24. maaliskuu 2015 14:00 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 24.3.2015 klo 14.00

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock Inc.:lta 23.3.2015 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaista on noussut yli 5 %:n rajan 20.3.2015 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. BlackRock omistaa nyt yhteensä 6 790 650 kpl Nokian Renkaiden osaketta, mikä edustaa 5,09 %:n osuutta yhtiön yhteensä 133 470 833 osakkeesta ja äänimäärästä.

Nokian Renkaat Oyj

Antti-Jussi Tähtinen Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Jakelu: NASDAQ Helsinki, media ja www.nokiantyres.com