n rajan 30.11.2022 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

Société Générale SA:n omistusten määrä Nokian Renkaista laski 6 584 549 osakkeeseen, mikä vastaa 4,74 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

 

% osakkeista ja äänistä
(A:n yhteis-
määrä)

% osakkeista ja äänistä 
rahoitusväli-
neiden kautta
(B:n yhteismäärä)

Yhteen-
laskettu 
%-osuus (A+B)

Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten 
kokonais-
määrä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai 
rikkoutumisen jälkeen

0,61 %

4,13 %

4,74 %

138 921 750

Edellisessä liputusilmoi-
tuksessa ilmoitettu osuus

0,19 %

4,88 %

5,07 %

 

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

Suora 
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

FI0009005318

853 517

 

0,61 %

 

Yhteensä A

853 517

 

0,61 %

 

 

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitus-
välineen
luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa

Osakkeiden ja
äänten lukumäärä

Osakkeiden ja
äänten %-osuus

Right to recall lent securities

N/A

N/A

Physical

223 068

0,16 %

OTC Call Option on Basket

03/01/2033

03/01/2033 asti

Cash

175 186

0,13 %

OTC Call Option

03/01/2033

03/01/2033 asti

Cash

896 000

0,64 %

OTC Put Option

03/01/2033

03/01/2033 asti

Cash

686 400

1,21 %

Listed Call Warrant

03/01/2033

03/01/2033 asti

Cash

063 978

0,77 %

Listed Put Warrant

03/01/2033

03/01/2033 asti

Cash

686 400

1,21 %

 

 

 

Yhteensä B

731 032

4,13 %

 

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi

% osakkeista ja äänistä 

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Molemmat yhteensä, %

Société Générale S.A.

0,25 %

1,98 %

2,23 %

Société Générale Effekten Gmbh

0,00 %

1,98 %

1,98 %

Codéis Securities S.A.

0,53 %

0,00 %

0,53 %

 

Lisätietoja:
Päivi Antola
Johtaja, viestintä, sijoittajasuhteet ja brändi
Puh. +358 10 401 7327, [email protected]