4. helmikuu 2021 08:35 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 4.2.2021 klo 8.35

Nokian Renkaat on vastaanottanut 3.2.2021 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Société Générale SA:lta (SG SA), jonka mukaisesti Société Générale SA:n omistusosuus Nokian Renkaista laski alle 5 %:n rajan 2.2.2021 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Société Générale SA:n omistusten määrä Nokian Renkaista laski 2 169 250 osakkeeseen, mikä vastaa 1,56 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

% osakkeista ja äänistä
(A:n yhteis-
määrä)
% osakkeista ja äänistä
rahoitusväli-
neiden kautta
(B:n yhteismäärä)
Yhteen-
laskettu
%-osuus (A+B)
Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten
kokonais-
määrä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai
rikkoutumisen jälkeen
0,03 % 1,53 % 1,56 % 138 921 750
Edellisessä liputusilmoi-
tuksessa
ilmoitettu osuus
0,68 % 4,53 % 5,21%

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009005318 44 897 0,03 %
A YHTEENSÄ 44 897 0,03 %

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen
luonne
Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa Osakkeiden ja
äänten lukumäärä
Osakkeiden ja
äänten %-osuus
Certificate 03/01/2033 03/01/2033 saakka Käteinen 67 164 0,05 %
Contract For Difference N/A N/A Käteinen 14 877 0,01 %
Euro Medium Term Note 16/05/2028 16/05/2028 saakka Käteinen 1 334 0,00 %
Euro Medium Term Note 31/12/2030 31/12/2030 saakka Käteinen 37 242 0,03 %
OTC Call Option 03/01/2025 03/01/2025 saakka Käteinen 368 0,00 %
OTC Call Option 03/01/2033 03/01/2033 saakka Käteinen 580 000 0,42 %
OTC Call Option 19/02/2021 19/02/2021 Käteinen 40 540 0,03 %
OTC Call Option 19/03/2021 19/03/2021 Käteinen 49 430 0,04 %
OTC Put Option 03/01/2033 03/01/2033 saakka Käteinen 258 600 0,19 %
OTC Put Option 19/02/2021 19/02/2021 Käteinen 2 907 0,00 %
OTC Put Option 19/03/2021 19/03/2021 Käteinen 8 051 0,01 %
Listed Call Warrant 03/01/2033 03/01/2033 saakka Käteinen 580 000 0,42 %
Listed Call Warrant 19/02/2021 19/02/2021 Käteinen 39 852 0,03 %
Listed Call Warrant 19/03/2021 19/03/2021 Käteinen 49 430 0,04 %
Listed Put Warrant 03/01/2033 03/01/2033 saakka Käteinen 258 600 0,19 %
Listed Put Warrant 19/02/2021 19/02/2021 Käteinen 2 907 0,00 %
Listed Put Warrant 19/03/2021 19/03/2021 Käteinen 8 051 0,01 %
OTC Call Option 19/03/2021 19/03/2021 saakka Osakeomistus 125 000 0,09 %
Yhteensä B 2 124 353 1,53 %

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi % osakkeista ja äänistä   % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Molemmat yhteensä, % 
Société Générale S.A.  0,03 %  0,85 %  0,88 % 
Société Générale Effekten Gmbh  0,00 %  0,68 %  0,68 % 

Nokian Renkaat Oyj

Päivi Antola
Konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. +358 10 401 7327

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokianrenkaat.fi