21. kesäkuu 2022 10:10 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 21.6.2022 klo 10.10

Nokian Renkaat on vastaanottanut 20.6.2022 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Amundi Asset Management:iltä, jonka mukaisesti Amundi Asset Managementin ja sen hallinnoimien rahastojen yhteenlaskettu suora ja välillinen omistusosuus Nokian Renkaista laski alle 5 %:n rajan 16.6.2022 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

Amundi Asset Managementin ja sen hallinnoimien rahastojen suora omistusosuus oli 4 889 346 osaketta mikä vastasi 3,52 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä ja välillinen osakeomistus oli 1 378 300 osaketta, mikä vastasi 0,99 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.

Amundi Asset Management ja sen hallinnoimat rahastot omistivat kaupantekohetkellä yhteensä 6 267 646 Nokian Renkaiden osaketta, mikä edustaa yhteensä 4,51 %:n osuutta yhtiön yhteensä 138 921 750 osakkeesta ja äänimäärästä.

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus ilmoituksen mukaan:

 

% osakkeista ja äänistä
(A:n yhteis-
määrä)

% osakkeista ja äänistä
rahoitusväli-
neiden kautta
(B:n yhteismäärä)

Yhteen-
laskettu
%-osuus (A+B)

Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten
kokonais-
määrä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai
rikkoutumisen jälkeen

4,51 %

 

4,51 %

138 921 750

Edellisessä liputusilmoi-
tuksessa
ilmoitettu osuus

5,84 %

 

5,84 %

 

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

FI0009005318

889 346

378 300

3,52 %

0,99 %

A YHTEENSÄ

267 646

4,51 %

 

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitus-välineen luonne

Eräpäivä

Toteutus-aika

Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys)

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

 

 

 

 

 

B YHTEENSÄ

 

 

 

 

 

 

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi

% osakkeista ja äänistä

% osakkeista ja äänistä
rahoitusväli-
neiden kautta

Yhteen-
laskettu
%-osuus

Amundi Asset Management

2,39 %

 

2,39 %

LYXOR FUNDS SOLUTIONS S.A.

0,15 %

 

0,15 %

CPR AM

0,03 %

 

0,03 %

Amundi Hong-Kong Ltd

0,003 %

 

0,003 %

 

Nokian Renkaat Oyj

Päivi Antola
Konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. +358 10 401 7327

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokianrenkaat.fi