28. marraskuu 2022 12:35 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 28.11.2022 klo 12.35

Nokian Renkaat on vastaanottanut 28.11.2022 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Solidium Oy:ltä, jonka mukaisesti yhtiön suora osakeomistus Nokian Renkaista ylitti 10 %:n rajan 25.11.2022 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

Solidium Oy:n suora osakeomistus Nokian Renkaista nousi 13 905 000 osakkeeseen, mikä vastaa 10,01 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

 

% osakkeista ja äänistä
(A:n yhteis-
määrä)

% osakkeista ja äänistä 
rahoitusväli-
neiden kautta
(B:n yhteismäärä)

Yhteen-
laskettu 
%-osuus (A+B)

Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten 
kokonais-
määrä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai 
rikkoutumisen jälkeen

10,01 %

N/A

10,01 %

138 921 750

Edellisessä liputusilmoi-
tuksessa ilmoitettu osuus

5,07 %

N/A

5,07 %

 

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

Suora 
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

FI0009005318

13 905 000

N/A

10,01 %

 

Yhteensä A

13 905 000

 

10,01 %

 

 

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitus-
välineen
luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa

Osakkeiden ja
äänten lukumäärä

Osakkeiden ja
äänten %-osuus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä B

 

 

 

Lisätietoja:
Päivi Antola
Johtaja, viestintä, sijoittajasuhteet ja brändi
Puh. +358 10 401 7327, [email protected]