12. toukokuu 2022 11:50 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 12.5.2022 klo 11.50

Nokian Renkaat on vastaanottanut 11.5.2022 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Amundi Asset Management:iltä, jonka mukaisesti Amundi Asset Managementin ja sen hallinnoimien rahastojen yhteenlaskettu suora ja välillinen omistusosuus Nokian Renkaista ylitti 5 %:n rajan 9.5.2022 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

Amundi Asset Managementin ja sen hallinnoimien rahastojen suora omistusosuus oli 2 249 488 osaketta mikä vastasi 1,62 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä ja välillinen osakeomistus oli 4 804 679 osaketta, mikä vastasi 3,46 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.

Amundi Asset Management ja sen hallinnoimat rahastot omistivat kaupantekohetkellä yhteensä 7 054 167 Nokian Renkaiden osaketta, mikä edustaa yhteensä 5.08 %:n osuutta yhtiön yhteensä 138 921 750 osakkeesta ja äänimäärästä.

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus ilmoituksen mukaan:

 

% osakkeista ja äänistä
(A:n yhteis-
määrä)

% osakkeista ja äänistä
rahoitusväli-
neiden kautta
(B:n yhteismäärä)

Yhteen-
laskettu
%-osuus (A+B)

Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten
kokonais-
määrä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai
rikkoutumisen jälkeen

5,08 %

 

5,08 %

138 921 750

Edellisessä liputusilmoi-
tuksessa
ilmoitettu osuus

4,30 %

 

4,30 %

 

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

FI0009005318

2 249 488 

4 804 679

1,62 %

3,46 %

A YHTEENSÄ

7 054 167

5,08 %

 

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitus-välineen luonne

Eräpäivä

Toteutus-aika

Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys)

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

 

 

 

 

 

B YHTEENSÄ

 

 

 

 

 

 

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi

% osakkeista ja äänistä

% osakkeista ja äänistä
rahoitusväli-
neiden kautta

Yhteen-
laskettu
%-osuus

Amundi Asset Management

1,75 %

 

1,75 %

Lyxor International Asset Management S.A.S

3,15 %

 

3,15 %

LYXOR FUNDS SOLUTIONS S.A.

0,15 %

 

0,15 %

CPR AM

0,03 %

 

0,03 %

Amundi Hong-Kong Ltd

0,001 %

 

0,001 %

 

Nokian Renkaat Oyj

Päivi Antola
Konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. +358 10 401 7327

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokianrenkaat.fi