23. kesäkuu 2022 11:00 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 23.6.2022 klo 11.00

Nokian Renkaat on vastaanottanut 22.6.2022 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Société Générale SA:lta (SG SA), jonka mukaisesti Société Générale SA:n yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaista ylitti 5 %:n rajan 20.5.2022 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

Société Générale SA:n omistusten määrä Nokian Renkaista nousi 8 543 398 osakkeeseen, mikä vastaa 6,15 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

 

% osakkeista ja äänistä
(A:n yhteis-
määrä)

% osakkeista ja äänistä 
rahoitusväli-
neiden kautta
(B:n yhteismäärä)

Yhteen-
laskettu 
%-osuus (A+B)

Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten 
kokonais-
määrä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai 
rikkoutumisen jälkeen

1,98 %

4,17 %

6,15 %

138 921 750

Edellisessä liputusilmoi-
tuksessa ilmoitettu osuus

1,29 %

3,31 %

4,60 %

 

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

Suora 
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

FI0009005318

540 916

2 215 574

0,39 %

1,59 %

SUBTOTAL A

2 756 490

 

1,98 %

 

 

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitus-
välineen
luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa

Osakkeiden ja
äänten lukumäärä

Osakkeiden ja
äänten %-osuus

Right to recall lent securities

N/A

N/A

Physical

1 423 032

1,02 %

Equity Linked Swap on Basket

19/07/2022

19/07/2022

Käteinen

627 779

0,45 %

OTC Call Option to Basket

03/01/2033

03/01/2033 asti

Käteinen

201 883

0,15 %

OTC Call Option

03/01/2033

03/01/2033 asti

Käteinen

480 000

0,35 %

OTC Put Option

03/01/2033

03/01/2033 asti

Käteinen

1 186 400

0,85 %

Listed Call Warrant

03/01/2033

03/01/2033 asti

Käteinen

681 414

0,49 %

Listed Put Warrant

03/01/2033

03/01/2033 asti

Käteinen

1 186 400

0,85 %

 

 

 

Yhteensä B

5 786 908

4,17 %

 

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi

% osakkeista ja äänistä 

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Molemmat yhteensä, %

Société Générale S.A.

0,39 %

2,82 %

3,21 %

Société Générale Effekten Gmbh

0,00 %

1,35 %

1,35 %

Codéis Securities S.A.

1,59 %

0,00 %

1,59 %

 

Nokian Renkaat Oyj

Päivi Antola
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. +358 10 401 7327

 
Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokianrenkaat.fi