5. toukokuu 2022 10:05 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 5.5.2022 klo 10.05

Nokian Renkaat on vastaanottanut 4.5.2022 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Société Générale SA:lta (SG SA), jonka mukaisesti Société Générale SA:n yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaista nousi yli 5 %:n rajan 3.5.2022 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Société Générale SA:n omistusten määrä Nokian Renkaista nousi 7 094 641 osakkeeseen, mikä vastaa 5,11 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

 

% osakkeista ja äänistä
(A:n yhteis-
määrä)

% osakkeista ja äänistä 
rahoitusväli-
neiden kautta
(B:n yhteismäärä)

Yhteen-
laskettu 
%-osuus (A+B)

Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten 
kokonais-
määrä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai 
rikkoutumisen jälkeen

1,69 %

3,42 %

5,11 %

138 921 750

Edellisessä liputusilmoi-
tuksessa ilmoitettu osuus

0,03 %

1,53 %

1,56 %

 

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

Suora 
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

FI0009005318

2 340 548

 

1,69 %

 

SUBTOTAL A

2 340 548

 

1,69 %

 

 

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitus-
välineen
luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa

Osakkeiden ja
äänten lukumäärä

Osakkeiden ja
äänten %-osuus

Right to recall lent securities

N/A

N/A

Physical

1 476 466

1,06 %

OTC Call Option

17/06/2022

17/06/2022

Cash

1 710

0,00 %

OTC Call Option

03/01/2033

03/01/2033 asti

Cash

504 000

0,36 %

OTC Put Option

17/06/2022

17/06/2022

Cash

70 607

0,05 %

OTC Put Option

03/01/2033

03/01/2033 asti

Cash

1 062 400

0,76 %

Listed Call Warrant

17/06/2022

17/06/2022

Cash

2 103

0,00 %

Listed Call Warrant

03/01/2033

03/01/2033 asti

Cash

503 800

0,36 %

Listed Put Warrant

17/06/2022

17/06/2022

Cash

70 607

0,05 %

Listed Put Warrant

03/01/2033

03/01/2033 asti

Cash

1 062 400

0,76 %

 

 

 

Yhteensä B

4 754 093

3,42 %

 

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi

% osakkeista ja äänistä 

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Molemmat yhteensä, %

Société Générale S.A.

2,75 %

1,18 %

3,93 %

Société Générale Effekten Gmbh

0,00 %

1,18 %

1,18 %

 

Nokian Renkaat Oyj

Päivi Antola
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. +358 10 401 7327

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokianrenkaat.fi